Aruandlus

Põhilised finantsnäitajad

Ärimahud majandustulemused ja suhtarvud

20172018201920202021202220231 kv 2024

Neto laenuportfell (mln €)

238

329

460

671

953

1,301

1,491

1,531

Ärikliendipangandus

68

101

157

258

423

578

641

651

Erakliendipangandus

114

138

179

263

365

508

602

622

Tarbimisfinantseerimine

38

47

59

66

67

86

95

94

Liising

19

40

64

84

98

130

153

163

Hoiused

316

385

507

758

1,099

1,508

1,722

1,693

Nõudmiseni hoiused

153

120

152

302

518

717

494

508

Tähtajalised hoiused ja saadud laenud

163

265

354

456

581

791

1,228

1,185

Omakapital

45

49

89

98

112

149

186

195

 

Netotulud kokku (tuhat €)

17,289

19,768

23,719

31,089

39,238

54,631

85,204

20,211

Intressid

11,519

16,779

20,689

28,371

35,538

50,709

81,265

19,082

Teenustasud

2,170

2,302

2,372

2,097

3,085

3,785

4,847

1,014

Muud

3,600

687

658

621

615

137

-908

125

Tegevuskulud kokku

-11,518

-13,601

-16,261

-18,796

-22,453

-27,177

-35,128

-9,427

Ärikasum

5,771

6,167

7,458

12,293

16,785

27,454

50,076

10,794

Laenude allahindluse kulu

-1,313

-1,392

-1,931

-4,789

-2,497

-5,245

-6,302

-576

Kasum enne tulumaksu

4,458

4,775

5,527

7,504

14,288

22,209

43,774

10,218

Tulumaksukulu

0

-22

0

-245

-825

-1,859

-4,570

-1,080

Puhaskasum

4,458

4,753

5,527

7,259

13,463

20,350

39,204

9,138

s/h emaettevõtja osa

4,345

4,753

5,527

7,259

13,463

20,350

39,204

9,138

Kliendite arv (tuhat)

36

45

64

87

115

147

182

189

Töötajate arv (FTE)

192

220

273

289

313

352

418

431

Omakapitali tootlus (ROE)

11.7%

10.1%

9.8%

7.8%

12.9%

16.8%

23.5%

19.2%

Varade tootlus (ROA)

1.3%

1.2%

1.0%

1.0%

1.3%

1.4%

2.1%

1.8%

Neto intressimarginaal (NIM)

3.7%

4.3%

4.2%

3.9%

3.4%

3.4%

4.4%

3.9%

Finantseerimiskulu

0.6%

0.8%

1.0%

0.9%

0.7%

0.7%

2.4%

3.5%

Kulu/tulu suhe (CIR)

66.6%

68.8%

68.6%

60.5%

57.2%

49.7%

41.2%

46.6%

Kapitali adekvaatsus T1

17.3%

16.0%

22.3%

18.0%

14.0%

15.4%

17.5%

17.2%

Kapitali adekvaatsus kokku

19.9%

18.1%

24.3%

19.5%

16.6%

17.8%

19.6%

20.4%

Krediidiriski aastane kulumäär

0.6%

0.7%

0.5%

0.5%

0.3%

0.5%

0.5%

0.2%

Likviidsus kattekordaja (LCR)

728%

1,375%

682%

275%

202%

176%

293%

297%

Dividendide väljamaksed

Summa aktsia kohtaAktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäevVäljamakse kuupäev
8,7 eurosenti03.05.202407.05.2024
4,5 eurosenti27.04.202303.05.2023
3 eurosenti28.04.202203.05.2022

08.11.2019. a toimunud Coop Panga aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul kiideti heaks Coop Pank ASi dividendipoliitika, mis on kättesaadav siit.