Liigu edasi põhisisu juurde

Põhikiri

* Põhikirja 08.11.2019 üldkoosolekul kinnitatud redaktsioon. Põhikiri ei ole äriregistri registreeritud ning seega ei ole see kehtiv. Põhikiri jõustub pärast Eesti äriregistri kande tegemisest, mille eelduseks on Finantsinspektsiooni nõusolek. Finantsinspektsioon otsustab nõusoleku andmise või sellest keeldumise 2 kuu jooksul arvates taotluse esitamisest.