Uudised

Coop Pank sõlmis esimese kontaktivaba notariaalse kaugtõestamisega kodulaenulepingu

23.04.2020

Coop Panga erakliendi kinnisvara finantseerimise äriliini juhi Karin Ossipova sõnul saavad panga kliendid nüüd notariaalset kinnitust vajavaid lepinguid või lepingumuudatusi sõlmida digiriigi vääriliselt ehk kogu laenu taotlemise ja väljastamise protsess on viidud online-kanalitesse. „Kui varasemalt oli võimalik digitaalselt läbida protsess pangas kuni notaritehinguni, siis uus notariaadimäärus võimaldab ka notaritehingu sõlmida kontaktivaba kaugtõestuse kaudu,“ selgitas Ossipova.

Seoses notariaadimäärustiku muutmisega on alates 6. aprillist 2020 võimalik teha kaugtõestuse abil peaaegu kõiki notariaalseid toiminguid. Coop Pangas saab kontaktivabalt notariaalse kaugtõestuse teel sõlmida ärilaenu, kodulaenu ja ka teisi kinnisvara tagatisel laenude lepinguid ning lepingumuudatusi. Kaugtõestuse kaudu tehtavatel tehingutel ei ole tehingu hinna osas piiri.

Karin Ossipova sõnul kiirendas eriolukord oluliselt teenuste digitaliseerimise tempot: „Paljud uutest digitaalsetest teenustest jäävad kasutusele ka pärast kriisi, sest kliendid eelistavad neid mugavuse tõttu. Märtsis viisime läbi uuringu, mis näitas, et 55 protsenti vastajatest eelistab laenu taotlemise protsessis kõik internetis ise ära teha, millele lisaks sooviks 16 protsenti inimestest taotleda laenu internetis, kui neid nõustatakse enne lepingu sõlmimist telefoni teel.“

Ossipova hinnangul on kaugtõestus vajalik nii füüsilise kontakti vältimiseks kui ka tööaja säästmiseks, sest see võimaldab teha digitaalselt tehingud, mille sõlmimiseks tuli varasemalt tulla kõigil osapooltel ise notari juurde kokku, mis oli eriti ebamugav väiksematest asulatest klientide või välismaal viibivate jaoks. „Kaugtõestuse näol on tegemist võimaluse, mitte kohustusega. Peame arvestama, et iga notar võib omalt poolt mõningaid protseduurinõudeid juurde kehtestada või üldse kaugtõestusest takistuste esinemisel keelduda – näiteks kui kõigil osapooltel pole võimalik digitaalselt osaleda, tekivad side või ühenduse probleemid, kliendi tahe pole selge või digiallkirjastamine ei õnnestu,“ selgitas Ossipova.

Panga kliendi Martin Meisalu sõnul otsustati läbi kaugtõestuse teha Coop Pangas olemasoleva lepingu täiendus, millega kaasnes tagatise notariaalne muudatus. „Kuna osapooli oli meie tehingul palju, siis hindasime kõrgelt võimalust teha eriolukorra ajal tehing kodust väljumata. Kogu protsess oli mugav, kuid nii paljude osapoolte osalemise tõttu ja tulenevalt võimaluse uudsusest veidi konarlik. Siiski sai tehing tehtud mõistliku aja jooksul ja mis peamine, ilma lähikontaktita,“ täiendas Meisalu.

Notariaalse kaugtõestusega toimingu tegemine eeldab, et igal tehinguosalisel on olemas kogu tehingu kestivuse ajal iseseisev arvuti veebikaamera, kõlari või kõrvaklappide ja mikrofoniga. Vajalik on ID-kaart koos kaardilugejaga või mobiil-ID ja PIN-koodid digiallkirjastamiseks. Kaugtõestus toimib ainult Google Chrome veebibrauseris ning internetiühenduse kiirus peab võimaldama videokõnet. Selleks sobib näiteks kaabliga ühendus, WIFI-võrk või mobiilne andmeside kiirusega alates 30 Mbit/s.

Kaugtõestuse teel toimingu läbiviimisel lisandub notaritasu 24 eurot. Sarnaselt tavapärase notariaalse tehinguga lepitakse kokku, kes tehingu osapooltest ja millises ulatuses notaritasu maksab.

Jaga:

Viimased uudised