Liigu edasi põhisisu juurde

Maksepuhkus aitab Sind rasketest aegadest üle

Coop Panga jaoks on tähtis pikaajaline koostöö ning soovime olla usaldusväärne partner oma klientidele. Tuleme oma headele klientidele vastu ja pakume neile keerulistel aegadel maksepuhkust.

Kodulaen

Kodulaenu klientidele pakume
põhiosa maksepuhkust sõltuvalt
vajadusest maksimaalselt
kuni aastaks.

Väikelaen

Väikelaenu klientidele pakume põhiosa maksepuhkust kuni 6 kuuks. Taotluse esitamiseks täida avaldus ning saada finants@cooppank.ee

Liising

Coop Liisingu klientidele pakume põhiosa maksepuhkust kuni 6 kuuks.Taotluse esitamiseks täida avaldus ning saada liising@cooppank.ee

KKK

Kodulaenu klientidele pakume põhiosa maksepuhkust sõltuvalt vajadusest maksimaalselt kuni aastaks. Väikelaenu ja liisingu kliendid saavad põhiosa maksepuhkust taotleda kuni 6 kuud. Taotlused vaadatakse läbi individuaalselt ja lõplik otsus tehakse kõiki asjaolusid arvesse võttes. Arvestama peab sellega, et põhiosa maksepuhkuse ajal jätkub intressimaksete tasumine ja üldjuhul maksepuhkust mitu korda ei pikendata.

Täismaksepuhkusi vormistatakse vaid erandjuhtudel. Need vaadatakse läbi individuaalselt ja lõplik otsus tehakse kõiki asjaolusid arvesse võttes.

Kodulaenu lepingu tähtaega saab pikendada maksepuhkuse võrra, vajadusel ka rohkem, kuid mitte pikemaks, kui laenusaaja 75 eluaastani.

Väikelaenu maksepuhkuse korral saab lepingu perioodi pikendada nii, et maksimaalne laenuperiood koos maksepuhkusega ei ületaks 72 kuud.

Liisingulepingute puhul vaadatakse lõpptähtaja pikendamine üle individuaalselt ja lõplik otsus tehakse kõiki asjaolusi arvesse võttes.

Kodulaenu – ja liisingulepingu intressi üldjuhul ei muudeta. 

Väikelaenu maksepuhkuse vormistamisel intressi ei muudeta, kui kliendil ei ole laenu teenindamisel tekkinud võlgnevusi.

Kodulaenu ja liisingu puhul muudatuskokkulepet ei vormistata sellisel juhul, kui muid lepingutingimusi ei muudeta ning kõik laenusaajad on allkirjastanud maksepuhkuse avalduse või saatnud sooviavalduse pangateatena internetipangast. Kliendile edastame uue maksegraafiku internetipanka või saadame e-kirja teel. 

Väikelaenu maksepuhkuse vormistamisel allkirjastatakse uus leping ja seda on võimalik teha digitaalselt.

Kodulaenu maksepuhkuse taotlus täida siin.

Väikelaenu maksepuhkuse taotlus täida siin. Avalduse palume digitaalselt allkirjastada ja saata finants@cooppank.ee.

Liisingu maksepuhkuse taotlus täida siin. Avalduse palume digitaalselt allkirjastada ja saata liising@cooppank.ee.

Kodulaenu maksepuhkuse vormistamise tasu vastavalt hinnakirjale. Muutmise tasu peetakse kliendi kontolt kinni peale muudatuskokkuleppe sõlmimist.

Väikelaenu maksepuhkuse vormistamise tasu on 15 eurot lepingu kohta, mis lisatakse järgmisele osamaksele. 

Liisingu maksepuhkuse vormistamise tasu on 150 eurot, mille kohta esitatakse eraldi arve.

Kodulaenul on võimalik võlgnevuse korral maksepuhkus vormistada põhiosa maksete osas tagasiulatuvalt. 

Väikelaenu maksepuhkuse vormistamiseks võlgnevuse korral tuleb enne tasuda võlgnevuses olevad kõrvalnõuded (intress, viivis, haldustasu ja tekkinud sissenõudmiskulud). Kõrvalnõuete tasumiseks esitatakse kliendile arve.

Liisingu maksepuhkuse taotluse rahuldamise eelduseks on, et tasumata makseid ei ole. Juba olemasolevate võlgnevuste puhul soovitame ühendust võtta oma liisingu halduriga, et leida sobiv lahendus.

Kui Sul on kodulaen, väikelaen ja liising, siis on vaja kõigi lepingute puhul eraldi avaldus esitada. 

Kui Sul on näiteks kaks liisingulepingut, siis piisab ühest avaldusest, millele on vaja märkida lepingu numbrid, millele maksepuhkust soovid.