Liigu edasi põhisisu juurde

Tasustatud suvepraktika Coop Pangas

Suvepraktikal on Sul võimalus proovida, kuidas pangatöö päriselt käib, saad lahendada reaalseid ülesandeid ja osaleda meie igapäevatöös.

Kui oled energiast pakatav noor, kel on kuhjaga pealehakkamist, selged sihid ja soov oma teadmised ellu rakendada ning Sinus ei puudu ka paras annus tootsilikku krutskit, siis on Coop Pank just see koht, kuhu oma talent kasvama panna!

Lisaks põnevale erialasele praktikakogemusele ootavad Sind ees põnevad grupitööd, meeleolukad ühised üritused ja läbi praktikantide vahetuspäeva saad vaadata sisse ka mõnda teise ettevõttesse.

 • Kandideerimisaeg: 28. veebruar - 31. märts
 • Praktikaperiood: juuni–august. Täpne ajagraafik lepitakse iga praktikandiga eraldi kokku.
 • Asukoht: Coop Panga peakontor Tallinna südalinnas Maakri tänaval.
 • Praktikaperioodil tehtud töö on tasustatud.

Alusta oma edulugu siit!

Praktikapakkumised

Praktika sobib laia silmaringiga nutikale noorele, kes tunneb huvi kontrollisüsteemide ja auditeerimise vastu.

Sinult ootame:

 • head suhtlemisoskust ja soovi saada uusi kogemusi ning teadmisi
 • kiiret õppimisvõimet ja loogilist mõtlemist
 • energilisust ja optimistlikku ellusuhtumist

Sulle pakume:

 • võimalust aidata siseauditi läbiviimisel, mis hõlmab tööd regulatsioonide ja dokumentidega
 • ühtset meeskonda nii tiimiliikmete kui ka teiste praktikantide näol
 • arendavat praktikaprogrammi, mille läbimise järel saad hea ettekujutuse sellest, kuidas pank toimib
 • konkurentsivõimelist praktikatasu

Praktika aeg:

 • juuni-august

Kandideerin praktikale

Praktika sobib hästi kohusetundlikule ja aktiivsele noorele, kes soovib saada teadmisi laenutoodete protsesside kohta ja panna end proovile ka klientidega suhtlemises.

Sinult ootame:

 • huvi finantsmaailma ja Coop Panga tegemiste vastu
 • julgust suhelda ja soovi saada uusi kogemusi ning teadmisi
 • kohusetunnet ja täpsust

Sulle pakume:

 • võimalust aidata eralaenude finantseerimise tiimi suveperioodil järgmistes ülesannetes:
  • laenutaotluste esmane analüüs
  • klientidega suhtlemine telefoni ja e-kirja teel
 • ühtset meeskonda nii tiimiliikmete kui ka teiste praktikantide näol
 • arendavat praktikaprogrammi, mille läbimise järel saad hea ettekujutuse sellest, kuidas pank toimib
 • konkurentsivõimelist praktikatasu

Praktika aeg:

 • juuni-august

Kandideerin praktikale

Praktika sobib aktiivsele ja ambitsioonikale noorele, keda huvitab nii finantsmaailm kui ka ettevõtlus

Sinult ootame:

 • head eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas
 • motiveeritust ja aktiivsust
 • head eesti keele oskust nii kõnes kui kirjas, kasuks tuleb ka inglise või vene keele oskus suhtlustasandil
 • huvi rahapesu tõkestamise valdkonna (AML/KYC) vastu
 • julgust teha ettepanekuid protsesside paremaks muutmisel
 • kohusetundlikkust, oskust orienteeruda informatsioonis ja seda enda töös rakendada

Sulle pakume:

 • võimalust olla otsustajaks uute kliendisuhete loomise protsessis, sh
  • areneda rahapesu tõkestamise valdkonnas
  • saada osa kliendiandmete analüüsimises/parandamises
  • analüüsida kliendisuhteid riskide vaates
  • alla tööprotsesside parendamise juures ning teha ettepanekuid
 • võimalust aidata kindlustuse äriliini järgmistes ülesannetes:
  • poliiside sisestamine süsteemidesse
  • klientidele e-kirjade saatmine
  • kindlustusportfelli haldamine
 • võimalus näha Eesti oma panga siseelu ja töötada kõrvuti oma ala tippudega arendades seeläbi ennast ja andes panuse Eesti oma panga eduloosse
 • võimalust jätkata tööd Coop Panga meeskonnas peale edukat praktikaprogrammi läbimist
 • paindlikku töögraafikut
 • meeleolukaid ühisüritusi
 • konkurentsivõimelist praktikatasu

Praktika aeg:

 • juuni-august

Kandideerin praktikale

Praktika sobib laia silmaringiga nutikale noorele, kes omab React Native või Reacti arendamise kogemust ning tunneb huvi mobiilirakenduse arendamise vastu.

Sinult ootame:

 • head suhtlemisoskust ja soovi saada uusi kogemusi ning teadmisi
 • kiiret õppimisvõimet ja loogilist mõtlemist
 • energilisust ja optimistlikku ellusuhtumist

Sulle pakume:

 • võimalust aidata Äpi tiimi järgmistes ülesannetes:
  • äpi arendamine React Native-s
  • äpi testimine
  • Osalemine kogu arendustsüklis planeerimisest toodangusse jõudmiseni
 • ühtset meeskonda nii tiimiliikmete kui ka teiste praktikantide näol
 • arendavat praktikaprogrammi, mille läbimise järel saad hea ettekujutuse sellest, kuidas pank toimib
 • konkurentsivõimelist praktikatasu

Praktika aeg:

 • juuni-august

Kandideerin praktikale

Praktika sobib laia silmaringiga nutikale noorele, kes omab Reacti arendamise kogemust.

Sinult ootame:

 • head suhtlemisoskust ja soovi saada uusi kogemusi ning teadmisi
 • kiiret õppimisvõimet ja loogilist mõtlemist
 • energilisust ja optimistlikku ellusuhtumist

Sulle pakume:

 • võimalust aidata Internetipanga tiimi järgmistes ülesannetes:
  • arendamine React-is
  • arenduste testimine
  • Osalemine kogu arendustsüklis planeerimisest toodangusse jõudmiseni
 • ühtset meeskonda nii tiimiliikmete kui ka teiste praktikantide näol
 • arendavat praktikaprogrammi, mille läbimise järel saad hea ettekujutuse sellest, kuidas pank toimib
 • konkurentsivõimelist praktikatasu

Praktika aeg:

 • juuni-august

Kandideerin praktikale

Praktika sobib laia silmaringiga nutikale noorele, kes omab Java ja/või Vue.js arendamise kogemust.

Sinult ootame:

 • head suhtlemisoskust ja soovi saada uusi kogemusi ning teadmisi
 • kiiret õppimisvõimet ja loogilist mõtlemist
 • energilisust ja optimistlikku ellusuhtumist

Sulle pakume:

 • võimalust aidata Digisiirde tiimi järgmistes ülesannetes: 
  • arendamine Javas või Vue.js-s
  • arenduste testimine
  • Osalemine kogu arendustsüklis planeerimisest toodangusse jõudmiseni
 • ühtset meeskonda nii tiimiliikmete kui ka teiste praktikantide näol
 • arendavat praktikaprogrammi, mille läbimise järel saad hea ettekujutuse sellest, kuidas pank toimib
 • panga automatiseerimises osalemist
 • konkurentsivõimelist praktikatasu

Praktika aeg:

 • juuni-august

Kandideerin praktikale

Praktika sobib laia silmaringiga nutikale inimesele, kes tunneb huvi selle vastu, mis toimub panganduse ja IT-maailma ristumiskohas.

Sinult ootame:

 • soovi saada uusi kogemusi ning teadmisi
 • julgust küsida küsimusi ja olla uudishimulik
 • kohusetunnet, kiiret õppimisvõimet ja loogilist mõtlemist
 • sõbralikkust ja koostöövalmidust

Sulle pakume:

 • võimalust käed külge panna reaalsetes projektides, mis viivad elu edasi igas Eestimaa nurgas
 • ühtset ja sõbralikku meeskonda nii tiimiliikmete kui ka teiste praktikantide näol
 • arendavat praktikaprogrammi, mille läbimise järel saad ettekujutuse sellest, kuidas pank ja selle IT organisatsioon toimib
 • konkurentsivõimelist praktikatasu

Praktika aeg:

 • juuni-august

Kandideerin praktikale

Praktika sobib hästi tudengile, kellel on huvi tootejuhtimise ja panganduse vastu ning algteadmised protsesside juhtimisest. Praktikakohta pakub erakliendi kinnisvara finantseerimise äriliin, mille alla kuuluvad erinevad kinnisvara tagatisel laenutooted, nt kodulaen.

Sinult ootame:

 • huvi tootejuhtimise ja finantsmaailma vastu
 • iseseisvust, täpsust ja kohusetundlikkust
 • kasuks tulevad algteadmised protsesside juhtimisest
 • head analüüsi- ning eneseväljendusoskust

Sulle pakume:

 • võimalust osaleda äriliini tootearenduse töös:
  • eraisiku kinnisvara tagatisel laenude turu ülevaadete koostamine
  • tootearenduste võimaluste kaardistamine ja analüüsimine, vajadusel protsesside täiendamine ja muutmine
  • arendusprojektide eelanalüüsiks info kogumine ja analüüsimine
  • arendusprojekti testimisel (UX ja tehniline) osalemine
 • võimalust osaleda äriliini protsesside kujundamises ja lahenduste leidmises
 • ühtset meeskonda nii tiimiliikmete kui ka teiste praktikantide näol
 • arendavat praktikaprogrammi, mille läbimise järel saad hea ettekujutuse sellest, kuidas pank toimib
 • konkurentsivõimelist praktikatasu

Praktika aeg:

 • juuni-august, minimaalselt 6 nädalat, täpne aeg kokkuleppel praktikandiga

Kandideerin praktikale

Praktika sobib laia silmaringiga nutikale noorele, kes tunneb huvi tootearenduse- ja juhtimise valdkonna vastu. E-kanalite osakond tegeleb panga digitaalsete kanalite, nt internetipank, mobiiliäpp, avatud pangandus ja veebileht, arendamisega.

Sinult ootame:

 • head suhtlemisoskust ja soovi saada uusi kogemusi ning teadmisi
 • kiiret õppimisvõimet ja loogilist mõtlemist
 • energilisust ja optimistlikku ellusuhtumist

Sulle pakume:

 • võimalust aidata e-kanaleid järgmistes ülesannetes:
  • aidata kaasa KPI-de jälgimise, analüüsimise ja optimeerimisele
  • uute algatuste väljapakkumise eest klienditeekonna toimivuse parandamiseks
 • kasvule orienteeritud ühtset meeskonda nii tiimiliikmete kui ka teiste praktikantide näol
 • arendavat praktikaprogrammi, mille läbimise järel saad hea ettekujutuse sellest, kuidas pank toimib
 • konkurentsivõimelist praktikatasu

Praktika aeg:

 • juuni-august

Kandideerin praktikale

Praktika sobib laia silmaringiga nutikale noorele, kes tunneb huvi tootearenduse- ja ärianalüüsi valdkonna vastu.

Sinult ootame:

 • head suhtlemisoskust ja soovi saada uusi kogemusi ning teadmisi
 • kiiret õppimisvõimet, loogilist mõtlemist ja iseseisvust
 • energilisust ja optimistlikku ellusuhtumist

Sulle pakume:

 • võimalust aidata erakliendi tarbimisfinantseerimise valdkonda järgmistes ülesannetes:
  • ärinõuete kogumine, IT arenduste jaoks ärianalüüsi teostamine ja dokumenteerimine
  • osalemine tiimi kohtumistel ja erinevates agiilsetes rituaalides
 • ühtset meeskonda nii tiimiliikmete kui ka teiste praktikantide näol
 • arendavat praktikaprogrammi, mille läbimise järel saad hea ettekujutuse sellest, kuidas pank toimib
 • konkurentsivõimelist praktikatasu

Praktika aeg:

 • juuni-august

Kandideerin praktikale

Praktika sobib hakkajale noorele, kellel on hea analüütiline mõtlemine ja õpib ülikoolis näiteks loodusteaduste või täppisteaduste valdkonnas.

Sinult ootame:

 • head matemaatlist tunnetust ja kriitilist mõtlemist
 • oskust lugeda ja kirjutada Pythonis koodilõike
 • kasuks tuleb, kui oled kokku puutunud kokku andmebaasidega ning oskad orienteeruda SQL maailmas

Sulle pakume:

 • isiklikku praktikajuhendajat
 • võimalust töötada seal, kus tekivad andmed toorel kujul ning luua nendest töödeldud andmeid, mille abil hinnata mudelite töökindlust
 • võimalust panustada Coop Panga eduloosse oma ideede ja lahendustega
 • ühtset meeskonda nii tiimiliikmete kui ka teiste praktikantide näol
 • arendavat praktikaprogrammi, mille läbimise järel saad hea ettekujutuse sellest, kuidas pank toimib
 • konkurentsivõimelist praktikatasu

Praktika aeg:

 • juuni-august, täpne aeg kokkuleppel praktikandiga

Kandideerin praktikale

Praktika sobib initsiatiivikale, hea analüüsivõime ning väljendusoskusega noorele, kes omandab ülikoolis teadmisi turunduse ja kommunikatsiooni vallas.

Sinult ootame:

 • huvi turunduse ja kommunikatsiooni vastu
 • entusiastlikku suhtumist, proaktiivsust ja suhtlemisjulgust
 • iseseisvust, täpsust ja kohusetundlikkust
 • head eesti ja inglise keele oskust, sh korrektne kirjakeel
 • kasuks tuleb, kui oled oma õpingutega vähemalt 2. kursusel

Sulle pakume:

 • võimalust tulla praktikale panga turundus- ja kommunikatsiooni 8-liikmelisse tiimi, kus Sind ootavad ees põnevad tööülesanded:
  • turunduskampaaniate planeerimine ja elluviimine koos äriüksuste ning turundustiimiga
  • kliendikommunikatsiooni ja -pakkumiste koostamine, testimine ja tulemuste analüüs
  • sotsiaalmeedia tegevuste planeerimine ja elluviimine
  • sise- ja väliskommunikatsiooni uudiste ning blogisse lugude kirjutamine
  • väiksemate ja suuremate ürituste korraldamist
 • võimalust panustada Coop Panga eduloosse oma julgete ideede ja lahendustega
 • ühtset meeskonda nii tiimiliikmete kui ka teiste praktikantide näol
 • enesearengut pakkuvat praktikaprogrammi, mille läbimise järel saad hea ettekujutuse sellest, kuidas suures ettevõttes toimib turunduskommunikatsioon
 • konkurentsivõimelist praktikatasu ja ägedat töökeskkonda

Praktika aeg:

 • juuni-august, täpne aeg kokkuleppel praktikandiga

Kandideerin praktikale