Liigu edasi põhisisu juurde

Tähtajaline hoius

Juba kogunenud säästude hoidmiseks soovitame kasutada tähtajalist hoiust. Hoiustamine on hea võimalus enda säästude kasvatamiseks. Coop Pangas on hoiustamine lihtne ja turvaline viis vabade vahendite paigutamiseks.

  • hoiusta vaba raha kindlaks perioodiks
  • mida pikemaks ajaks hoiustad, seda kõrgem on teenitav intress
  • hoiuse avamine on lihtne ja kiire

Tähtajaline hoius sobib vaba raha hoiustamiseks kindlaks tähtajaks. Hoiustada saab 1 kuust kuni 10 aastani. Mida pikemaks ajaks hoiustada, seda suurem on ka teenitav intress. Minimaalne hoiustatav summa on 100 eurot.

Hoiusele ei saa teha sissemakseid ja hoiustatud summat ei saa enne tähtaja saabumist kasutada. Hoiuse tähtaja saabudes kannab pank hoiustatud summa koos intressidega määratud arvelduskontole.
 

Hoiusekalkulaator

...

100 150000

...

1 kuu 120 kuud

...


...


...


...

Hoiuste info

Ava kõik

kehtivad alates 19.10.2017

  EUR USD
1-2 kuud 0,10% 0,05%
3-5 kuud 0,30% 0,05%
6-8 kuud 0,60% 0,10%
9-11 kuud 0,90% 0,10%
12-17 kuud 1,20% 0,15%
18-23 kuud 1,40% 0,20%
24-35 kuud 1,60% 0,25%
36-47 kuud 1,80% 0,30%
48-59 kuud 1,90% 0,35%
60-120 kuud 2,00% 0,40%

Intressimäärad igakuise intressimaksega on väiksemad 0,05% võrra.
Tabelis toodud intressimäärad kehtivad tähtajalistele hoiustele kogusummas kuni 150 000 eurot kliendi kohta.
Suuremate summade hoiustamise korral tingimused ja intressimäär kokkuleppel finantsturgude osakonnaga helistades 669 0943. Pank salvestab parema teenindamise eesmärgil telefoni teel tehtud päringud.

Erakliendile, kellel on hoiuselepingu sõlmimise hetkeks olnud Coop Pangas arvelduskonto vähemalt 3 aastat, lisandub eurohoiusele täiendav intress +0,05%.

SEK ja GBP tähtajaliste hoiuste intressimäär on kõikidel tähtaegadel sõltumata lisatingimustest 0%.

Alates 1. jaanuarist 2018 on eraisikust residendile makstavad arvelduskonto- ja hoiuseintressid tulumaksuga maksustatavad. Maksustamiskohustus laieneb ka nendele lepingutele, mis on sõlmitud enne 1. jaanuarit 2018, kuid mille väljamakse toimub 2018. aastal või hiljem.

Tulumaksu peab pank kinni arvelduskonto- või hoiuseintresside väljamakse tegemise hetkel ning kannab kinnipeetud tulumaksu Maksu- ja Tolliametile. Klient tulumaksu tasumiseks ise midagi täiendavalt tegema ei pea. Intressidelt makstava tulumaksu suuruseks on 20%.

Avades hoiused investeerimiskontolt, on võimalik teenitavatelt intressidelt tulumaksu tasumist edasi lükata. Investeerimiskonto puhul on kliendil kohustus ise pidada arvestust ning deklareerida kõik investeerimiskontol toimunud sisse- ja väljamaksed. Tulumaksu tasumise kohustus tekib, kui investeerimiskonto sissemaksed ületavad väljamaksed. Investeerimiskonto kasutusele võtuks tuleb pangas avada uus arvelduskonto, määrata see investeerimiskontoks ning teha sealt kaudu tehingud finantsvaraga, millelt soovite tulumaksu edasi lükata.  

Küsimuste korral palume tutvuda Tulumaksuseadusega ja pidada nõu Maksu- ja Tolliametiga.

Lepingut sõlmides on võimalus valida hoiuse automaatne pikenemine. Sellisel juhul pikeneb hoius automaatselt hoiuperioodi lõppkuupäeval sama pikaks hoiuperioodiks pikendamise hetkel kehtiva intressimääraga.

Lepingu ennetähtaegselt lõpetamisel pank jooksva perioodi eest intressi ei maksa.

Tutvu Coop Panga hinnakirjaga.

Hoiused tagab Tagatisfond, kes hüvitab hoiused 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. Täpsem info Tagatisfondi kodulehel www.tf.ee.