Uudised

Coop Pank arvestab KredExi uusi käendusi kodulaenu omafinantseeringuna

01.03.2022

Alates 1. märtsis kehtivad KredExi kodulaenu käendusele uued tingimused. Käendust hakati pakkuma kahele uuele sihtrühmale, kelleks on lasterikkad pered ja maapiirkondadesse kodu soetajad. KredEx jätkab ka seniste sihtrühmade käendamist, kelleks on noored pered, noored spetsialistid, energiatõhusa kodu soetajad, kaitseväe ja kaitseliidu veteranid ning tagastatud majade üürnikud.

Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova kinnitas, et Coop Pank vahendab laenu väljastamisel kõigile KredExi sihtgruppidele mõeldud käendusi ja selgitas peamisi muudatusi. „Seni oli KredExi kodulaenu käenduse maksimaalne määr 24 protsenti ja omafinantseeringu nõue 10 protsenti soetatava kodu maksumusest. Alates märtsist muutusid tingimused soodsamaks – nüüd saavad pered, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last, kodu soetada vaid 5-protsendilise omafinantseeringuga. Seejuures käendab KredEx pangalaenu lausa 40 protsenti soetatava vara väärtusest, kuid mitte rohkem kui 50 000 euro ulatuses,“ selgitas Ossipova.

Näide: Lasterikas pere soovib osta omale kodu maksumusega 100 000 eurot. Selleks peab perel endal olema 5-protsendiline omafinantseering ehk 5000 eurot ja pangalt laen 95 000 eurot. Ostetavat kodu arvestab pank laenu tagatisena turuväärtusest 85 protsendi ulatuses ehk laen tagatakse kinnisvaraga 85 000 euro ulatuses. Puudujääva 10 protsenti laenutagatisest ehk 10 000 eurot annab KredEx käendusena. Nii saab pere osta endale 100 000-eruose kodu, tehes ise vaid 5000-eurose sissemakse.

Teise suure muudatusega soovib KredEx lihtsustada kodu soetamist maapiirkonda ja selleks alustati uutmoodi teenuse pakkumist. „KredEx pakub maapiirkonda kodu soetajale tagatist 80 protsendi ulatuses laenujäägist. Seejuures ootab pank laenuvõtjalt 10-protsendilist omaosalust. See tähendab, et ostetavale või renoveeritavale kodule seatakse hüpoteek KredExi kasuks ning tagatise turuväärtus ei oma enam sellist tähtsust nagu me kodulaenude puhul harjunud oleme,“ selgitas Ossipova.

Karin Ossipova lisas, et selle meetme puhul jääb pangalaenu tagama üksnes KredExi käendus ja 20 protsenti kodulaenust on tagatiseta ning kodurajajal tuleb arvestada suuremate kuludega. „Kui tavaliselt tasutakse KredEx käenduse eest vaid ühekordne tasu, siis selle uudse lahenduse puhul tuleb kogu laenuperioodi jooksul maksta lisaks laenuintressile igakuiselt KredExi käenduse tasu 1 protsent käenduse jäägist aasta baasil,“ sõnas ta.

„Näiteks kui pere soovib osta endale maapiirkonda 70 000 eurot maksva kodu, kuid pank hindab selle asukoha mittelikviidseks ega taha ostetavat vara tagatisena aktsepteerida, siis selle probleemi lahendab 80-protsendiline (50400 eurot) KredExi käendus. Kodu ostja peab panustama vähemalt 10-protsendilise omafinantseeringuga ehk 7 000 euroga. Nii saab pere soovitud kodu ostmiseks 63 000 eurot pangalaenu, millest 50400 eurot on tagatud Kredexi käendusega, 12600 on tagatiseta ning 7000 eurot ostja isiklik panus,“ selgitas Ossipova.


Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 117 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Jaga:

Viimased uudised