Liigu edasi põhisisu juurde

Hoiame ühte. Kasvame koos.

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!

Kuu- ja vahearuanded

Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kv
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf

Aastaaruanded

Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Kontserni avalikustatav teave
.pdf
Aastaaruanne
.pdf

Põhilised finantsnäitajad

 

Ärimahud majandustulemused ja suhtarvud

  2017 2018 2019 1 kv 2020 2 kv 2020 3 kv 2020
Neto laenuportfell (mln €) 238 329 460 504 559 599
    ärikliendipangandus 68 101 157 173 201 215
    erakliendipangandus 114 138 179 199 220 239
    tarbimisfinantseerimine 38 47 59 61 63 64
    liising 19 40 64 70 75 81
Hoiused 316 385 507 547 615 688
    nõudmiseni hoiused     153 120 152 166 199 233
    tähtajalised hoiused ja saadud laenud     163 265 354 381 416 455
Omakapital 45 49 89 90 92 94
           
Netotulud kokku (tuhat €)     17 289 19 768 23 719 7 117 7 464 7 988
    intressid 11 519 16 779 20 689 6 358 6 852 7 353
    teenustasud 2 170 2 302 2 372 521 477 558
    muud 3 600 687 658 238 135 77
Tegevuskulud kokku     -11 518 -13 601 -16 261 -4 442 -4 355 -4 726
Ärikasum 5 771 6 167 7 458 2 675 3 109 3 262
Laenude allahindluse kulu     -1 313 -1 392 -1 931 -1 214 -1 721 -1 139
Kasum enne tulumaksu     4 458 4 775 5 527 1 461 1 388 2 123
Tulumaksukulu 0 -22 0 0 -26 -111
Puhaskasum 4 458 4 753 5 527 1 461 1 362 2 012
    sh emaettevõtja osa     4 345 4 753 5 527 1 461 1 362 2 012
           
Klientide arv (tuhat)     36 45 64 69 75 80
Töötajate arv (FTE)     192 220 273 282 278 292
           
Omakapitali tootlus (ROE)     11.7% 10.1% 9.8% 6.5% 6.0% 8.6%
Varade tootlus (ROA)     1.3% 1.2% 1.0% 0.9% 0.8% 1.1%
Neto intressimarginaal (NIM)     3.7% 4.3% 4.2% 4.1% 4.1% 4.0%
Finantseerimiskulu 0.6% 0.8% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9%
Kulu ja tulu suhe (CIR)     66.6% 68.8% 68.6% 62.4% 58.3% 59.2%
Kapitali adekvaatsus T1     17.3% 16.0% 22.3% 20.0% 19.1% 17.3%
Kapitali adekvaatsus kokku     19.9% 18.1% 24.3% 21.9% 20.8% 18.9%
Krediidiriski aastane kulumäär     0.7% 0.5% 0.5% 1.0% 1.2% 0.8%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)     728% 1375% 682% 716% 392% 423%