Liigu edasi põhisisu juurde

Akreditiiv

Akreditiiv on rahvusvahelises kaubanduses kasutatav arveldusviis. Akreditiivi all mõistetakse avaja panga kohustust teostada makse akreditiivi saajale, kui viimane esitab akreditiivi tingimustele vastavad kaubadokumendid.
 

Esita taotlus

Maandatud riskid

Võimaldab maandada ettemaksust tulenevaid või ostja maksevõime ja -distsipliiniga seotud riske.

Määratleb täpsed tehingu tingimused

Akreditiivi avamisel määratletakse tehingu tingimused ning makse teostatakse vaid pärast akreditiivis määratletud tingimuste täitmist.

Tagab paindliku rahavoo planeerimise

Maksete ja tarnete tähtajad ning tingimused on akreditiiviga reguleeritud. Müüja võib kindel olla, et maksmine lähetatud kauba eest toimub õigeaegselt, sest maksmine on garanteeritud ostja panga poolt.

Lisainfo

  • akreditiivi taotlus Coop Panga vormil
  • viimase 2 majandusaasta aastaaruanne (auditeeritud aastaaruanne, kui on auditeerimiskohustus ja aruanne pole esitatud äriregistrile)
  • jooksva majandusaasta kvartalite finantsaruanded, mis ei ole vanemad kui 2 kuud

1. Ostja ja müüja lepivad kokku kaubatehingu tingimustes ja selles, et kauba eest tasutakse akreditiiviga.
2. Ostja pöördub oma panga poole ja taotleb akreditiivi avamist müüja kasuks.
3. Kuna akreditiivi avades garanteerib ostja pank müüjale makse tegemise, peab pank enne akreditiivi väljastamist tegema ostja kohta krediidiotsuse.
4. Ostja pank avab akreditiivi ning edastab selle SWIFT-sõnumina müüja panka.
5. Müüja paneb  kaubad teele ja edastab dokumendid panka.
6. Müüja pank saadab dokumendid ostja panka. Kui dokumentide vastavus akreditiivi tingimustele on kindlaks tehtud, teostab ostja pank makse või annab lubaduse maksta maksepäeval.
7. Ostja pank väljastab kaubadokumendid ostjale ja viimane saab kauba kätte.

Impordiakreditiiv on panga tagasivõetamatu kohustus, mistõttu käsitleme selle taotlemist samaväärselt mistahes teise krediiditoote taotlemisega.
Aktsepteeritavad tagatised:

  • Hüpoteek kinnisasjale (maatükk, hoonestusõigus, korteriomand)
  • Tähtajaline hoius
  • Kommertspant põhivarale ja muule vallasvarale
  • Transpordivahendi registerpant
  • Eraisiku või juriidilise isiku käendus
  • Muud Coop Panga poolt aktsepteeritavad tagatised

Tutvu ka Coop Panga hinnakirjaga.

Annika_Virolainen.png

Annika Virolainen
kaubanduse finantseerimise juht
+372 669 0992
annika.virolainen@cooppank.ee