Keskkonna heaks

Coop Panga jaoks on tähtis, et meie igapäevasel tegevusel oleks selge positiivne mõju keskkonnale.

Oleme otsustanud, et me ei finantseeri inimestele või keskkonnale ohtlikke projekte, vaid töötame selle nimel, et pakkuda järjest rohkem selliseid tooted, mis soodustavad keskkonnasäästlike tehnoloogiate laiemat levikut ja aitavad seeläbi vähendada CO2 jalajälge. Samu kriteeriumeid järgime ka panga toimimiseks vajalike teenuste sisseostmisel.

Jalajälje ja kliimamõju hindamine

Coop Panga jaoks on oluline mõõta oma tegevuse mõju keskkonnale.

Esimese Eesti pangana otsustasime hinnata panga kontorite ja laenuportfelli süsinikujalajälje 2021. aastal vastavalt GHG protokollile (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard) ning oleme jätkanud seda ka järgnevatel aastatel.

Coop Panga 2023. aasta süsiniku jalajälg oli 214 023 tonni CO2 ekvivalenti, millest 99,7% moodustas portfellist ning liisingutest tulenev mõju ja 0,3% oli seotud kontoritegevusega. Arvutuste tulemused näitavad, et pangana tuleneb meie suurim mõju just laenutegevusest ning keskkonnasäästlike projektide finantseerimine aitab negatiivset mõju oluliselt vähendada.

Coop Panga kliimamõju

Seisuga 31.12.2023

Seotud mõjud Osakaal
Kontoritegevus0,3%
Liisingud14%
Ärilaenud46%
Eluasemelaenud21%
Ärikinnisvara19%

Coop Pank kontserni laenuportfelli kliimamõju arvutamisel lähtuti organisatsiooni Partnership for Carbon Accounting Financial (PCAF) standardist „The Global GHG Accounting & Reporting Standard for the Financial Industry“. PCAF-i standard on ainus sektorispetsiifiline standard, mis võimaldab finantsasutustel hinnata ja avalikustada laenudest ja investeeringutest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. PCAF-i standard on kooskõlas GHG protokolli standardiga ning täiendab standardit GHG Protocol Corporate Value Chain (skoop 3) üksikasjalike lisajuhistega iga varaklassi kohta. PCAF-i andmekvaliteedi skoor 1 väljendab täpseima andmekvaliteediga tehtud hinnangut ja skoor 5 kõige madalama andmekvaliteediga tehtud hinnangut.

Coop Panga kliimamõju tulemused

  • Coop Pank AS-i 2023. aasta süsiniku jalajälg
    Meie süsiniku jalajälje detailsemate tulemustega saab tutvuda siin.
  • Coop Pank AS-i 2022. aasta süsiniku jalajälg
    Meie süsiniku jalajälje detailsemate tulemustega saab tutvuda siin.
  • Coop Pank AS-i 2021. aasta süsiniku jalajälg
    Meie süsiniku jalajälje detailsemate tulemustega saab tutvuda siin.

Coop Pank panustab mitmel viisil

Meie jaoks on tähtis pöörata tähelepanu ka meie kui organisatsiooni tegevustele. Panga peamajas, kus töötab ligi 85% meie töötajatest, ei kasutata näiteks iga töölaua juures eraldiseisvaid prügikaste. Sorteerime jäätmeid liigiti – kogume kokku pandipakendid ja viime need tagastuspunkti ning saadud raha annetame organisatsioonidele, kes viivad lapsed teatrisse.

2022. aastal sõlmisime koostööleppe tehnikaringluse ettevõttega GreenDice, kes tegeleb Coop Pank kontserni kasutatud IT-seadmete tehnikaringluse korraldamise ja taaskasutusse suunamisega. GreenDice’i ringlussüsteem aitab kasutatud IT-seadmeid väärindada, leides neile uusi kasutajaid või suunates kasutuskõlbmatud seadmed taaskasutusse toorainena. Seadmete kasutusteekond on kogu nende elukaare ulatuses täielikult jälgitav.