Uudised

Coop Pank allkirjastas ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtted

03.01.2023

2050. aastaks kliimaneutraalseks pürgiva Coop Panga jätkusuutlikkuse projektijuht Aleksei Akulistõi sõnas, et finantsalgatusega ja selle põhimõtetega liitumine tähendab pangale täiendavaid keskkonnaalaseid mõjuanalüüse ja kestlike eesmärkide seadmist. „ÜRO keskkonnaprogrammiga viib Coop Pank läbi laiaulatusliku mõjuanalüüsi, et saada aru, kus avaldab pank märkimisväärset positiivset ja negatiivset mõju ühiskonnale, keskkonnale ja majandusele. Seejärel tuleb seada kindlad eesmärgid, et suurendada oma positiivset mõju ja vähendada negatiivset mõju,“ ütles Akulistõi.

Akulistõi sõnul tähendab programmi liikmeks saamine pikaajalist koostööd ÜRO-ga. „Meil on erakordselt suur rõõm panustada jätkusuutlikkusse arengusse rahvusvahelisel tasemel. ÜRO finantsalgatusega liitumisega kinnitame oma pühendumist jätkusuutlikkuse teemadega tegelemiseks veelgi ja tunnustatud rahvusvahelise raamistikuga,“ lisas ta.

ÜRO keskkonnaprogrammi finantsalgatus on välja töötanud kuus vastutustundliku panganduse põhimõtet. Põhimõtetele alla kirjutamine tähendab, et liikmed võtavad kohustuse kohandada oma äristrateegiat, et see oleks vastavuses ÜRO arengueesmärkidega ning järgida Pariisi kliimakokkuleppe põhimõtteid ja neisse panustada.

Põhimõtetele allakirjutatuna peab Coop Pank viima äristrateegia vastavusse jätkusuutliku arengu eesmärkidega, suurendama toodete ja teenuste positiivset mõju ning viima jätkusuutlikke projekte klientideni. Samuti tuleb suurendada koostööd oluliste partneritega ja järgida tõhusaid valitsemispõhimõtteid. Kõigil liikmetel lasub põhimõtete järgimise seire ja aruandekohustus.

1992. aastal asutatud ÜRO keskkonnaprogrammi finantsalgatus (UNEP FI) on esimene rahvusvaheline organisatsioon, mis koondab pangad, kindlustusandjad ja investorid ühte suurde võrgustikku. Finantsalgatuse eesmärk on vastutustundlikke panganduse põhimõtteid järgides jätkusuutlikuma maailmamajanduse suunas liikuda. Selleks analüüsitakse pidevalt finantsvaldkonda ja töötatakse välja vajalikke jätkusuutlikkuse arengu meetmeid.

Mullu novembris avalikustas Coop Pank oma esimese, 2021. aasta keskkonnamõju uuringu tulemused. Coop Pank osales mullu ka rahvusvahelise mittetulundusühingu CDP keskkonnaaruandluse projektis, kus pälvis esimese Eesti pangana keskkonnajuhi taseme. Samuti liitus Coop Pank 2022. aastal globaalse süsinikuhindamise finantspartnerlusega PCAF.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 144 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Vastutustundliku panganduse põhimõtetest saab lähemalt lugeda ÜRO keskkonnaprogrammi veebilehel.

Jaga:

Viimased uudised