Liigu edasi põhisisu juurde

Hoiame ühte. Kasvame koos.

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!

Kuu- ja vahearuanded

Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf

Aastaaruanded

Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Kontserni avalikustatav teave
.pdf
Aastaaruanne
.pdf

Põhilised finantsnäitajad

 

Ärimahud majandustulemused ja suhtarvud

  2016 2017 2018 2019 1 kv 2020 2 kv 2020
Neto laenuportfell (mln €) 153 238 329 460 504 559
    ärikliendipangandus 31 68 101 157 173 201
    erakliendipangandus 99 114 138 179 199 220
    tarbimisfinantseerimine 13 38 47 59 61 63
    liising 10 19 40 64 70 75
Hoiused 254 316 385 507 547 615
    nõudmiseni hoiused     142 153 120 152 166 199
    tähtajalised hoiused ja saadud laenud     112 163 265 354 381 416
Omakapital 30 45 49 89 90 92
           
Netotulud kokku (tuhat €)     10 960 17 289 19 768 23 719 7 117 7 464
    intressid 7 398 11 519 16 779 20 689 6 358 6 852
    teenustasud 2 737 2 170 2 302 2 372 521 477
    muud 825 3 600 687 658 238 135
Tegevuskulud kokku     -8 088 -11 518 -13 601 -16 261 -4 442 -4 355
Ärikasum 2 872 5 771 6 167 7 458 2 675 3 109
Laenude allahindluse kulu     -1 009 -1 313 -1 392 -1 931 -1 214 -1 721
Kasum enne tulumaksu     1 863 4 458 4 775 5 527 1 461 1 388
Tulumaksukulu -120 0 -22 0 0 -26
Puhaskasum 1 743 4 458 4 753 5 527 1 461 1 362
    sh emaettevõtja osa     1 529 4 345 4 753 5 527 1 461 1 362
           
Klientide arv (tuhat)     31 36 45 64 69 75
Töötajate arv (FTE)     163 192 220 273 282 278
           
Omakapitali tootlus (ROE)     5.3% 11.7% 10.1% 9.8% 6.5% 6.0%
Varade tootlus (ROA)     0.6% 1.3% 1.2% 1.0% 0.9% 0.8%
Neto intressimarginaal (NIM)     2.6% 3.7% 4.3% 4.2% 4.1% 4.1%
Finantseerimiskulu 0.6% 0.6% 0.8% 1.0% 1.0% 1.0%
Kulu ja tulu suhe (CIR)     73.8% 66.6% 68.8% 68.6% 62.4% 58.3%
Kapitali adekvaatsus T1     18.8% 17.3% 16.0% 22.3% 20.0% 19.1%
Kapitali adekvaatsus kokku     21.2% 19.9% 18.1% 24.3% 21.9% 20.8%
Krediidiriski aastane kulumäär     0.6% 0.7% 0.5% 0.5% 1.0% 1.2%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)     1164% 728% 1375% 682% 716% 392%