Liigu edasi põhisisu juurde

Hoiame ühte. Kasvame koos.

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Investeeri enda ja Eesti tulevikku, märkides kiiresti kasvava Coop Panga aktsiaid.


Coop Pank aktsiaselts aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused

Coop Panga aktsiate märkimine 18.-29. november.

Kiiresti kasvav pank
Meie ärimahud on kasvanud viimase kahe aasta jooksul ligikaudu 40% aastas.
Oleme 100% eestimaine
Kõik otsused teeme Eestis - kiirelt ja paindlikult, tundes oma kliente ning lähtudes nende ootustest.
Kaubanduse ja panganduse edukas integratsioon
Pangakaart, mis on ka Coopi kliendikaart ja teeb pangateenused kättesaadavaks 330 Coopi kaupluses üle Eesti.
Uue põlvkonna pank
Rakendame uuenduslikke tehnoloogiaid ja avatud panganduse võimalusi, et pakkuda parimat võimalikku kliendikogemust.

Prospekt

Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse 2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja Coop Panga veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee või cooppank.ee/pakkumine. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena.

Strateegia ja finantseesmärgid aastaks 2022

1 Klientide arv >100 000

2 Neto laenuportfell >1 mld €

3 Kulu/tulu suhe <50%
Omakapitali tootlus 15%Eesmärk on alandada kulu / tulu suhet alla 50% taseme. Omakapitali tootlus ajutiselt langeb tulenevalt kapitali tõstmisest, kuid seame eesmärgiks tootluse taseme 15% aastaks 2022.

 

 

4 Finantseerimiskulu <0,7%Prognoosime klientide arvu kasvu, millega kaasneb ka arvelduste mahu kasv. See toob kaasa nõudmiseni hoiuste kasvu, mis omakorda alandab meie finantseerimise kulu. Meie tänane finantseerimise kulu 1% on tingitud meie tänasest hoiuste struktuurist, kus tähtajalised hoiused moodustavad suurema osa.

KKK

Coop Panga esmane aktsiate avalik märkimine toimub perioodil 18. - 29. november 2019. Aktsiate märkimiseks on vajalik väärtpaberikonto olemasolu. Coop Panga aktsiaid saab märkida kõikide pankade kaudu, kes on väärtpaberikonto haldurid: LHV Pank, Swedbank, SEB Pank, Luminor, Tallinna Äripank, Citadele.

Märkimisavalduse esitamiseks saab kasutada kontohalduri võimaldatavaid kanaleid, lihtsaim on aktsiaid märkida internetipangas.

Aktsiate märkimiseks vajaliku väärtpaberikonto avamise juhised avanevad eraldi aknas, kui oled valinud oma kodupanga, kus soovid väärtpaberikontot avada.

Aktsiaid pakutakse avalikult Eesti, Läti ja Leedu jaeinvestoritele ning mitteavalikult kutselistele investoritele. Vaata lähemalt prospektist.

Juriidilisel isikul on aktsiate ostmiseks vaja LEI-koodi. Ettevõtted ja muud juriidilised isikud saavad LEI-koodi taotleda selleks volitatud asutustelt, kelle nimekiri on juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse GLEIF kodulehelt.

Coop Pank pakub kuni 32 180 155 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat ning Coop Panga osad tänased aktsionärid pakuvad kokku kuni 14 102 578 olemasolevat Coop Panga nimiväärtuseta lihtaktsiat.

Coop Panga aktsia märkimishind on vahemikus 1,15 eurot - 1,30 eurot. Vaata lähemalt prospektist.

Jaepakkumises osalemise õigust omav investor võib esitada märkimisavalduse aktsiate märkimiseks märkimise hinnavahemiku maksimaalse hinnaga, s.o. 1,30 eurot ühe pakkumise aktsia kohta.

Ülemärkimise korral toimub kõikide märkimisavalduste põhjal aktsiate jaotus. Aktsiate jaotamisel lähtume eesmärgist kujundada Coop Pangast börsiettevõte, millel on võimalikult suur omanikering. Jaotatavate aktsiate koguse puhul on meil õigus eelistada märkijaid, kes olid Coop Panga kliendid seisuga 29.11.2019 kell 15:00 või märkijaid, kes ei ole Coop Panga kliendid, kuid esitasid märkimisavalduse enne 22.11.2019 kell 16:00. Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 2.12.2019 või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsem info pakkumise aktsiate jaotuse kohta on leitav prospektist.

Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 2.12.2019 või sellele lähedasel kuupäeval. Peale aktsiate jaotust on igal märkijal võimalik saada infot endale kuuluvate Coop Panga aktsiate arvu kohta pangast, kus tal on avatud väärtpaberikonto ja läbi mille ta märkis Coop Panga aktsiaid.

Lisainfo saamiseks vaata veebilehele www.cooppank.ee/pakkumine või tutvu prospektiga.