Liigu edasi põhisisu juurde

Hoiame ühte. Kasvame koos.

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!

Kuu- ja vahearuanded

Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Märtsi
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Juuni
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Septembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kv
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kv
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Presentatsioon
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf

Aastaaruanded

Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
ESEF iXBRL aastaaruanne
.link
ESEF iXBRL
andmefail
.zip
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Kontserni avalikustatav teave
.pdf
Aastaaruanne
.pdf

Põhilised finantsnäitajad

 

Ärimahud majandustulemused ja suhtarvud

  2017 2018 2019 2020 2021 I kv 2021 II kv 2021 III kv
Neto laenuportfell (mln €) 238 329 460 671 696 773 854
    ärikliendipangandus 68 101 157 258 265 306 363
    erakliendipangandus 114 138 179 263 280 308 336
    tarbimisfinantseerimine 38 47 59 66 66 68 63
    liising 19 40 64 84 85 90 92
Hoiused 316 385 507 758 849 891 987
    nõudmiseni hoiused     153 120 152 302 333 394 432
    tähtajalised hoiused ja saadud laenud     163 265 354 456 515 497 555
Omakapital 45 49 89 98 100 104 108
             
Netotulud kokku (tuhat €)     17 289 19 768 23 719 31 089 8 893 9 341 10 327
    intressid 11 519 16 779 20 689 28 371 8 043 8 325 9 345
    teenustasud 2 170 2 302 2 372 2 097 648 783 752
    muud 3 600 687 658 621 202 233 230
Tegevuskulud kokku     -11 518 -13 601 -16 261 -18 796 -5 123 -5 336 -5 788
Ärikasum 5 771 6 167 7 458 12 293 3 770 4 005 4 539
Laenude allahindluse kulu     -1 313 -1 392 -1 931 -4 789 -771 -753 -10
Kasum enne tulumaksu     4 458 4 775 5 527 7 504 2 999 3 252 4 529
Tulumaksukulu 0 -22 0 -245 -164 -220 -227
Puhaskasum 4 458 4 753 5 527 7 259 2 835 3 032 4 302
    sh emaettevõtja osa     4 345 4 753 5 527 7 259 2 835 3 032 4 302
             
Klientide arv (tuhat)     36 45 64 87 93 100 108
Töötajate arv (FTE)     192 220 273 289 300 307 308
             
Omakapitali tootlus (ROE)     11.7% 10.1% 9.8% 7.8% 11.5% 11.9% 16.2%
Varade tootlus (ROA)     1.3% 1.2% 1.0% 1.0% 1.2% 1.2% 1.6%
Neto intressimarginaal (NIM)     3.7% 4.3% 4.2% 3.9% 3.5% 3.4% 3.5%
Finantseerimiskulu 0.6% 0.8% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7%
Kulu ja tulu suhe (CIR)     66.6% 68.8% 68.6% 60.5% 57.6% 57.1% 56.0%
Kapitali adekvaatsus T1     17.3% 16.0% 22.3% 18.0% 17.2% 15.7% 14.0%
Kapitali adekvaatsus kokku     19.9% 18.1% 24.3% 19.5% 20.7% 18.9% 16.8%
Krediidiriski aastane kulumäär     0.6% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)     728% 1375% 682% 275% 343% 180% 197%