Töötajate heaks

Peame oma juhtimiskultuuri avatuks ja kaasaegseks ning juhindume regulatsioonidest ja rahvusvahelistest standarditest (nt inimõigused, tööõigus, võitlemine diskrimineerimise vastu jne). Lähtume oma tegevuses nii heast ühingujuhtimise tavast, heast pangandustavast ja vastutustundliku laenamise põhimõtetest kui ka teistest finantsjärelevalve poolt antud juhistest ja kehtivatest seadusandlikest aktidest.

Meie jaoks on loomulik pakkuda oma töötajatele kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega ja kaugtöö tegemise võimalusi. Lisaks pakume ka põnevaid tööalaselt väljakutseid, igakülgseid arenguvõimalusi ja sõbralikku ning ühtehoidvat meeskonda.

Me pingutame, et meie töötajad oleksid hästi hoitud ja teadlikud, sest teame, et ainult tänu oma töötajatele saame elu edasi viia igas Eestimaa nurgas.