Liigu edasi põhisisu juurde

Hoiame ühte. Kasvame koos.

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!

Kuu- ja vahearuanded

Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
Märtsi
tulemused
Aprilli
tulemused
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf

Aastaaruanded

Aastaaruanne
Pillar 3 aruanne
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Kontserni avalikustatav teave
.pdf
Aastaaruanne
.pdf

Põhilised finantsnäitajad

 

Ärimahud majandustulemused ja suhtarvud

  2016 2017 2018 2019
Neto laenuportfell (mln €) 153 238 329 460
    ärikliendipangandus 31 68 101 157
    erakliendipangandus 99 114 138 179
    tarbimisfinantseerimine 13 38 47 59
    liising 10 19 40 64
Hoiused 254 316 385 507
    nõudmiseni hoiused     142 153 120 152
    tähtajalised hoiused ja saadud laenud     112 163 265 354
Omakapital 30 45 49 89
         
Netotulud kokku (tuhat €)     10 960 17 289 19 768 23 719
    intressid 7 398 11 519 16 779 20 689
    teenustasud 2 737 2 170 2 302 2 372
    muud 825 3 600 687 658
Tegevuskulud kokku     -8 088 -11 518 -13 601 -16 261
Ärikasum 2 872 5 771 6 167 7 458
Laenude allahindluse kulu     -1 009 -1 313 -1 392 -1 931
Kasum enne tulumaksu     1 863 4 458 4 775 5 527
Tulumaksukulu -120 0 -22 0
Puhaskasum 1 743 4 458 4 753 5 527
    sh emaettevõtja osa     1 529 4 345 4 753 5 527
         
Klientide arv (tuhat)     31 36 45 64
Töötajate arv (FTE)     163 192 220 273
         
Omakapitali tootlus (ROE)     5.3% 11.7% 10.1% 9.8%
Varade tootlus (ROA)     0.6% 1.3% 1.2% 1.0%
Neto intressimarginaal (NIM)     2.6% 3.7% 4.3% 4.2%
Finantseerimiskulu 0.6% 0.6% 0.8% 1.0%
Kulu ja tulu suhe (CIR)     73.8% 66.6% 68.8% 68.6%
Kapitali adekvaatsus T1     18.8% 17.3% 16.0% 22.3%
Kapitali adekvaatsus kokku     18.8% 17.3% 16.0% 24.3%
Krediidiriski aastane kulumäär     0.6% 0.7% 0.5% 0.6%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)     1164% 728% 1375% 682%