Liigu edasi põhisisu juurde

Hoiame ühte. Kasvame koos.

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!

Kuu- ja vahearuanded

Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf

Aastaaruanded

Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Kontserni avalikustatav teave
.pdf
Aastaaruanne
.pdf

Põhilised finantsnäitajad

 

Ärimahud majandustulemused ja suhtarvud

  2016 2017 2018 2019 1 kv 2020
Neto laenuportfell (mln €) 153 238 329 460 504
    ärikliendipangandus 31 68 101 157 173
    erakliendipangandus 99 114 138 179 199
    tarbimisfinantseerimine 13 38 47 59 61
    liising 10 19 40 64 70
Hoiused 254 316 385 507 547
    nõudmiseni hoiused     142 153 120 152 166
    tähtajalised hoiused ja saadud laenud     112 163 265 354 381
Omakapital 30 45 49 89 90
           
Netotulud kokku (tuhat €)     10 960 17 289 19 768 23 719 7 117
    intressid 7 398 11 519 16 779 20 689 6 358
    teenustasud 2 737 2 170 2 302 2 372 521
    muud 825 3 600 687 658 238
Tegevuskulud kokku     -8 088 -11 518 -13 601 -16 261 -4 442
Ärikasum 2 872 5 771 6 167 7 458 2 675
Laenude allahindluse kulu     -1 009 -1 313 -1 392 -1 931 -1 214
Kasum enne tulumaksu     1 863 4 458 4 775 5 527 1 461
Tulumaksukulu -120 0 -22 0 0
Puhaskasum 1 743 4 458 4 753 5 527 1 461
    sh emaettevõtja osa     1 529 4 345 4 753 5 527 1 461
           
Klientide arv (tuhat)     31 36 45 64 69
Töötajate arv (FTE)     163 192 220 273 282
           
Omakapitali tootlus (ROE)     5.3% 11.7% 10.1% 9.8% 6.5%
Varade tootlus (ROA)     0.6% 1.3% 1.2% 1.0% 0.9%
Neto intressimarginaal (NIM)     2.6% 3.7% 4.3% 4.2% 4.1%
Finantseerimiskulu 0.6% 0.6% 0.8% 1.0% 1.0%
Kulu ja tulu suhe (CIR)     73.8% 66.6% 68.8% 68.6% 62.4%
Kapitali adekvaatsus T1     18.8% 17.3% 16.0% 22.3% 19.5%
Kapitali adekvaatsus kokku     21.2% 19.9% 18.1% 24.3% 21.3%
Krediidiriski aastane kulumäär     0.6% 0.7% 0.5% 0.5% 1.0%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)     1164% 728% 1375% 682% 716%