Liigu edasi põhisisu juurde

Investeeri kiiresti kasvavasse Eesti panka

Coop Panga aktsiate pakkumine on lõppenud

Coop Pank on tulnud, et jääda. Meie missioon on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas – nii maal kui linnas.

Investeeri enda ja Eesti tulevikku märkides kiiresti kasvava Coop Panga aktsiaid.


Coop Pank AS aktsiate täiendava avaliku pakkumise tulemused

Viis aastat oleme kasvatanud ärimahte ligi 40% aastas

Aktiivsed kliendid

+31% aastas

Aktiivsete klientide arv 63 700

Hoiused

+34% aastas

Hoiuste maht 1,39 miljr €

Laenuportfell

+44% aastas

Laenuportfell 1,24 miljr €

Puhaskasum

+51% aastas

2022.a. 10 kuu kasum 16,2 mln €

Coop Panga kasvueesmärgid 2026. aasta lõpuks

Arveldavate klientide arv

Keskmiselt 24% aastas

tuhat klienti

Laenuportfell

Keskmiselt 16% aastas

mln €

Kulu/tulu suhe

%

Omakapitali tootlus (ROE)

%

Arveldavate klientide arv

Keskmiselt 24% aastas

tuhat klienti

Laenuportfell

Keskmiselt 16% aastas

mln €

Kulu/tulu suhe

%

Omakapitali tootlus (ROE)

%

Märgi kiirelt kasvava Coop Panga aktsiaid

Coop Panga aktsiate märkimine on väga lihtne.

 1. Esmalt tee valik, kas Sul on väärtpaberikonto või mitte. Kui Sa ei ole kindel, kas Sul on väärtpaberikonto, siis saad seda kontrollida siit.
 2. Teiseks vali, millises pangas soovid aktsiaid märkida või väärtpaberikonto avada.

Kus pangas Sinu väärtpaberikonto on?

Kuna Coop Pank investeerimisteenust ei paku, siis ei ole võimalik Coop Pangas avada väärtpaberikontot ega märkida aktsiaid.

Coop Panga aktsiate pakkumine

Emissiooni maht

15-20 mln €

Aktsia hind

2,00 €

Märkimis­periood

15.-29.11.2022

Emissiooni maht

Coop Pank pakub täiendava avaliku pakkumise käigus kuni 7 610 348 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat, ülemärkimise korral on pangal õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 2 536 783 aktsia võrra nii, et pakkumise aktsiate koguarv on kuni 10 147 131 aktsiat. Kaasatavat kapitali kasutame tegevusmahtude ja turuosa kasvatamiseks.

Märkimise eesõigused

Märkimise eesõigused antakse kõikidele Coop Panga aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 15.11.2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Märkimisõigust omaval aktsionäril on pakkumise aktsiate märkimise eesõigus võrdeliselt oma aktsiate arvestusliku väärtuse summaga. Juhul, kui Pakkumise maht on 7 610 348 pakkumise aktsiat, tuleb aktsionäril oma senise osaluse proportsiooni säilitamiseks märkida üks pakkumise aktsia iga 12 talle kuuluva aktsia kohta. Juhul, kui pakkumise mahtu suurendatakse ning see on 10 147 131 pakkumise aktsiat, tuleb aktsionäril oma senise osaluse proportsiooni säilitamiseks märkida üks pakkumise aktsia iga 9 talle kuuluva aktsia kohta.

Märkimishind

Coop Panga täiendavaid aktsiaid pakutakse hinnaga 2,00 eurot ühe uue pakkumise aktsia kohta.

Aktsiast tulenevad õigused

Kõik Coop Panga aktsiad on nimiväärtuseta lihtaktsiad. Kõikidel senistel ja uutel aktsionäridel on ühesugused kontrolli- ja hääleõigused ning õigused dividendidele.

Noteeritud börsil

Coop Panga uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil Balti aktsiate põhinimekirjas. Peale noteerimist on võimalik Coop Panga aktsiaid vabalt osta ja müüa reguleeritud turul. Eeldatav esimene kauplemispäev on 07.detsember 2022 või sellele lähedane kuupäev.

Aktsiate märkimise ajakava

 1. Märkimine

  Algus: 15. november 2022 kell 10:00
  Lõpp: 29. november 2022 kell 16:00

  Aktsiaid pakutakse avalikult Eesti jaeinvestoritele ning mitteavalikult kutselistele investoritele. Vaata täpsemalt prospektist.

 2. Jaotamine

  Pank otsustab aktsiate jaotuse pärast pakkumisperioodi lõppu 30. novembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval ning avaldab pakkumise tulemused 01. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsemad jaotuse põhimõtted on kirjeldatud prospektis.

 3. Arveldamine ja kauplemisele võtmine

  Investoritele jaotatud aktsiad kantakse nende väärtpaberikontodele 05. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Kauplemine panga aktsiatega Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas algab eelduslikult 07. detsembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.

 

Coop Panga aktsiate täiendava avaliku pakkumise prospekt

 

Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse 2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja Coop Panga veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee või cooppank.ee/pakkumine.

Kus pangas Sinu väärtpaberikonto on?

KKK

Coop Panga aktsiate täiendav avalik pakkumine toimub perioodil 15. - 29. november 2022. Aktsiate märkimiseks on vajalik väärtpaberikonto olemasolu. Coop Panga aktsiaid saab märkida kõikide pankade kaudu, kes on Balti väärtpaberikonto haldurid. Suurematest pankadest on nendeks: LHV Pank, Swedbank, SEB Pank ja Luminor. Märkimisavalduse esitamiseks saab kasutada kontohalduri võimaldatavaid kanaleid, lihtsaim on aktsiaid märkida internetipangas.

Aktsiate märkimiseks vajaliku väärtpaberikonto avamise juhised avanevad eraldi aknas, kui oled valinud oma kodupanga, kus soovid väärtpaberikontot avada.

Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti jaeinvestoritele ning mitteavalikult kutselistele investoritele teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides. Vaata lähemalt prospektist.

Juriidilisel isikul on aktsiate ostmiseks vaja LEI-koodi. Ettevõtted ja muud juriidilised isikud saavad LEI-koodi taotleda selleks volitatud asutustelt, kelle nimekiri on juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse GLEIF kodulehelt.

Coop Pank pakub kuni 7 610 348 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat, ülemärkimise korral on pangal õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 2 536 783 aktsia võrra nii, et pakkumise aktsiate koguarv on kuni 10 147 131 aktsiat.

Coop Panga aktsia märkimishind on 2,00 eurot ühe pakkumise aktsia kohta. Vaata lähemalt prospektist.

Jah, vastavalt äriseadustikule on panga aktsionäril aktsiakapitali suurendamisel ja uute aktsiate väljalaskmisel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate arvestusliku väärtuse summaga. Eesõigust omavate aktsionäride nimekiri on fikseeritud 15. novembri 2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülemärkimise korral toimub kõikide märkimisavalduste põhjal aktsiate jaotus. Esimeses järjekorras rahuldab pank pakkumise eesõigust omavate aktsionäride märkimiskorraldused. Pangal on õigus eelistada panga aktsionäre ka märkimise eesõigust ületavas osas, samuti on pangal on õigus eelistada oma kliente ja panga poolt emiteeritud võlakirjade investoreid. Täpsem info pakkumise aktsiate jaotuse kohta on leitav prospektist.

Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 01.12.2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Peale aktsiate jaotust on igal märkijal võimalik saada infot endale kuuluvate Coop Panga aktsiate arvu kohta pangast, kus tal on avatud väärtpaberikonto ja läbi mille ta märkis Coop Panga aktsiaid.

Lisainfo saamiseks vaata veebilehele www.cooppank.ee/pakkumine või tutvu prospektiga.