Uudised

Coop Pank aitab ettevõtjatel ambitsioonikaid plaane ellu viia

06.10.2021

Kust alustada, kui soovida ettevõttele laenu võtta?

Laenuvajadus tuleb alati põhjalikult läbi kaaluda, sest laen on vahend eesmärkide saavutamiseks, mitte eesmärk omaette. Seega peab esmalt keskenduda plaanile, mille elluviimiseks lisarahastust soovitakse ja vastata enda jaoks järgmisetele küsimustele:

  • Kas plaan on piisavalt põhjalikult läbi mõeldud?
  • Kust ja millistel tingimustel saad oma äriks vajalikud sisendid, kuidas neile väärtust lisad ja kuidas oma tooteid või teenuseid realiseerid?
  • Kuidas turul peamistest konkurentidest eristuda?
  • Millised on peamised riskid ja kuidas neid maandad?
  • Milliste oskustega meeskonda vajad oma plaani elluviimiseks?
  • Kas projektist teenitav kasum kaalub üles selle realiseerimisega seonduvad riskid?

Millised on ärilaenu saamise tingimused? Kas ettevõte peab tegutsema Harjumaal?

Coop Pank kohtleb kõiki Eestis tegutsevaid ettevõtteid samadest põhimõtetest lähtuvalt hoolimata sellest, kui kaugel nad asuvad suurematest keskustest. Kuigi suur osa Eesti ettevõtlusest, ja sellest tulenevalt ka Coop Panga klientides, asub tõesti Harjumaal, siis rahastame meelsasti ka kõigis teistes maakondades tegutsevaid ettevõtjaid.

Laenuotsuse tegemisel on panga jaoks oluline, et ettevõtjal oleks läbimõeldud plaan, milleks nad laenuraha kasutavad. See plaan peab pangale andma ka kindluse, et ettevõte suudab laenu tagasi maksta. Lisaks vaatame ettevõtte ja selle taga olevate võtmeisikute varasemat tegevust, sest edukaks koostööks on oluline, et saaksime oma partnereid usaldada. Muu hulgas analüüsime ka ettevõtte varasemat maksekäitumist ja seniseid finantstulemusi veendumaks, et äriplaanis tehtud prognoosid on saavutatavad.

Tavaliselt toimub laenu tagastamine ettevõtte rahavoost. Kuid kuna pankade ärimudel on selline, et laenatakse välja hoiustajate poolt nende kätte usaldatud raha, siis on oluline, et laenu tagasimaksmine oleks tagatud ka juhul kui ettevõtte rahavood mingil põhjusel ei ole laenu tagastamiseks piisavad. Selle riski maandamiseks seatakse laenule tagatised, milleks sobivad ettevõtte enda, ettevõtte omanike või kolmandate isikute omanduses olevad varad. Samuti on võimalik kasutada riigi poolt KredExi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse vahendusel pakutavaid laenukäendusi.

Millised on riskid, kui alustada ettevõtlusega väljaspool Harjumaad?

Ettevõtlusega alustamisel on vaja riskid ja nende maandamine alati põhjalikult läbi mõelda. Sealhulgas tuleb valida ettevõtte tegevuseks sobilik asukoht või alustada asukohale sobiva ettevõtlusega. On mitmeid tegevusvaldkondi, kus ettevõtte asukoht on väga oluline, aga enamikes valdkondades ei tulene ettevõtlusega seotud riskid siiski asukohast. Samas on ka tegevusvaldkondi, kus väljaspool Harjumaad tegutsemine on just oluliseks konkurentsieeliseks.

Millistel puhkudel on ärilaenu võtmine mõistlik ja millised on riskid?

Laenu tasub võtta juhul, kui tänu laenule saadav tulu on suurem, kui laenuga seonduvad kulud ja saadav kasum pakub piisavat kompensatsiooni ka võetud riski eest. Silmas tuleb pidada, et kui asjad lähevad hästi, siis laen kiirendab edu saavutamist, aga kui asjad hakkavad allamäge minema, siis võib laen kiirendada ka ebaõnnestumist, sest võlausaldajad võivad muutuda närviliseks ja tahta oma raha võimalikult kiiresti tagasi saada. See on oluline risk, mida tuleb laenuvõtmisel endale teadvustada. Seda riski saab maandada valides endale usaldusväärne finantspartner, kes on valmis kaasa mõtlema ka rasketes oludes.

Näiteks möödunud aastal lahvatanud tervisekriisis jätkasid kodumaised pangad ettevõtete finantseerimist varasemas mahus, kuid väliskapitalil põhinevad pangad muutusid ettevaatlikumaks. Põhjuseks oli see, et Coop Pank ei keeranud kohalikele ettevõttele selga, sest Eesti on meie üks ja ainus koduturg. Me ei lähe siit ära ega keera laenukraane kinni ka siis, kui majanduses peaks olukord halvenema. Meie ainus huvi ja motivatsioon on see, et Eesti ettevõtetel läheks hästi, sest kui neil läheb hästi, siis läheb hästi ka Coop Pangal ja meie kümnetel tuhandetel kodumaistel aktsionäridel.

Coop Pank soovib olla partneriks kõigile Eesti ettevõtjatele nende ambitsioonikate plaanide elluviimisel. Kui me hoiame kokku, siis suudame nii Eesti ettevõtete kui Eesti majanduse kasvule anda uue hoo. Nii aitame elu edasi viia igas Eestimaa nurgas!

Jaga:

Viimased uudised