Liigu edasi põhisisu juurde

Hoiame ühte. Kasvame koos.

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!

Kuu- ja vahearuanded

Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kv
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Presentatsioon
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf

Aastaaruanded

Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
ESEF iXBRL aastaaruanne
.link
ESEF iXBRL
andmefail
.zip
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Kontserni avalikustatav teave
.pdf
Aastaaruanne
.pdf

Põhilised finantsnäitajad

 

Ärimahud majandustulemused ja suhtarvud

  2017 2018 2019 2020
Neto laenuportfell (mln €) 238 329 460 671
    ärikliendipangandus 68 101 157 258
    erakliendipangandus 114 138 179 263
    tarbimisfinantseerimine 38 47 59 66
    liising 19 40 64 84
Hoiused 316 385 507 758
    nõudmiseni hoiused     153 120 152 302
    tähtajalised hoiused ja saadud laenud     163 265 354 456
Omakapital 45 49 89 98
         
Netotulud kokku (tuhat €)     17 289 19 768 23 719 31 089
    intressid 11 519 16 779 20 689 28 371
    teenustasud 2 170 2 302 2 372 2 097
    muud 3 600 687 658 621
Tegevuskulud kokku     -11 518 -13 601 -16 261 -18 796
Ärikasum 5 771 6 167 7 458 12 293
Laenude allahindluse kulu     -1 313 -1 392 -1 931 -4 789
Kasum enne tulumaksu     4 458 4 775 5 527 7 504
Tulumaksukulu 0 -22 0 -245
Puhaskasum 4 458 4 753 5 527 7 259
    sh emaettevõtja osa     4 345 4 753 5 527 7 259
         
Klientide arv (tuhat)     36 45 64 87
Töötajate arv (FTE)     192 220 273 289
         
Omakapitali tootlus (ROE)     11.7% 10.1% 9.8% 7.8%
Varade tootlus (ROA)     1.3% 1.2% 1.0% 1.0%
Neto intressimarginaal (NIM)     3.7% 4.3% 4.2% 3.9%
Finantseerimiskulu 0.6% 0.8% 1.0% 0.9%
Kulu ja tulu suhe (CIR)     66.6% 68.8% 68.6% 60.5%
Kapitali adekvaatsus T1     17.3% 16.0% 22.3% 18.0%
Kapitali adekvaatsus kokku     19.9% 18.1% 24.3% 19.5%
Krediidiriski aastane kulumäär     0.7% 0.5% 0.5% 0.8%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)     728% 1375% 682% 275%