Liigu edasi põhisisu juurde

Hoiame ühte. Kasvame koos.

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!

Kuu- ja vahearuanded

Jaanuari
tulemused
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Märtsi
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kvartal
.pdf
Presentatsioon
I kvartal
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Juuni
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kvartal
.pdf
Presentatsioon
II kvartal
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Septembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kvartal
.pdf
Presentatsioon
III kvartal
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Detsembri
tulemused
.pdf
Presentatsioon
IV kvartal
.pdf
Vahearuanne
IV kvartal
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Märtsi
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Juuni
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Septembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kvartal
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Detsembri
tulemused
.pdf
Presentatsioon
IV kvartal
.pdf
Vahearuanne
IV kvartal
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Märtsi
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Juuni
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Septembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kv
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Detsembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Presentatsioon
IV kv
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kv
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Presentatsioon
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf

Aastaaruanded

Aastaaruanne
.pdf
ESEF iXBRL
andmefail
.zip
ESEF iXBRL aastaaruanne
.link
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
ESEF iXBRL aastaaruanne
.link
ESEF iXBRL
andmefail
.zip
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
ESEF iXBRL aastaaruanne
.link
ESEF iXBRL
andmefail
.zip
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Kontserni avalikustatav teave
.pdf
Aastaaruanne
.pdf

Tasustamisaruanne & HÜT & ESG

Hea ühingujuhtimise tava
.pdf
Tasustamisaruanne
.pdf
Jätkusuutlikkuse aruanne
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava
.pdf
Tasustamisaruanne
.pdf
Jätkusuutlikkuse aruanne
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava
.pdf
Jätkusuutlikkuse aruanne
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava
.pdf

Põhilised finantsnäitajad

 

Ärimahud majandustulemused ja suhtarvud

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Neto laenuportfell (mln €) 238 329 460 671 953 1 301 1 491
    ärikliendipangandus 68 101 157 258 423 578 641
    erakliendipangandus 114 138 179 263 365 508 602
    tarbimisfinantseerimine 38 47 59 66 67 86 95
    liising 19 40 64 84 98 130 153
Hoiused 316 385 507 758 1 099 1 508 1 722
    nõudmiseni hoiused     153 120 152 302 518 717 494
    tähtajalised hoiused ja saadud laenud     163 265 354 456 581 791 1228
Omakapital 45 49 89 98 112 149 186
                   
Netotulud kokku (tuhat €)     17 289 19 768 23 719 31 089 39 238 54 631 85 204
    intressid 11 519 16 779 20 689 28 371 35 538 50 709 81 265
    teenustasud 2 170 2 302 2 372 2 097 3 085 3 785 4 847
    muud 3 600 687 658 621 615 137 -908
Tegevuskulud kokku     -11 518 -13 601 -16 261 -18 796 -22 453 -27 177 -35 128
Ärikasum 5 771 6 167 7 458 12 293 16 785 27 454 50 076
Laenude allahindluse kulu     -1 313 -1 392 -1 931 -4 789 -2 497 -5 245 -6 302
Kasum enne tulumaksu     4 458 4 775 5 527 7 504 14 288 22 209 43 774
Tulumaksukulu 0 -22 0 -245 -825 -1 859 -4 570
Puhaskasum 4 458 4 753 5 527 7 259 13 463 20 350 39 204
    sh emaettevõtja osa     4 345 4 753 5 527 7 259 13 463 20 350 39 204
                   
Klientide arv (tuhat)     36 45 64 87 115 147 182
Töötajate arv (FTE)     192 220 273 289 313 352 418
                   
Omakapitali tootlus (ROE)     11.7% 10.1% 9.8% 7.8% 12.9% 16.8% 23.5%
Varade tootlus (ROA)     1.3% 1.2% 1.0% 1.0% 1.3% 1.4% 2.1%
Neto intressimarginaal (NIM)     3.7% 4.3% 4.2% 3.9% 3.4% 3.4% 4.4%
Finantseerimiskulu 0.6% 0.8% 1.0% 0.9% 0.7% 0.7% 2.4%
Kulu ja tulu suhe (CIR)     66.6% 68.8% 68.6% 60.5% 57.2% 49.7% 41.2%
Kapitali adekvaatsus T1     17.3% 16.0% 22.3% 18.0% 14.0% 15.4% 17.5%
Kapitali adekvaatsus kokku     19.9% 18.1% 24.3% 19.5% 16.6% 17.8% 19.6%
Krediidiriski aastane kulumäär     0.6% 0.7% 0.5% 0.5% 0.3% 0.5% 0.5%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)     728% 1375% 682% 275% 202% 176% 298%

 

Dividendide väljamaksed

 

Summa aktsia kohta Aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev Väljamakse kuupäev
4,5 eurosenti 27.04.2023 03.05.2023
3 eurosenti 28.04.2022 03.05.2022

 

08.11.2019. a toimunud Coop Panga aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul kiideti heaks Coop Pank ASi dividendipoliitika, mis on kättesaadav siit.