Liigu edasi põhisisu juurde

Info Coop Pangast ei saa teha makseid Venemaale ja Valgevenesse ning samuti ei saa nendest riikidest makseid vastu võtta. Kogu sanktsioonidega ja Ukraina toetamisega seotud info leiad siit.

Oluline info seoses Ukrainas toimuvaga

Ukraina sõda on saanud ulatuslikuks kriisiks, mille mõju on kirjeldamatu kohalikele elanikele ning puudutab vähemal või suuremal määral meid kõiki. Lisaks humanitaarkriisile mõjutavad sündmused pikaajaliselt ka maailma majandust. Oleme siia lehele kokku koondanud Ukraina sündmusi puudutavad teemad, mis on infoks nii era- kui ka äriklientidele.

 

Coop Pangast tehtud maksed Ukraina pankadesse on teenustasuta

Konto avamine Ukraina kodanikele on tasuta. Rahnu paketiga liitudes ei rakendu aasta lõpuni ka hinnakirja järgset kuutasu.

Toetasime koostöös Coopi ühistutega Punase Risti tegevusi Ukrainas miljoni euroga

Korduma kippuvad küsimused

Coop Pank ei tee Venemaale, Valgevenesse ning Krimmi, Sevastopoli, Luganski ja Donetski regioonidega seotud makseid. Piirang kehtib kõikidele valuutadele ja ka Venemaa pankade tütarettevõtetele, mis võivad olla registreeritud või tegutseda väljaspool Venemaad ja Valgevene.

Coop Pank on peatanud Venemaa ja Valgevene pankadest algatatud maksete vastuvõtmise. Erandeid tehakse vaid laekuvatele maksetele, mis on algatatud pankadest, mis täidavad Euroopa Liidu nõudeid* ja laekuvatele maksetele, mis on seotud Eesti riiklike huvidega, näiteks pensionitega või humanitaarsete põhjustega.

* Pangad, kelle peakontor asub Euroopa Liidu liikmesriigis. Sellised pangad on näiteks: Raiffeisen, Unicredit, OTP Bank, ING Bank, Deutsche bank, Commerzbank, Credit Agricole, SEB ja BNP Paribas.

Sularaha viimine Venemaale või Valgevenesse suuremas summas, kui reisimiseks vaja, on keelatud.

Pankadel on keelatud võtta vastu hoiuseid Valgevene ja Venemaa kodanikelt ning seal elavatelt isikutelt suuremas summas kui 100 000 eurot. Olemasolevate klientide osas tähendab see seda, et sellise kliendi konto jäägi ja hoiuste väärtus ei tohi pangas tõusta suuremaks kui 100 000 eurot, sealhulgas ei tohi pank maksta kliendile arvelduskonto jäägilt ja hoiuselt muuhulgas ka intressi, kui see suurendaks kliendi varasid pangas üle 100 000 euro.

Seda keeldu ei kohaldata Venemaa ja Valgevene kodanikele ning seal resideeruvatele isikutele, kellel on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi või Šveitsi kodakondsus või kellel on mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või Šveitsis ajutine või alaline elamisluba.

Hetkel on lubatud vaid laekuvad maksed, mille kohta leiab rohkem infot küsimuse all „Kuidas liiguvad maksed, mis on seotud Venemaa ja Valgevenega?“.

Seoses rahvusvaheliste sanktsioonidega tuleb Valgevene ja Venemaa tehingute puhul märkida maksejuhises täpselt ära mille eest raha makstakse.

Kaupade ja teenustega seotud arvelduste puhul, tuleb maksekorralduse täitmisel „Selgitus“ väljale lisaks arve ja lepingu numbritele sisestada, millise kauba/kaupade eest konkreetselt tasutakse.

Juhul kui maksekorraldus ei sisalda korrektset selgitust (näiteks kaubaga seotud arvelduste puhul kaupade kohta käivat informatsiooni), on pangal õigus tehing tagasi lükata!

Kehtivate Venemaa ja Valgevene sanktsioonide kohta leiad infot siit: https://vm.ee/et/tegevused-eesmargid/rahvusvahelised-sanktsioonid/kkk-venemaa-ja-valgevene-vastu-kehtestatud-piiravad

Kehtivate piirangute kohaselt on rahvusvahelisest SWIFT-süsteemist välja lülitatud mitmed Venemaa ja Valgevene pangad, kellega on arveldamine kõigis valuutades keelatud. See tähendab, et tehingud nende pankadega on keelatud. Piirang laieneb ka antud pankade tütarettevõtetele.

Kõik tehingud Venemaa või Valgevenega võivad viibida või saada tagasi lükatud seoses täiendavate kontrollidega, samuti on risk, et tehingu teise poole pank või korrespondentpank peatab tehingu uurimiseks.

Mastercard peatas oma tegevuse Venemaal alates 10.03 ning seetõttu ei ole ka Coop Panga kaartidega võimalik Venemaal enam tehinguid teha. Väljaspool Venemaad saab Coop Panga kaartidega teha kõiki tehinguid tavapäraselt edasi.

Konto avamine Ukraina kodanikele on tasuta ja kontol puudub ka haldustasu. Rahnu paketiga liitudes ei rakendu aasta lõpuni ka hinnakirja järgset kuutasu.

Konto avamiseks peab Ukraina kodanikul olema kas

  • Ukraina sisepass, ID-kaart, juhiluba koos paberile prinditud ajutise kaitse otsusega või
  • Ukraina välispass ehk reisidokument või
  • Eesti elamisloa kaart.

Konto avamiseks palume pöörduda lähimasse pangakontorisse: https://www.cooppank.ee/kontorid

Kui Ukraina kodanik kes loob Eestis uue ettevõtte (alates 24.02.2022) ja soovib avada konto Coop Pangas, siis konto avamise tasu ei rakendata. Muude teenuste osas rakendub tavahinnakiri ja konto avamisel lähtume panga riskiisust.

Jah. Eesti pangad ja pangaautomaadid töötavad tavapäraselt ja siiani ei ole täheldatud muutusi sularaha nõudluses. Kui inimeste soov sularaha välja võtta peaks kasvama, on pankadel koostöös Eesti keskpangaga olemas võimekus kasvanud nõudlust katta.

Eraisikute ja ettevõtete hoiused on Eesti pankades tagatud läbi Tagatisfondi kuni 100 000 euro ulatuses iga hoiustaja kohta ühes pangas.

Näiteks kui keegi hoiustab ühes Eestis tegutsevas pangas 1 miljon eurot ja teises Eestis tegutsevas pangas 1 miljon eurot, siis on talle kokku tagatud 200 000 eurot.

Eesti pangad töötavad tavapäraselt ja pangateenused toimivad probleemideta, sularaha kättesaadavus on tagatud. Samas igal inimesel peaks alati olema käepärast väike sularahavaru. Mõistliku sularahavarust rääkides peame silmas mõne päeva tavapäraste kulutuste suurust sularahavaru. Suuremate säästude sularahas hoidmist ei pea me otstarbekaks. Inimeste ja ettevõtete raha pangakontodel on tagatud ja siinsetel pankadel on olemas plaanid, kuidas tagada pankade töö ja raha kättesaadavus erinevate kriisistsenaariumite korral. Soovitame tutvuda ka riigi juhistega kodanikele lehel www.kriis.ee

Pangad pööravad igapäevaselt tähelepanu majanduslikele, geopoliitilistele ja turbekeskkonna arengutele riikides, kus nad tegutsevad. Siinsete pankade jaoks on see töö täna kindlasti tavapärasest intensiivsem, kuid midagi tavapärasest tööst märkimisväärsel määral erinevat Eesti pankades tänaseks esinenud ei ole.

Vaata ka Eesti Panga Pressiteadet "Kuidas mõjutab Eesti pangandust sõda Ukrainas?".

Praeguses olukorras kutsume inimesi üles olema eriti kriitilised igasuguse informatsiooni suhtes, mida internetist loete ja tuginema ainult usaldusväärsetele allikatele. Petturid võivad ära kasutada erinevaid situatsioone, sh viidata küberründe ohule või kutsuda üles heategevusele, et panna inimesi emotsioonide ajel kiiresti tegutsema ning petta välja raha. Tasub olla eriti valvas ning allikakriitiline! Rohkem informatsiooni pettuse äratundmiseks leiab Pangaliidu kampaanialehelt.

Eestlaste soov Ukrainat aidata on suur. Oma toetuse saad anda nii raha, aega, kui ka vajalikke esemeid annetades.

https://www.kriis.ee/aita-ukrainat lehele on koondatud ülevaatlik ja usaldusväärne info erinevate võimaluste kohta, kuidas tänases olukorras abiks olla.

Kutsume kõiki oma kliente olema tarbitava informatsiooni suhtes valvsad ja tuginema ainult usaldusväärsetele allikatele, et mitte langeda pettuste ohvriks. Makseid tehes tuleb veenduda, kes on konto omanik ja kas abi jõuab abivajajateni.