Eesmärgid ja strateegia

Eesmärgid

Coop Panga missioon on viia elu edasi igas Eestimaa nurgas. Selleks anname hoogu Eesti ettevõtetele ja aitame inimestel viia ellu oma unistusi nii maal kui ka linnas. Usume, et kui Eesti ettevõtjatel läheb hästi, läheb hästi ka Eesti inimestel ja Eestil tervikuna ning tahame sellesse oma panuse anda. Eesti pangandusturg ja lähiaastate perspektiiv soosivad kodumaisel kapitalil põhinevaid panku, kel on kiire kasvuambitsioon ning valmisolek reageerida kiirelt ja paindlikult kliendi soovidele. Viimase viie tegevusaasta jooksul (2018–2022) oleme kasvatanud Panga ligi neli korda suuremaks.

Järgmise nelja aasta jooksul (2027. a alguseks) on meie strateegiline eesmärk kasvatada Panga turuosa Eestis 10%-ni (vähemalt 2 miljardi euro suurune laenuportfell) ja jõuda seeläbi positsioonile, kus iga kümnes eestimaalane on Coop Pangas arveldav klient (u 150 000 arveldavat klienti). Ärimahtude kasvatamise tulemusena seab Pank eesmärgiks saavutada suurem efektiivsus (kulude ja tulude suhe mitte üle 50%) ning pakkuda aktsionäridele kõrgemat omakapitali tootlust (ROE vähemalt 15%).

Coop panga eesmärgid

Strateegia

Panga käekiri strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on järgmine:

  • Eestimaine pank. Coop Panga omanikud on valdavalt kodumaised investorid. Panga klientideks on kõik eestimaalased. Kõik meie otsused tehakse Eestis. Meie töötajad, juhatus ja nõukogu istuvad ühe laua taga, kasvõi iga nädal. Arvestades sektori viimase aja sündmusi, võib näha ühiskondlikku poolehoidu kodumaisel kapitalil põhinevate pankade suhtes. Pank soovib oma tegevusega anda panuse Eesti inimeste ja ettevõtete arengusse ning toetada seeläbi Eesti majanduse arengut. Selle missiooni täitmisel teeme proaktiivset koostööd Eestimaa ettevõtjatega, kes vajavad finantseerimistuge oma äriplaanide elluviimisel nii maapiirkondades kui ka linnades. Toetades ettevõtete arengut väljaspool suurlinnu, aitame kaasa Eesti regionaalsele arengule ning loome inimestele võimaluse elada just sellistes Eestimaa paikades, kus nad soovivad.
  • Igapäevapangandus ja finantseerimisteenused. Coop Pank näeb oma tugevusi ja sellest lähtuvaid kasvuvõimalusi eelkõige igapäevapanganduse (konto, maksed, pangakaart, sularaha, hoiused) ning finantseerimisteenuste (eluasemelaen, liisingfinantseerimine, tarbimislaen, krediitkaart, ärilaen) pakkumises. Lisaks vahendame klientidele kindlustusmaakleri kaudu levinumaid varakindlustustooteid (liikluskindlustus, kaskokindlustus, kodukindlustus, reisikindlustus, ostukindlustus).
  • Oleme kiired. Meie tegutsemisviis on alati ja kõikjal kiire – eraklient saab elektroonilistes kanalites avada konto u 3 minutiga, välkmaksed tehakse sekunditega, erakliendi väikelaenu ja krediitkaardi otsuse teeme u 5 minutiga, kodulaenu ja autoliisingu otsuse teeme ühe tööpäeva jooksul.
  • Inimnäoga pangandus. Ajal, mil valdavaks trendiks on digitaliseerimine ja teenindus elektroonilistes kanalites, läheb Coop Pank sama teed, kuid eristub selle poolest, et pakub klientidele finantsteenuste kasutamiseks ka inimkontakti – pangakontorites (15 pangakontorit) töötavate klienditeenindajate ja Coop kauplustes (320 kauplust) töötavate müüjate näol.
  • Pank mis sobitub Sinu eluga/äriga. Mitte vastupidi. Coop Pangal on ambitsiooni kasvada ja seega pingutatakse iga kliendi nimel. Meie riskiisu on mõtestatult kõrgem. Kasvustrateegiat evides näeme oma tugevusena tahet ja võimekust süveneda klientide soovidesse ja läheneda neile personaalselt, leides kliendi soovidele sobiva lahenduse. Hinnastame igapäevapanganduse teenused paketipõhiselt, võimaldades fikseeritud kuutasu eest kasutada kõiki kliendile iga päev vajalikke pangateenuseid. Pank maksab klientide nõudmiseni hoiustele ja tähtajalistele hoiustele kõrgemat intressi kui teised konkurentideks olevad universaalpangad.
  • Panganduse ja kaubanduse integratsioon. Tänu strateegilisele partnerlusele Coop Eesti Keskühistu ja selle 18 liikmesühistuga saame peale tavapäraste müügi- ja teeninduskanalite (kontorid, internetipank, mobiilipank) pakkuda finantsteenuseid ka Coop Eesti Keskühistu liikmesühistute 320 kaupluses üle kogu Eesti. See väljendub Coop Sula teenuses ehk kliendi võimaluses võtta välja sularaha enda pangakontolt või teha sissemakse enda pangakontole Coop kaupluste kassades. Samuti saab klient Coop Panga kaardiga ostude eest tasumisel Coop Eesti kauplustes soodsaimad hinnad.