Liigu edasi põhisisu juurde

Hoiame ühte. Kasvame koos.

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!

Kuu- ja vahearuanded

Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Märtsi
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Märtsi
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Juuni
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Septembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kv
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Detsembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Presentatsioon
IV kv
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kv
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Presentatsioon
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf

Aastaaruanded

Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
ESEF iXBRL aastaaruanne
.link
ESEF iXBRL
andmefail
.zip
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
ESEF iXBRL aastaaruanne
.link
ESEF iXBRL
andmefail
.zip
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Kontserni avalikustatav teave
.pdf
Aastaaruanne
.pdf

Tasustamisaruanne & HÜT

Tasustamisaruanne
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava 2021
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava 2020
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava 2019
.pdf

Põhilised finantsnäitajad

 

Ärimahud majandustulemused ja suhtarvud

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 I kv
Neto laenuportfell (mln €) 238 329 460 671 953 1040
    ärikliendipangandus 68 101 157 258 423 468
    erakliendipangandus 114 138 179 263 365 397
    tarbimisfinantseerimine 38 47 59 66 67 70
    liising 19 40 64 84 98 105
Hoiused 316 385 507 758 1099 1149
    nõudmiseni hoiused     153 120 152 302 518 575
    tähtajalised hoiused ja saadud laenud     163 265 354 456 581 574
Omakapital 45 49 89 98 112 115
           
Netotulud kokku (tuhat €)     17 289 19 768 23 719 31 089 39 238 11 492
    intressid 11 519 16 779 20 689 28 371 35 538 10 595
    teenustasud 2 170 2 302 2 372 2 097 3 085 796
    muud 3 600 687 658 621 615 101
Tegevuskulud kokku     -11 518 -13 601 -16 261 -18 796 -22 453 -6 199
Ärikasum 5 771 6 167 7 458 12 293 16 785 5 293
Laenude allahindluse kulu     -1 313 -1 392 -1 931 -4 789 -2 497 -1 494
Kasum enne tulumaksu     4 458 4 775 5 527 7 504 14 288 3 799
Tulumaksukulu 0 -22 0 -245 -825 -299
Puhaskasum 4 458 4 753 5 527 7 259 13 463 3 500
    sh emaettevõtja osa     4 345 4 753 5 527 7 259 13 463 3 500
           
Klientide arv (tuhat)     36 45 64 87 115 122
Töötajate arv (FTE)     192 220 273 289 313 326
           
Omakapitali tootlus (ROE)     11.7% 10.1% 9.8% 7.8% 12.9% 12.3%
Varade tootlus (ROA)     1.3% 1.2% 1.0% 1.0% 1.3% 1.1%
Neto intressimarginaal (NIM)     3.7% 4.3% 4.2% 3.9% 3.4% 3.4%
Finantseerimiskulu 0.6% 0.8% 1.0% 0.9% 0.9% 0.5%
Kulu ja tulu suhe (CIR)     66.6% 68.8% 68.6% 60.5% 57.2% 53.9%
Kapitali adekvaatsus T1     17.3% 16.0% 22.3% 18.0% 16.6% 16.7%
Kapitali adekvaatsus kokku     19.9% 18.1% 24.3% 19.5% 16.6% 16.7%
Krediidiriski aastane kulumäär     0.6% 0.7% 0.5% 0.5% 0.3% 0.6%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)     728% 1375% 682% 275% 202% 153%