Liigu edasi põhisisu juurde

Keskkonna heaks

Coop Panga jaoks on tähtis, et meie igapäevasel tegevusel oleks selge positiivne mõju keskkonnale. Selleks, et panustada jätkusuutlikkusse arengusse, liitusime 2021. aastal Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga ning omame 2022. aastast pronkstaseme märgist. Läbi Vastutustundlikku Ettevõtluse Foorumi osaleme ettevõtetele vastutustundliku tegevuse raamistikku loomises ning aitame kaasa ÜRO kestliku arengu ja Pariisi kliimaleppe eesmärkide saavutamisele.

Oleme otsustanud, et me ei finantseeri inimestele või keskkonnale ohtlikke projekte, vaid töötame selle nimel, et pakkuda järjest rohkem selliseid tooted, mis soodustavad keskkonnasäästlike tehnoloogiate laiemat levikut ja aitavad seeläbi vähendada CO2 jalajälge. Samu kriteeriumeid järgime ka panga toimimiseks vajalike teenuste sisseostmisel.

Just CO2 jalajälje vähendamiseks oleme finantseerinud päikeseparkide rajamist kokku 78-megavatise nimivõimsusega.

Coop Panga jaoks on oluline mõõta tegevuse mõju keskkonnale. Selleks, et vähendada pangategevuse CO2 jalajälge, kolisime oma peakontori endisest asukohast Narva maanteel 2021. aastal uude ja ökonoomsesse Skyoni kontorihoonesse, mis ehitati vastavalt LEEDi Platinum sertifikaadi nõuetele. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on maailma üks tuntumaid keskkonnasäästliku ehituse hindamissüsteeme. LEEDi sertifikaat näitab, et hoone ehitamisel on lähtutud jätkusuutlikkusest, energiatõhususest, keskkonnasäästlikest materjalidest ja sisekeskkonna kvaliteedist.

Esimese Eesti pangana otsustasime hinnata panga kontorite ja laenuportfelli süsiniku jalajälje 2021. aastal vastavalt GHG protokollile (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard).

Coop Panga süsiniku jalajälg oli 2021. aastal 204 323 tonni CO2 ekvivalenti, millest 99,67% moodustas portfellist ning liisingutest tulenev mõju ja 0,33% oli seotud kontoritegevusega. Arvutuste tulemused näitavad, et pangana tuleneb meie suurim mõju just laenutegevusest ning keskkonnasäästlike projektide finantseerimine aitab negatiivset mõju oluliselt vähendada.

Meie jaoks on tähtis pöörata tähelepanu ka meie kui organisatsiooni tegevustele. Panga peamajas, kus töötab ligi 85% meie töötajatest, ei kasutata näiteks iga töölaua juures eraldiseisvaid prügikaste. Sorteerime prügi liigiti – kogume kokku pandipakendid ja viime need tagastuspunkti, kust saadud raha annetame organisatsioonidele, kes viivad lapsed teatrisse.

Oma igapäevatöös juurutame aina enam paberivaba dokumendihaldust – sõlmime nii klientidega kui koostööpartneritega lepinguid elektrooniliselt ja võimaldame klientidel pangaga liituda lihtsa veebilahenduse kaudu, mida 2021. aastal kasutas 41% meie uutest klientidest (2020. aastal 34%). Meie kuine keskmine paberikulu oli 2021. aastal 58 kg.

Tööandjana kasvatame ka oma töötajate teadlikkust keskkonnahoiust. 2021. aastal käivitasime algatuse, et mõõta töötajate keskkonnamõju jalajälge. Moodustatud meeskonnad leppisid oma personaalse jalajälje vähendamiseks kokku ühised eesmärgid ning avalikustasid need meie siseveebis. 2022. aastal viime läbi korduvmõõtmised ja hindame seatud eesmärkide saavutamise taset.

Meie süsiniku jalajälje detailsemate tulemustega saab tutvuda siin.

Jaga