Liigu edasi põhisisu juurde

Hea klient! Levimas on pankade nimel saadetavad petusõnumid, mille abil püüavad kelmid saada ligipääsu kliendi pangakontole. Kahtluse korral ära ava sõnumiga saadetud veebiaadresse. Loe lisaks.

Oluline info seoses Ukrainas toimuvaga

Ukraina sõda on saanud ulatuslikuks kriisiks, mille mõju on kirjeldamatu kohalikele elanikele ning puudutab vähemal või suuremal määral meid kõiki. Lisaks humanitaarkriisile mõjutavad sündmused pikaajaliselt ka maailma majandust. Oleme siia lehele kokku koondanud Ukraina sündmusi puudutavad teemad, mis on infoks nii era- kui ka äriklientidele.

 

Konto avamine Ukraina kodanikele on tasuta. Valides Rahnu arvelduspaketi, ei rakendu aasta aega paketi kuutasu.

Toetasime koostöös Coopi ühistutega Punase Risti tegevusi Ukrainas miljoni euroga

Korduma kippuvad küsimused

Coop Pank AS lõpetas alates 08.04.2022 maksete tegemise Venemaa ja Valgevene pankadesse. Piirang kehtib ka Venemaa ning Valgevene pankade tütarettevõtetele, mis võivad olla registreeritud või tegutseda väljaspool Venemaad või Valgevenet.

Alates 19.08.2022 lõpetas Coop Pank AS Venemaa ja Valgevenega seotud maksete vastuvõtmise. See tähendab, et alates 19.08.2022 ei ole võimalik Coop Pank AS-is avatud kontole võtta vastu makseid, mis on algatatud:

  • Venemaa ja Valgevene pankadest või muudest finantsasutustest, samuti eeltoodud pankade või muude finantsasutuste EL-is tegutsevate tütarettevõtete kaudu;
  • ettevõtetelt, kes on asutatud mujal kui Venemaal ja Valgevenes, kuid kelle omanikud on enam kui 50% ulatuses pärit Venemaalt ja Valgevenest;
  • Venemaal ja Valgevenes asutatud ettevõtetelt mis tahes muudest pankadest või finantsasutustest.

Lisaks võib Coop Pank AS loobuda tehingu teostamisest, kui tuvastab kauba tarneahelas või muul viisil osaleva Venemaa või Valgevene vastaspoole või kauba või teenuse lõppsaaja on Venemaa või Valgevene isik.

Erandjuhtudel võetakse vastu Venemaa ja Valgevenega seotud makseid, mis on seotud Eesti riiklike huvidega või humanitaarsete põhjustega, näiteks toetused või pensionid. Lisaks võimaldame erandjuhtudel ja mõjuvatel põhjustel oma klientidel võtta vastu makseid seoses Venemaa või Valgevenega seotud äridest väljumisega.

Eurodes või mõnes muus Euroopa Liikmesriigis kasutusel olevas vääringus rahatähti tohib Venemaale või Valgevenesse kaasa võtta vaid isiklikuks kasutamiseks. Piirang ei kehti kolmandate riikide vääringutele.

Venemaale või Valgevenesse reisides või sealt naastes tuleb alates 10 000 euro väärtuses sularaha tollis deklareerida. Rohkem infot sularaha deklareerimise kohta leiab Eesti Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Pankadel on keelatud võtta vastu hoiuseid Valgevene ja Venemaa kodanikelt ning seal elavatelt isikutelt suuremas summas kui 100 000 eurot. Olemasolevate klientide osas tähendab see seda, et sellise kliendi konto jäägi ja hoiuste väärtus ei tohi pangas tõusta suuremaks kui 100 000 eurot, sealhulgas ei tohi pank maksta kliendile arvelduskonto jäägilt ja hoiuselt muuhulgas ka intressi kliendi kontole, kui see suurendaks kliendi varasid pangas üle 100 000 euro.

Seda keeldu ei kohaldata Venemaa ja Valgevene kodanikele ning seal resideeruvatele isikutele, kellel on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi või Šveitsi kodakondsus või kellel on mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või Šveitsis ajutine või alaline elamisluba.

Coop Pank AS lõpetas alates 08.04.2022 maksete tegemise Venemaa ja Valgevene pankadesse. Piirang kehtib ka Venemaa ning Valgevene pankade tütarettevõtetele, mis võivad olla registreeritud või tegutseda väljaspool Venemaad või Valgevenet.

Alates 19.08.2022 lõpetas Coop Pank AS Venemaa ja Valgevenega seotud maksete vastuvõtmise. See tähendab, et alates 19.08.2022 ei ole võimalik Coop Pank AS-is avatud kontole võtta vastu makseid, mis on algatatud:

  • Venemaa ja Valgevene pankadest või muudest finantsasutustest, samuti eeltoodud pankade või muude finantsasutuste EL-is tegutsevate tütarettevõtete kaudu;
  • ettevõtetelt, kes on asutatud mujal kui Venemaal ja Valgevenes, kuid kelle omanikud on enam kui 50% ulatuses pärit Venemaalt ja Valgevenest;
  • Venemaal ja Valgevenes asutatud ettevõtetelt mis tahes muudest pankadest või finantsasutustest.

Lisaks võib Coop Pank AS loobuda tehingu teostamisest, kui tuvastab kauba tarneahelas või muul viisil osaleva Venemaa/Valgevene vastaspoole või kauba või teenuse lõppsaaja on Venemaa/Valgevene isik.

Erandjuhtudel võetakse vastu Venemaa ja Valgevenega seotud makseid, mis on seotud Eesti riiklike huvidega või humanitaarsete põhjustega, näiteks toetused või pensionid. Lisaks võimaldame erandjuhtudel ja mõjuvatel põhjustel oma klientidel võtta vastu makseid seoses Venemaa või Valgevenega seotud äridest väljumisega.

Euroopa Liidu kodanikud, residendid ja Euroopa Liidus registreeritud ettevõtted, kes on otsustanud jätkata ärisuhteid Venemaa või Valgevenega peavad meeles pidama, et nad on kohustatud järgima ja täitma kõiki Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioone. Kõige parema ülevaate hetkel kehtivate piirangute kohta leiab Euroopa Liidu sanktsioonikaardilt.

Coop Pank on keelanud või piiranud makseid mitmete riikide ja nende pankadega lähtuvalt rahvusvahelistest sanktsioonidest ja Coop Panga riskiisust. Täpsema ülevaate nendest piirangutest, sh Venemaa, Valgevene ja Venemaa poolt okupeeritud oblastitega Ukrainas, leiab Coop Panga kodulehelt.

Mastercard peatas oma tegevuse Venemaal alates 10.03 ning seetõttu ei ole ka Coop Panga kaartidega võimalik Venemaal enam tehinguid teha. Väljaspool Venemaad saab Coop Panga kaartidega teha kõiki tehinguid tavapäraselt edasi.

Konto avamine Ukraina kodanikele on tasuta ja kontol puudub ka haldustasu. Valides Rahnu arvelduspaketi, ei rakendu aasta aega paketi kuutasu.

Konto avamiseks peab Ukraina kodanikul olema kas

  • Ukraina sisepass, ID-kaart, juhiluba koos paberile prinditud ajutise kaitse otsusega või
  • Ukraina välispass ehk reisidokument või
  • Eesti elamisloa kaart.

Konto avamiseks palume pöörduda lähimasse pangakontorisse: https://www.cooppank.ee/kontorid

Kui Ukraina kodanik kes loob Eestis uue ettevõtte (alates 24.02.2022) ja soovib avada konto Coop Pangas, siis konto avamise tasu ei rakendata. Muude teenuste osas rakendub tavahinnakiri ja konto avamisel lähtume panga riskiisust.

Jah. Eesti pangad ja pangaautomaadid töötavad tavapäraselt ja siiani ei ole täheldatud muutusi sularaha nõudluses. Kui inimeste soov sularaha välja võtta peaks kasvama, on pankadel koostöös Eesti keskpangaga olemas võimekus kasvanud nõudlust katta.

Eraisikute ja ettevõtete hoiused on Eesti pankades tagatud läbi Tagatisfondi kuni 100 000 euro ulatuses iga hoiustaja kohta ühes pangas.

Näiteks kui keegi hoiustab ühes Eestis tegutsevas pangas 1 miljon eurot ja teises Eestis tegutsevas pangas 1 miljon eurot, siis on talle kokku tagatud 200 000 eurot.

Eesti pangad töötavad tavapäraselt ja pangateenused toimivad probleemideta, sularaha kättesaadavus on tagatud. Samas igal inimesel peaks alati olema käepärast väike sularahavaru. Mõistliku sularahavarust rääkides peame silmas mõne päeva tavapäraste kulutuste suurust sularahavaru. Suuremate säästude sularahas hoidmist ei pea me otstarbekaks. Inimeste ja ettevõtete raha pangakontodel on tagatud ja siinsetel pankadel on olemas plaanid, kuidas tagada pankade töö ja raha kättesaadavus erinevate kriisistsenaariumite korral. Soovitame tutvuda ka riigi juhistega kodanikele lehel www.kriis.ee

Pangad pööravad igapäevaselt tähelepanu majanduslikele, geopoliitilistele ja turbekeskkonna arengutele riikides, kus nad tegutsevad. Siinsete pankade jaoks on see töö täna kindlasti tavapärasest intensiivsem, kuid midagi tavapärasest tööst märkimisväärsel määral erinevat Eesti pankades tänaseks esinenud ei ole.

Vaata ka Eesti Panga Pressiteadet "Kuidas mõjutab Eesti pangandust sõda Ukrainas?".

Praeguses olukorras kutsume inimesi üles olema eriti kriitilised igasuguse informatsiooni suhtes, mida internetist loete ja tuginema ainult usaldusväärsetele allikatele. Petturid võivad ära kasutada erinevaid situatsioone, sh viidata küberründe ohule või kutsuda üles heategevusele, et panna inimesi emotsioonide ajel kiiresti tegutsema ning petta välja raha. Tasub olla eriti valvas ning allikakriitiline! Rohkem informatsiooni pettuse äratundmiseks leiab Pangaliidu kampaanialehelt.

Eestlaste soov Ukrainat aidata on suur. Oma toetuse saad anda nii raha, aega, kui ka vajalikke esemeid annetades.

https://www.kriis.ee/aita-ukrainat lehele on koondatud ülevaatlik ja usaldusväärne info erinevate võimaluste kohta, kuidas tänases olukorras abiks olla.

Kutsume kõiki oma kliente olema tarbitava informatsiooni suhtes valvsad ja tuginema ainult usaldusväärsetele allikatele, et mitte langeda pettuste ohvriks. Makseid tehes tuleb veenduda, kes on konto omanik ja kas abi jõuab abivajajateni.