Uudised

Alates 01.10.2022 muutuvad kliendiandmete töötlemise põhimõtted

01.09.2022

Coop Pank uuendab alates 01.10.2022 kliendiandmete töötlemise põhimõtteid.

Peamised muudatused on järgmised:

  • Edaspidi on õigustatud huvi alusel lubatud kliendiandmete töötlemine muu hulgas tarkvaraarenduse eesmärgil ning kliendiküsitluste läbiviimiseks.
  • Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid täiendati isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleneva nõudega, mille kohaselt tuleb esitatud nõudele kliendiandmete töötlemise kohta vastata hiljemalt ühe kuu jooksul arvetes nõude saamise päevast.
  • Täiendati päringutele vastuse saamisega seonduvat, mille kohaselt kliendi poolt oma õiguste rakendamine ei tohi kahjustada teiste klientide ning Coop Pank Grupi õigustatud huve ja õigusi (sh ärisaladust ning intellektuaalset omandit).


Kehtima hakkavad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad siit.

Jaga:

Viimased uudised