Liigu edasi põhisisu juurde

Hoiame ühte. Kasvame koos.

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku!

Kuu- ja vahearuanded

Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Märtsi
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Juuni
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Septembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kvartal
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Detsembri
tulemused
.pdf
Presentatsioon
IV kvartal
.pdf
Vahearuanne
IV kvartal
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Märtsi
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Juuni
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Septembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kv
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Detsembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Presentatsioon
IV kv
.pdf
Jaanuari
tulemused
.pdf
Veebruari
tulemused
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Presentatsioon
I kv
.pdf
Aprilli
tulemused
.pdf
Mai
tulemused
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Presentatsioon
II kv
.pdf
Juuli
tulemused
.pdf
Augusti
tulemused
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Presentatsioon
III kv
.pdf
Oktoobri
tulemused
.pdf
Novembri
tulemused
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Presentatsioon
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf
Vahearuanne
I kv
.pdf
Vahearuanne
II kv
.pdf
Vahearuanne
III kv
.pdf
Vahearuanne
IV kv
.pdf

Aastaaruanded

Aastaaruanne
.pdf
ESEF iXBRL
andmefail
.zip
ESEF iXBRL aastaaruanne
.link
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
ESEF iXBRL aastaaruanne
.link
ESEF iXBRL
andmefail
.zip
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
ESEF iXBRL aastaaruanne
.link
ESEF iXBRL
andmefail
.zip
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Pillar 3 aruanne
.pdf
Aastaaruanne
.pdf
Kontserni avalikustatav teave
.pdf
Aastaaruanne
.pdf

Tasustamisaruanne & HÜT

Tasustamisaruanne 2022
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava 2022
.pdf
Tasustamisaruanne 2021
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava 2021
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava 2020
.pdf
Hea ühingujuhtimise tava 2019
.pdf

Põhilised finantsnäitajad

 

Ärimahud majandustulemused ja suhtarvud

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 I kv 2022 II kv 2022 III kv 2022 IV kv 2022
Neto laenuportfell (mln €) 238 329 460 671 953 1 040 1 131 1 208 1 301 1 301
    ärikliendipangandus 68 101 157 258 423 468 503 532 578 578
    erakliendipangandus 114 138 179 263 365 397 437 473 508 508
    tarbimisfinantseerimine 38 47 59 66 67 70 76 80 86 86
    liising 19 40 64 84 98 105 115 123 130 130
Hoiused 316 385 507 758 1 099 1 149 1 249 1 354 1 508 1 508
    nõudmiseni hoiused     153 120 152 302 518 575 617 672 717 717
    tähtajalised hoiused ja saadud laenud     163 265 354 456 581 574 632 682 791 791
Omakapital 45 49 89 98 112 115 117 123 149 149
                 
Netotulud kokku (tuhat €)     17 289 19 768 23 719 31 089 39 238 11 492 12 757 13 847 16 534 54 631
    intressid 11 519 16 779 20 689 28 371 35 538 10 595 11 629 12 721 15 765 50 709
    teenustasud 2 170 2 302 2 372 2 097 3 085 796 904 978 1 107 3 785
    muud 3 600 687 658 621 615 101 224 148 -338 137
Tegevuskulud kokku     -11 518 -13 601 -16 261 -18 796 -22 453 -6 199 -6 610 -6 929 -7 439 -27 177
Ärikasum 5 771 6 167 7 458 12 293 16 785 5 293 6 147 6 918 9 095 27 454
Laenude allahindluse kulu     -1 313 -1 392 -1 931 -4 789 -2 497 -1 494 -1 181 -672 -1 898 -5 245
Kasum enne tulumaksu     4 458 4 775 5 527 7 504 14 288 3 799 4 966 6 246 7 197 22 209
Tulumaksukulu 0 -22 0 -245 -825 -299 -378 -499 -682 -1 859
Puhaskasum 4 458 4 753 5 527 7 259 13 463 3 500 4 588 5 747 6 515 20 350
    sh emaettevõtja osa     4 345 4 753 5 527 7 259 13 463 3 500 4 588 5 747 6 515 20 350
                 
Klientide arv (tuhat)     36 45 64 87 115 122 131 139 147 147
Töötajate arv (FTE)     192 220 273 289 313 326 330 335 352 352
                 
Omakapitali tootlus (ROE)     11.7% 10.1% 9.8% 7.8% 12.9% 12.3% 15.8% 19.1% 19.2% 16.8%
Varade tootlus (ROA)     1.3% 1.2% 1.0% 1.0% 1.3% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6% 1.4%
Neto intressimarginaal (NIM)     3.7% 4.3% 4.2% 3.9% 3.4% 3.4% 3.4% 3.5% 3.9% 3.5%
Finantseerimiskulu 0.6% 0.8% 1.0% 0.9% 0.7% 0.5% 0.5% 0.7% 0.9% 0.7%
Kulu ja tulu suhe (CIR)     66.6% 68.8% 68.6% 60.5% 57.2% 53.9% 51.8% 50.0% 45.0% 49.7%
Kapitali adekvaatsus T1     17.3% 16.0% 22.3% 18.0% 14.0% 13.0% 13.4% 13.5% 15.4% 15.4%
Kapitali adekvaatsus kokku     19.9% 18.1% 24.3% 19.5% 16.6% 16.7% 16.7% 16.7% 17.8% 17.8%
Krediidiriski aastane kulumäär     0.6% 0.7% 0.5% 0.5% 0.3% 0.6% 0.4% 0.2% 0.6% 0.5%
Likviidsuse kattekordaja (LCR)     728% 1375% 682% 275% 202% 153% 160% 157% 161% 176%

 

Dividendide väljamaksed

 

Summa aktsia kohta Aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev Väljamakse kuupäev
3 eurosenti 28.04.2022 03.05.2022

 

08.11.2019. a toimunud Coop Panga aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul kiideti heaks Coop Pank ASi dividendipoliitika, mis on kättesaadav siit.