Uudised

Alates 01.09.2022 muutub ärikliendi hinnakiri

28.07.2022

Olulisemad muudatused on järgmised:

Arvelduskonto avamine

  • Hinnakirja muudatusega kehtestatakse konto avamise tasu Eesti juriidilisele isikule, mille omandistruktuuris on välisriikidega seotud isikuid. Konto avamise tasu suurus on 200 või 500 eurot ja sõltub sellest, milliste riikidega on omandistruktuur seotud.
  • Spetsiifilise tegevusalaga juriidilisele isikule kehtib edaspidi konto avamise tasu 500 eurot. Spetsiifilisteks tegevusaladeks on relvade ja/või laskemoona tootmine/ost/müük (va jahiseltsid, lasketiirud, spordiklubid); või hasartmänguteenused; või valuutavahetus; või pandimajad; või militaarsõidukite tootmine; või sularahaveo teenuse pakkumine; või ühisrahastuse platvormid või kiirlaenu pakkumine; või mäetööstus; või väärismetalli, vääriskivide ja väärimismetalltoodete kokkuost ja/või hulgimüük; või virtuaalvääringu teenuse pakkumine (pank ei võimalda nende klientide teenindamist); või kohtutäituri tegevus; krediidiasutus või finantseerimisasutus.
  • Konto avamise tasud võetakse edaspidi ette enne konto avamist ja ei tagastata juhul kui pank otsustab kontot mitte avada.

Kontode haldamine

  • Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu rakendub edaspidi lisaks ka krediidi- ja finantseerimisasutustele ning kui pank kohaldab juriidilise isiku suhtes hoolsusmeetmeid tugevdatud korras ja/või täiendavaid hoolsusmeetmeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses.
  • Pank kehtestab konto haldamise hoolsusmeetmete tasud juriidilisest isikust klientidele, mille omandistruktuuris on välisriikidega seotud isikuid või mille puhul esinevad muud alused, mis kohustavad panka teostama hoolsuskohustust suuremas mahus või ulatuses.

Kuutasud

  • Krediitkaardi kuutasu muutus - senise 1 euro asemel 3 eurot.
  • Pangalingi kuutasu muutus - senise 0,15 euro asemel 0,25 eurot (Äripaketis tasuta).

Kontode sulgemine

  • Lisandub konto erakorralise sulgemise tasu 50 eurot.

Tähtajaline hoius

  • Muudame ärikliendi hinnakirjades tähtajalise hoiuse ennetähtaegse lõpetamise tasu.
  • Muudame tähtajalise hoiuse lepingu tüüptingimustes tähtajalise hoiuse ennetähtaegse lõpetamise korda.


Tutvu uue kehtima hakkava ärikliendi hinnakirjaga siin.
Tutvu uute tähtajalise hoiuse lepingu tüüptingimustega siin.

Jaga:

Viimased uudised