Liigu edasi põhisisu juurde

Kliendilood: mitmekülgne riigimetsa hoidja RMK

Coopi südameasi on edendada elu kogu Eestimaal ning toetada kohalikke tööandjaid. Meie klientide hulgas on palju siinseid ettevõtteid, kes oma edulugu loovad. Iga kuu teeme tutvust ühe Coop Panga ärikliendiga, kellel on oluline panus Eesti arendusse.

Sel kuul tutvustab enda tegevust RMK, kes hoolitseb siinse looduse säilimise eest. RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi räägib nende suure mõjuga tegevustest lähemalt.

Millega RMK tegeleb?

RMK on Eesti riigimetsa majandaja: kasvatab, hooldab metsa, hoiab loodusväärtusi, pakub looduspuhkuse võimalusi ja teavet looduses liikumiseks, pakub väljundeid teadustöö tegemiseks, metsahüvede korjamiseks ja teenib riigile tulu. Seega väga lai ampluaa – kõik, mis on metsaga seotud.

Kuidas aitab RMK viia elu edasi Eestimaal?

RMK valduses olevad metsad paiknevad kõikjal Eestimaal ja seetõttu vajab see vara hooldamist ja tähelepanu igal pool, kõikides maakondades. Seega ka inimesed, kes neis metsades askeldavad ja töötavad, elavad peamiselt maapiirkondades. RMK annab otseselt tööd enam kui 700 inimesele, kuid riigimetsa heaks töötab igapäevaselt umbes 6000 ja rohkemgi inimest erinevate koostöölepingute kaudu. On suur hulk inimesi, kes maapiirkondades elades toovad koostöös meiega oma perele toidu lauale ja samal ajal aitavad kaasa sellele, et riigimets on hästi hoitud.

Mis on RMK seni suurim edulugu? Mis on edu võti?

RMK on järjepidevalt kasvatanud ja hoidnud riigimetsa, tehes kohalikele praktikatele ja kohalikule metsandusteadusele tuginevaid otsuseid ning töid metsas. Samal ajal istutatakse igal aastal riigimetsast varutava puidu asemele uued puud. Nüüdseks istutame juba rohkem kui 24 miljonit puutaime aastas. Seetõttu on võimalik meil kümne, kahekümne ja kolmekümne aasta pärast, aga ka näiteks 80 aasta pärast nautida samuti, vastavalt siis 10- või 80-aastast metsa. Seda tööd on tehtud järjepidevalt ja edu võti ongi järjepidevus, mis on võimaldanud seda pakkuda. Seda teeme ka edaspidi. Nii püsib meie mets läbi aja.

Millised on RMK plaanid puhkealade ja matkaradade arendamises? Kas on ka uusi põnevaid kohti lisandumas?

Mitmel pool Eestimaal oleme jõudmas lõpule külastustaristu taastamise ja uuendamisega. Näiteks valmivad Mäekonnu vaatetorn ja lõkkekoht Võrumaal, Rannametsa-Tolkuse õpperada ja vaatetorn Pärnumaal, Agusalu matkarada ja lõkkekoht Ida-Virumaal, Tellingumäe vaatetorn Valgamaal, Tabasalu õpperada Harjumaal, Viru raba õpperaja parkla Harjumaal, Männikjärve raba õpperada Jõgevamaal. Lisaks teeme korda tervikuna Õisu matkaraja Viljandimaal, uued sillad valmivad Kirna õpperajal Jõgevamaal ning uued laudteelõigud ja sild Murrumetsa matkarajal Valgamaal.

Samuti lõppeb Harjumaal Tabasalu õpperaja ja Valgjärve vaatetorni rekonstrueerimine, Hiiumaal saab Sääretirbi telkimisala laienduse, uue väljaehitatud parkimisala ning loodussõbralikud liikumislahendused. Läänemaal viime lõpule Tänavjärve ja Lepaaugu lõkkekohtade arenduse ning korrastame Õmma raba laudtee. Saaremaal alustame Audaku õpperaja taastamistöödega.

Mida hindab RMK oma finantspartneri valikul?

Tehes metsas töid, kulutame me paratamatult ressursse ja sealhulgas ka finantsressursse. Hästi oluline on see, et meie finantspartner oleks meie jaoks kogu aeg kättesaadav kõikjal Eestimaal ja ta oleks meie jaoks olemas siis, kui meil vaja abi või nõu. See on kõige tähtsam, et koostöö laabuks. Ja nii see on.

RMK_cooppank

Jaga

Teised postitused

Tagastatud tulumaks loob soodsa pinnase kogumiseks

Eelmise aasta eest enammakstud tulumaksu hakkab maksuamet tänavu tagastama 5. märtsist. Mullu tagastati inimese kohta keskmiselt 200–300 eurot, kuid riigilt võib parimatel juhtudel tagasi saada suisa mitu tuhat eurot. Coop Panga erakliendipanganduse juht Karel Parve annab nõu, kuidas enammakstud ja tagasi saadud tulumaksusumma kõige tulusamalt teenima panna.

Tulude deklareerimine on alanud: mida kinnisvara omanikuna silmas pidada?

Alates 15. veebruarist kuni 30. aprillini saab esitada tuludeklaratsioone Maksu- ja Tolliametile ning enammakstud tulumaksu tagastatakse alates 5. märtsist. Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise äriliini juht Karin Ossipova toob välja kodulaenu ja kinnisvaraga seotud olulised punktid, millele tuludeklaratsiooni esitades tähelepanu pöörata.