Üldkoosolekud

Päevakord

 1. Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.
 3. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.
 4. Tagatisvara kontrollija nimetamine.
Coop pank Itella partnerlus

Päevakord

 1. Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.
 3. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.
 4. Põhikirja muutmine.
 5. Nõukogu liikmete tagasikutsumine.
 6. Nõukogu liikmete valimine.
 7. Nõukogu liikmetele tasu maksmine.
Coop pank Itella partnerlus

Päevakord

 1. Coop Pank AS-i aktsiakapitali tingimuslik suurendamine, aktsiate täiendav avalik pakkumine, uute aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine.
 2. Audiitori nimetamine aastateks 2023 – 2027.
Coop pank Itella partnerlus

Päevakord

 1. Coop Pank AS-i 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Coop Pank AS-i 2021. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.
 3. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2022. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.
 4. Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine.
 5. Coop Pank AS-i aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine.
 6. Märkimise eesõiguse välistamine.
Coop pank Itella partnerlus

Päevakord

 1. Coop Pank AS 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Coop Pank AS 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.
 3. Info nõukogu liikme tagasiastumisavalduse kohta.
 4. Nõukogu liikme valimine.
 5. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.
Coop pank Itella partnerlus

Päevakord

 1. Coop Pank AS 2019. aasta majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine.
 2. Coop Pank AS 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.
 3. Audiitori nimetamine 2020. – 2022. aasta majandusaastaks.
 4. Põhikirja muutmine.
 5. Märkimise eesõiguse välistamine.
 6. Nõukogu liikmete tagasikutsumine.
 7. Nõukogu liikmete valimine.
 8. Nõukogu liikmete töö tasustamine.
Coop pank Itella partnerlus

Päevakord

 1. Põhikirja muutmine.
 2. Seltsi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja aktsiate avaliku pakkumise, kauplemisele võtmine ja noteerimise korraldamine.
 3. Seltsi dividendipoliitika heakskiitmine.
 4. Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi heakskiitmine.
Coop pank Itella partnerlus