Uudised

Coop Pank AS (registrikood 10237832) avaldab teadaande krediidiasutuste seaduse § 70 lõike 1 alusel

19.12.2022

19. detsembril 2022 sai Coop Pank AS kui ühendav ühing Finantsinspektsioonilt loa ühinemiseks CP Varad AS-iga, mis on Coop Pank AS-i 100% tütarettevõtja. Ühinemine on kavas lõpule viia 2022. aasta jooksul.

17. augustil 2022 sõlmis Coop Pank AS oma 100%-lise tütarettevõtja CP Varad AS-iga ühinemislepingu, mille kohaselt lähevad ühinemise jõustumisel Coop Pank AS-ile üle kõik CP Varad AS varad, sealhulgas kõik õigused ja kohustused. Ühinemise tulemusena CP Varad AS loetakse lõppenuks ning selle õigusjärglaseks saab Coop Pank AS. Kuna tegemist on grupisisese ühinemisega, ei muutu selle tulemusena Coop Pank AS-i grupi konsolideeritud varade, õiguste ja kohustuste seis.

Ühinemise lõpule viimine ei mõjuta Coop Pank AS-i igapäevast tegevust ega klienditeenindust.

Jaga:

Viimased uudised