Uudised

MediaCard Image

Coop Pank kaasab 15 miljonit eurot energeetika roheprojektide rahastamiseks

28.12.2023

10-aastase tähtajaga laenu intressimäär on 6 kuu euribor + 3,25% aastas. Allutatud laen kuulub tagasimaksmisele ühes osas, kuid pangal on õigus see Finantsinspektsiooni loal ennetähtaegselt tagasi maksta pärast 5 aasta möödumist selle väljastamisest.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul kaasas pank kasvuks kapitali soodsatel tingimustel. „Koostöö eeef-iga on oluline samm ka Coop Panga laenuportfelli dekarboniseerimisel. Oleme kaks aastat põhjalikult mõõtnud Coop Panga nii otsese kui ka kaudse tegevuse CO2 jalajälge ja teame väga täpselt oma erinevate tegevusvaldkondade CO2 mõju. Kõige suurem keskkonnamõju tuleneb pankadel laenutegevusest ja seetõttu peame väga oluliseks finantseerimisportfelli CO2 jalajälje vähendamist, andes ühtlasi seeläbi omapoolse panuse Eesti energiasõltumatuse ja rohe-eesmärkide saavutamisse,“ sõnas Truu.

Laenulepingust saadavaid vahendeid on plaanis kasutada panga kasvustrateegia jätkamiseks suunates need ennekõike energiatõhusust edendatavatesse või taastuvenergia tootmise projektidesse nagu näiteks:

  • taastuvatel ja/või kohalikel energiaallikatel baseeruvad elektri-, soojus-, jahutus mikrotootmine s.h nende võrgud ning energiasalvestus lahendused;
  • elektrienergial baseeruv ühiskondlik transport s.h nende teenindamiseks vajalik taristu;
  • piirkondliku infrastruktuuri, avalike- ning erahoonete energiaefektiivsuse parendamiseks tehtavad investeeringud s.h energia salvestamine, nutikad mõõtmislahendused.

2022. aastal astus Coop Pank ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP FI ehk United Nations Environment Programme Finance Initiative) finantsalgatuse liikmeks ja allkirjastas vastutustundliku panganduse põhimõtted, millega viiakse panga äristrateegia vastavusse ÜRO säästva arengu ja Pariisi kliimaleppe eesmärkidega ning kasvatatakse positiivset mõju ühiskonnale.

Jaga:

Viimased uudised