Liigu edasi põhisisu juurde

Hea klient! Levimas on pankade nimel saadetavad petusõnumid, mille abil püüavad kelmid saada ligipääsu kliendi pangakontole. Kahtluse korral ära ava sõnumiga saadetud veebiaadresse. Loe lisaks.

Coop Pank saavutas Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis hõbetaseme

Kodumaine Coop Pank tõusis tänavu Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis keskmiste ja suurte ettevõtete seas hõbetasemele. Coop Pank kuulub Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumisse alates 2020. aastast ja alates 2022. aastast kandis indeksis pronkstaseme märgist, mis nüüd asendus hõbetasemega.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) koondab ettevõtteid, kes panustavad ühiskonna heaolusse ja arengusse ning väljastab igal aastal Vastutustundliku Ettevõtluse märgiseid, mis kehtivad kaks aastat. Märgis määratakse vastavalt vastutustundliku ettevõtluse indeksile, mida ettevõtted igal aastal täita saavad.

Coop Panga ESG projektijuht Aleksei Akulistõi ütles, et selline indeks on hea arengutööriist, mis on aidanud põhjalikult mõtestada panga ühiskondliku vastutust keskkondlikus, sotsiaalses ja majanduslikus mõõtmes. „Indeksis osalemine aitab kaasa sellele, et ühiskondlik vastutus oleks osa Coop Panga igapäevasest toimimisest,“ lisas Akulistõi.

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi metoodika on välja arendatud koostöös rahvusvaheliste ekspertidega spetsiaalselt indeksi tarbeks, järgides ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke. Indeksi täitmisel vastavad organisatsioonid 55 küsimusele kolmes kategoorias: valitsemine, kliima ja keskkond, ühiskond ja sotsiaalne keskkond.

Aleksei Akulistõi rääkis, et möödunud aastat võib Coop Pangas pidada rohepöörde alguse aastaks, mil tehti ära mitmed olulised sammud, mis aitasid pangal tänavu ka Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis pronksilt hõbedale tõusta.

„Möödunud aastal pälvis Coop Pank esimese Eestis pangana rahvusvaheliselt keskkonnamõju hindavalt organisatsioonilt Carbon Disclosure Project (CDP) reitingu B-, mis kinnitab, et pank on keskkonnamõjude valdkonnas head juhtimist üles näitav ettevõte. Lisaks astus Coop Pank 2022. aastal ÜRO keskkonnaprogrammi finantsalgatuse (UNEP FI) liikmeks ja kinnitas vastutustundliku panganduse põhimõtted, millega viiakse panga äristrateegia vastavusse ÜRO kestliku arengu ja Pariisi kliimaleppe eesmärkidega, et kasvatada positiivset mõju ühiskonnale,“ rääkis Akulistõi.

Ta lisas, et Coop Pank astub kliimamõju juhtimisel olulisi samme ja soovib hiljemalt 2050. aastaks saada kliimaneutraalseks pangaks.

Jaga