Liigu edasi põhisisu juurde

Hoiame ühte. Kasvame koos.

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!

Kuu- ja vahearuanded

Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Märtsi
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Juuni
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Septembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kvartal
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Märtsi
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Juuni
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Septembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kv
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Detsembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Presentatsioon
IV kv
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kv
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Presentatsioon
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf

Aastaaruanded

Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
ESEF iXBRL aastaaruanne
.link
ESEF iXBRL
andmefail
.zip
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
ESEF iXBRL aastaaruanne
.link
ESEF iXBRL
andmefail
.zip
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Kontserni avalikustatav teave
.pdf
Aastaaruanne
.pdf

Tasustamisaruanne & HÜT

Tasustamisaruanne
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava 2021
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava 2020
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava 2019
.pdf

Põhilised finantsnäitajad

 

Ärimahud majandustulemused ja suhtarvud

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 I kv 2022 II kv 2022 III kv
Neto laenuportfell (mln €) 238 329 460 671 953 1040 1131 1208
    ärikliendipangandus 68 101 157 258 423 468 503 532
    erakliendipangandus 114 138 179 263 365 397 437 473
    tarbimisfinantseerimine 38 47 59 66 67 70 76 80
    liising 19 40 64 84 98 105 115 123
Hoiused 316 385 507 758 1099 1149 1249 1354
    nõudmiseni hoiused     153 120 152 302 518 575 617 672
    tähtajalised hoiused ja saadud laenud     163 265 354 456 581 574 632 682
Omakapital 45 49 89 98 112 115 117 123
             
Netotulud kokku (tuhat €)     17 289 19 768 23 719 31 089 39 238 11 492 12 757 13 847
    intressid 11 519 16 779 20 689 28 371 35 538 10 595 11 629 12 721
    teenustasud 2 170 2 302 2 372 2 097 3 085 796 904 978
    muud 3 600 687 658 621 615 101 224 148
Tegevuskulud kokku     -11 518 -13 601 -16 261 -18 796 -22 453 -6 199 -6 610 -6 929
Ärikasum 5 771 6 167 7 458 12 293 16 785 5 293 6 147 6 918
Laenude allahindluse kulu     -1 313 -1 392 -1 931 -4 789 -2 497 -1 494 -1 181 -672
Kasum enne tulumaksu     4 458 4 775 5 527 7 504 14 288 3 799 4 966 6 246
Tulumaksukulu 0 -22 0 -245 -825 -299 -378 -499
Puhaskasum 4 458 4 753 5 527 7 259 13 463 3 500 4 588 5 747
    sh emaettevõtja osa     4 345 4 753 5 527 7 259 13 463 3 500 4 588 5 747
             
Klientide arv (tuhat)     36 45 64 87 115 122 131 139
Töötajate arv (FTE)     192 220 273 289 313 326 330 335
             
Omakapitali tootlus (ROE)     11.7% 10.1% 9.8% 7.8% 12.9% 12.3% 15.8% 19.1%
Varade tootlus (ROA)     1.3% 1.2% 1.0% 1.0% 1.3% 1.1% 1.3% 1.5%
Neto intressimarginaal (NIM)     3.7% 4.3% 4.2% 3.9% 3.4% 3.4% 3.4% 3.5%
Finantseerimiskulu 0.6% 0.8% 1.0% 0.9% 0.7% 0.5% 0.5% 0.7%
Kulu ja tulu suhe (CIR)     66.6% 68.8% 68.6% 60.5% 57.2% 53.9% 51.8% 50.0%
Kapitali adekvaatsus T1     17.3% 16.0% 22.3% 18.0% 14.0% 13.0% 13.4% 13.5%
Kapitali adekvaatsus kokku     19.9% 18.1% 24.3% 19.5% 16.6% 16.7% 16.7% 16.7%
Krediidiriski aastane kulumäär     0.6% 0.7% 0.5% 0.5% 0.3% 0.6% 0.4% 0.2%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)     728% 1375% 682% 275% 202% 153% 160% 157%