Hoiuste intressid

Tähtajaline hoius

Aasta baasil, kehtivad alates 01.04.2024

EUR USD
1-2 kuud 2,25 % 0 %
3-5 kuud 3,75 % 0 %
6-8 kuud 3,75 % 0 %
9-11 kuud 3,75 % 0 %
12-17 kuud 3,50 % 0 %
18-23 kuud 3,00 % 0 %
24-35 kuud 2,50 % 0 %
36-47 kuud 2,00 % 0 %
48-59 kuud 2,00 % 0 %
60-120 kuud 2,00 % 0 %

Igakuise intressimakse korral on intressimäärad -0,05% võrra väiksemad.
Tabelis toodud intressimäärad kehtivad tähtajalistele hoiustele kogusummas kuni 500 000 eurot kliendi kohta.
Suuremate summade hoiustamisel palume võtta ühendust Coop Panga klienditoega telefonil 669 0966 (E-R 08.30-19.00) või kirjutage e-kiri e-posti aadressile klienditugi@cooppank.ee.

Rahasahtel

2,00% päevajäägilt

Lastehoius

4,00% päevajäägilt

Alates 1. jaanuarist 2018 on eraisikule makstavad hoiuseintressid tulumaksuga maksustatavad. Maksustamine puudutab eraisikutest Eesti maksuresidente. Maksustamiskohustus laieneb ka nendele lepingutele, mis on sõlmitud enne 1. jaanuari 2018, kuid mille väljamakse toimub 2018. aastal või hiljem.

Kogumishoius

EUR
6-8 kuud 0,70 %
9-11 kuud 0,90 %
12-17 kuud 1,30 %
18-23 kuud 1,80 %
24 kuud 2,00 %

Uusi Kogumishoiuseid alates 28.06.2023 enam ei sõlmita.