Uudised

Coop Pank näitas kolmandat aastat järjest kiiret kasvu

11.02.2020

Äriliinidest näitasid suurimat kasvu autoliising ja ärilaenud, kasvatades portfelli mahtu vastavalt 60% ja 50%. Kodulaenu portfell kasvas aastaga 29% ning tarbimis-finantseerimise portfell 25%. Panga laenude turuosa oli 2019. aasta lõpus 2,3%, tõustes aastaga 0,6 protsendipunkti võrra.

Laenuportfelli kvaliteet püsis kõrge. Tulevaste võimalike laenukahjumite katmiseks tehti 2019. aastal eraldisi sünkroonis laenuportfelli kasvuga ehk 39% enam kui 2018. aastal.

2019. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 507 miljoni euroni, kasvades aastaga 122 miljoni euro võrra ehk 32%. Tähtajalised hoiused kasvasid aastaga 34% ja nõudmiseni hoiused 26%. Panga finantseerimiskulu tõusis eelnevat arvesse võttes 0,8% tasemelt 1%. Panga hoiuste turuosa kasvas 2,2% pealt 2,6%.

Coop Panga kasum ulatus 2019. aastal 5,5 miljoni euroni, kasvades aastaga 16%. Panga tulud kasvasid aastaga 20%. Suurima panuse tulude kasvu andsid netointressitulud, mis aastaga suurenesid 23% võrra. Teenustasude tulud kasvasid aastaga 3% võrra. Panga tegevuskulud kasvasid aastaga samuti 20% võrra. Suurimat mõju omas infotehnoloogia-kulude kasv, mis aasta varasemaga võrreldes tõusis 53% võrra ning personalikulude kasv, mis tõusis 21% võrra.

Panga omakapitali tootlus oli 10% juures ning kulude ja tulude suhe püsis 69% tasemel.

IV kvartali tulemused
2019. aasta IV kvartal oli Coop Panga jaoks nii klientide arvu kui ka ärimahtude kasvu osas rekordiline. Klientide arv kasvas kvartaliga 7500 võrra, jõudes 63 800 kliendini, panga neto laenuportfell kasvas 42 miljoni euro võrra jõudes 460 miljoni euroni ning hoiuste maht kasvas 29 miljonit eurot, tõustes 507 miljoni euroni.

Pank teenis 2019. aasta neljandas kvartalis 1,58 miljonit eurot puhaskasumit.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:
„2019. aasta oli Coop Panga jaoks edukas, täitsime kõik endale püstitatud eesmärgid. Suutsime kolmandat tegutsemisaastat järjest suurendada tegevusmahte 40% ning samal ajal kasvatada kasumit. Tulemused näitavad, et kolm aastat tagasi välja töötatud eristuv strateegia on osutunud edukaks.

Coop Panga klientide arvu kasv on aasta-aastalt kiirenenud. Panga klientide arv ulatus 2019. aasta lõpu seisuga 63 800 kliendini, kasvades aastaga 18 700 kliendi võrra ehk 41% (võrdluseks kasv 2018.a +9000 klienti ja 2017.a +4600 klienti). Eraklientide arv kasvas 2019. aastal 17 100 ja äriklientide arv 1600 kliendi võrra.

Möödunud aasta kõige olulisemad uuendused kliendi väärtuspakkumise osas tõid meie klientidele välkkiired pankadevahelised maksed, eraklientidele võimaluse teenida arvelduskonto jäägilt kuni 1% intressi aastas ning äriklientidele nõudmiseni hoiuselt kuni 0,25% intressi aastas.

Koostöös Eesti suurima jaekaubandusketiga Coop, hakkas Coop Pank möödunud aasta suvel pakkuma era- ja äriklientidele uuenduslikku sularaha sissemakse teenust Coopi kaupluste kassades. Panga kliendid saavad nüüd teha sularaha sisse- ja väljamakseid kokku rohkem kui 300 Coopi kaupluses üle Eesti. Novembris viisime Coop Panga deebetkaardi kliendid Coopi kliendiprogrammi kõige kõrgemale tasemele, mis annab neile panga deebetkaardiga makstes Coopi kauplustes kõige soodsamad hinnad ning ostudelt koguneb 10% rohkem boonuspunkte.

Sügisel alustasime Coopi kauplustes autoliisingu pakkumistega, kus klientidel on võimalik teha tutvust uute sõiduautode mudelitega ja tutvuda liisingutingimustega ning esitada kohe ka eeltäidetud liisingutaotlus.

2019. augustis asutasime Coop Kindlustusmaakleri, et pakkuda oma kodulaenu ja autoliisingu klientidele nende vajadustele kõige paremini vastavaid kindlustuslahendusi.

Coop Panga kasvustrateegia finantseerimiseks emiteeris pank 2019. aasta kevadel kahe miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju LHV Pensionifondidele. Juunis otsustasid panga omanikud suurendada panga aktsiakapitali nelja miljoni euro võrra. Möödunud aasta novembris toimunud Coop Panga aktsiate esmase avaliku pakkumisega kaasas pank 31 miljonit eurot ning 10. detsembril noteeriti panga aktsiad Nasdaq Tallinna börsil.

Coop Pangal on 31.12.2019 seisuga 11 273 aktsionäri. Võrreldes panga aktsiate esmases avalikus pakkumises osalenud aktsionäride arvuga on lisandunud 421 aktsionäri.

Meie soov on olla klientidele lähedal, pakkuda uudseid ning teistest eristuvaid pangatooteid ja -teenuseid. Jätkame jaekaubanduse ja panganduse integratsioonil põhineva eristuva strateegia elluviimist ja tegutseme selle nimel, et täita aktsionäridele antud lubadused aastateks 2020-2022.“

Jaga:

Viimased uudised