Liigu edasi põhisisu juurde

Hoiame ühte. Kasvame koos.

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie eesmärgiks on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku, märkides kiiresti kasvava Coop Panga allutatud võlakirju.


Allutatud võlakirjade märkimistulemused

Coop Panga allutatud võlakirjade märkimine 16.-26. märts 2021

Kiiresti kasvav pank
Meie ärimahud on kasvanud viimase nelja aasta jooksul 30% - 50% aastas.
Oleme 100% eestimaine
Kõik otsused teeme Eestis - kiirelt ja paindlikult, tundes oma kliente ning lähtudes nende ootustest.
Kaubanduse ja panganduse edukas integratsioon
Pangakaart, mis on ka Coopi kliendikaart ja teeb pangateenused kättesaadavaks 330 Coopi kaupluses üle Eesti.
Uue põlvkonna pank
Rakendame uuenduslikke tehnoloogiaid ja avatud panganduse võimalusi, et pakkuda parimat võimalikku kliendikogemust.

Coop Panga allutatud võlakirjade emissioon

Emissiooni maht

Coop Panga allutatud võlakirjade emissiooni maht on kuni 8 000 000 eurot. Ülemärkimise korral on Coop Pangal õigus suurendada esimese seeria emissiooni mahtu kuni 10 000 000 euroni.

Intress

Maksame Coop Panga allutatud võlakirjadele intressi: 5.5 % aastas. Intressimakseid teeme kord kvartalis, andes sellega investorile võimaluse teenida investeeringult tulu regulaarselt.

 

Võlakirjade allutatus

Coop Panga võlakirjade allutatus tähendab, et Coop Panga likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse nendest võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete (nt klientide hoiused, võetud laenud, kohustused töötajate ees) täielikku rahuldamist. Nõuete rahuldamise järjekorras jäävad allutatud võlakirjade omanike nõuetest tahapoole ainult Coop Panga aktsionärid.

Nimiväärtus

Coop Panga allutatud võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot.

 

Periood

Coop Panga allutatud võlakirjad on pikaajaline investeering. Emiteeritavate võlakirjade tähtaeg on 31. märts 2031. Coop Pangal on õigus lunastada võlakirjad osaliselt või täielikult 5 aasta möödumisel nende väljalaskmisest. Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab andma nõusoleku Finantsinspektsioon.

Noteeritud börsil

Coop Panga allutatud võlakirjad on kavas noteerida Nasdaq Tallinna Börsil Balti võlakirjade nimekirjas. Peale noteerimist on võimalik Coop Panga tagamata allutatud võlakirju vabalt osta ja müüa reguleeritud turul. Eeldatav esimene kauplemispäev on 01. aprill 2021 või sellele lähedane kuupäev.

Prospekt

Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse 2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja Coop Panga veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee või cooppank.ee/pakkumine. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Enne võlakirjade märkimist tutvu palun prospekti, prospekti kokkuvõtte ja prospektile viitelisena lisatud dokumentidega tervikuna.

Võlakirjade märkimise ajakava

Märkimine

Algus: 16. märts 2021 kell 10:00
Lõpp: 26. märtsil 2021 kell 16:00

Avalik pakkumine on suunatud kõikidele jae- ja kutselistele investoritele Eestis.

Jaotamine

Pank otsustab allutatud võlakirjade jaotuse pärast pakkumisperioodi lõppu 29. märtsil või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsemad jaotuspõhimõtted on kirjeldatud prospektis.

Arveldamine ja kauplemisele võtmine

Investoritele jaotatud võlakirjad kantakse nende väärtpaberikontodele 31. märtsil 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Kauplemine panga allutatud võlakirjadega Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas algab eelduslikult 01. aprillil 2021 või sellele lähedasel kuupäeval.

Strateegia ja finantseesmärgid 2022.a lõpuks

1 Klientide arv >100 000

2 Neto laenuportfell >1 mld €

3 Kulu/tulu suhe <50%
Omakapitali tootlus 15%Eesmärk on alandada kulu-tulu suhet alla 50% taseme ning tõsta omakapitali tootlus 15% tasemele 2022.a lõpuks.

 

4 Finantseerimiskulu <0,7%Prognoosime klientide arvu kasvu, millega kaasneb ka arvelduste mahu kasv. See toob kaasa nõudmiseni hoiuste kasvu, mis omakorda alandab meie finantseerimise kulu võrreldes tänasega.

KKK

Coop Panga allutatud võlakirjade avalik pakkumine toimub perioodil 16. - 26. märts 2021. Võlakirjade märkimiseks on vajalik väärtpaberikonto olemasolu. Coop Panga allutatud võlakirju saab märkida kõikide pankade kaudu, kes on väärtpaberikonto haldurid. Vaata kontohaldurite nimekirja siit.

Märkimisavalduse esitamiseks saab kasutada kontohalduri võimaldatavaid kanaleid, lihtsaim on võlakirju märkida internetipangas.

Võlakirjade märkimiseks vajaliku väärtpaberikonto avamise juhised on välja toodud ülalpool ning avanevad eraldi aknas, kui oled valinud oma kodupanga, kus soovid väärtpaberikontot avada.

Pankade hinnakirjad investeerimisteenuste ja väärtpaberikonto lepingute osas leiad:  

·         LHV

·         Swedbank

·         SEB

·         Luminor

Avalik pakkumine on suunatud kõikidele jae- ja kutselistele investoritele Eestis.

Vaata lähemalt prospektist.

Võlakirjaprogrammi raames on plaanis emiteerida kuni 20 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot võlakirja kohta ja lunastamistähtajaga 10 aastat alates emiteerimisest. Kavandatava võlakirjaprogrammi maht on kuni 20 miljonit eurot.

Käesoleva esimese seeria alusel pakub Coop Pank kuni 8 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot võlakirja kohta. Esimese seeria ülemärkimise korral on Coop Pangal õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 10 000 000 euroni.

Ülemärkimise korral on Coop Pangal õigus suurendada esimese seeria emissiooni mahtu kuni 10 000 000 euroni. Jaotatavate võlakirjade koguse puhul on meil õigus eelistada märkijaid, kes on Coop Panga aktsionärid ja märkijaid kes on Coop Panga kliendid. Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 29.03.2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsem info pakkumise võlakirjade jaotuse kohta on leitav prospektist.

 

Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 29.03.2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Peale võlakirjade jaotust on igal märkijal võimalik saada infot endale kuuluvate Coop Panga allutatud võlakirjade arvu kohta pangast, kus tal on avatud väärtpaberikonto ja läbi mille ta märkis Coop Panga allutatud võlakirju.

Lisainfo saamiseks vaata veebilehele www.cooppank.ee/pakkumine või tutvu prospektiga.