Uudised

MediaCard Image

Keskkonna heaks

09.08.2023

2022. aastal osales Coop Pank esimese Eesti pangana maailma ühes juhtivas keskkonnaaruandluse projektis CDP (Carbon Disclosure Project). Coop Pank pälvis reitingu B- ehk keskkonnajuhi taseme, mis määratakse keskkonnamõjude valdkonnas head juhtimist üles näidanud ettevõtetele.

2022. aastal astus Coop Pank ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP FI ehk United Nations Environment Programme Finance Initiative) finantsalgatuse liikmeks ja allkirjastas vastutustundliku panganduse põhimõtted, millega viiakse Panga äristrateegia vastavusse ÜRO säästva arengu ja Pariisi kliimaleppe eesmärkidega ning kasvatatakse positiivset mõju ühiskonnale.

Oleme otsustanud, et me ei finantseeri inimestele või keskkonnale ohtlikke projekte, vaid töötame selle nimel, et pakkuda järjest rohkem selliseid tooted, mis soodustavad keskkonnasäästlike tehnoloogiate laiemat levikut ja aitavad seeläbi vähendada CO2 jalajälge. Samu kriteeriumeid järgime ka panga toimimiseks vajalike teenuste sisseostmisel.

Coop Panga jaoks on oluline mõõta tegevuse mõju keskkonnale. Selleks, et vähendada pangategevuse CO2 jalajälge, kolisime oma peakontori endisest asukohast Narva maanteel 2021. aastal uude ja ökonoomsesse Skyoni kontorihoonesse, mis ehitati vastavalt LEEDi Platinum sertifikaadi nõuetele. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on maailma üks tuntumaid keskkonnasäästliku ehituse hindamissüsteeme. LEEDi sertifikaat näitab, et hoone ehitamisel on lähtutud jätkusuutlikkusest, energiatõhususest, keskkonnasäästlikest materjalidest ja sisekeskkonna kvaliteedist.

Esimese Eesti pangana otsustasime hinnata panga kontorite ja laenuportfelli süsiniku jalajälje 2021. aastal vastavalt GHG protokollile (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard) ning tegime seda ka 2022. aasta kohta.

Coop Panga 2022. aasta süsiniku jalajälg oli 209 240 tonni CO2 ekvivalenti, millest 99,7% moodustas portfellist ning liisingutest tulenev mõju ja 0,3% oli seotud kontoritegevusega. Arvutuste tulemused näitavad, et pangana tuleneb meie suurim mõju just laenutegevusest ning keskkonnasäästlike projektide finantseerimine aitab negatiivset mõju oluliselt vähendada.

Meie jaoks on tähtis pöörata tähelepanu ka meie kui organisatsiooni tegevustele. Panga peamajas, kus töötab ligi 85% meie töötajatest, ei kasutata näiteks iga töölaua juures eraldiseisvaid prügikaste. Sorteerime prügi liigiti – kogume kokku pandipakendid ja viime need tagastuspunkti, kust saadud raha annetame organisatsioonidele, kes viivad lapsed teatrisse.

Oma igapäevatöös juurutame aina enam paberivaba dokumendihaldust – sõlmime nii klientidega kui koostööpartneritega lepinguid elektrooniliselt ja võimaldame klientidel pangaga liituda lihtsa veebilahenduse kaudu.

2022. aastal sõlmisime koostööleppe tehnikaringluse ettevõttega GreenDice, kes tegeleb Coop Pank kontserni kasutatud IT-seadmete tehnikaringluse korraldamise ja taaskasutusse suunamisega. GreenDice’i ringlussüsteem aitab kasutatud IT-seadmeid väärindada, leides neile uusi kasutajaid või suunates kasutuskõlbmatud seadmed taaskasutusse toorainena. Seadmete kasutusteekond on kogu nende elukaare ulatuses täielikult jälgitav. Peame väga oluliseks seadmete turvalist ja jälgitavat teekonda.

Meie süsiniku jalajälje detailsemate tulemustega saab tutvuda siin (2021. aasta) ja siin (2022. aasta).

Jaga:

Viimased uudised