Liigu edasi põhisisu juurde

Hea klient! Levimas on pankade nimel saadetavad petusõnumid, mille abil püüavad kelmid saada ligipääsu kliendi pangakontole. Kahtluse korral ära ava sõnumiga saadetud veebiaadresse. Loe lisaks.

Riigid, millega seotud arveldused on piiratud

Lähtuvalt Coop Panga riskiisust, sh laiaulatuslikest sanktsioonide ja seadusest tulenevate nõuete tõttu, ei teosta Pank üldjuhul alljärgnevalt loetletud riikidega seotud tehinguid. Tärniga on eraldi esile tõstetud riigid, millistega ei ole võimalik tehinguid teha.

Albaania Luhanski oblast
Afganistan Lõuna-Sudaan
Alžeeria Malaisia
Ameerika Samoa Mali
Araabia Ühendemiraadid Maroko
Armeenia** Mauritaania
Aserbaidžaani** Mosambiik
Bahama saared Moldova**
Bahrein Nigeeria
Bangladesh Niger
Botswana Omaan
Burkina Faso Pakistan
Donetski oblast Palestiina
Egiptus Panama
Etioopia Puerto Rico
Filipiinid Põhja Korea*
Ghana Samoa
Gibraltar Saudi Araabia
Guam Serbia**
Haiti Somaalia
Hersoni oblast Sri Lanka
Indoneesia Sudaan
Iraan* Süüria
Iraak Tadžikistani**
Jeemen Trinidad ja Tobago
Jordaania Tuneesia
Kaimanisaared Türgi
Kambodža Türkmenistani**
Katar Uganda
Kongo DV UK Neitsisaared
Krimmi oblast USA Neitsisaared
Kasahstani** Usbekistan**
Kuveit Valgevene
Kuuba* Venemaa
Kõrgõztani** Zaporižžja oblast
Liibanon*  
Liibüa*  

* Riigid, millega seotud makseid pank ei tee.

**Piirang kehtib alates 1.09.2023

 

 

Info rahvusvaheliste sanktsioonide kohta

Ava kõik

Pangad on kohustatud rakendama Euroopa Liidu (EL) ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) poolt kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone. Info rahvusvaheliste sanktsioonide ning valdkonna kohta üldiselt, koos viidetega asjakohastele õigusaktidele ja juhistele on leitav siit: https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid ja www.sanctionsmap.eu.

Rahvusvahelisi sanktsioone tuleb rakendada kliendisuhte loomisel ja selle kestel. Sanktsioonidega seotud kontrollid mõjutavad pangas nii siseriiklikke kui ka välismakseid. Praktikas võib see tähendada seda, et kontrolli sattunud välkmakset ei saa välkmaksena teostada, makse teostatakse tavapärasest aeglasemini ja/või makse kohta küsitakse täiendavat infot, kas panga enda poolt või korrespondentpanga või teise tehingu poole panga nõudmisel. Tehingu kohta võidakse sanktsiooni rikkumise kahtluse kõrvaldamiseks küsida täiendavat infot ja dokumente. Sõltuvalt piirangust võib pangal tekkida kohustus tehing blokeerida või tagasi lükata, samuti võib teha teise tehingupoole pank või korrespondentpank.

Lisaks EL ja ÜRO sanktsioonidele võivad sanktsioone ja piiranguid kehtestada ka teised riigid üksikult. Coop pank kohaldab rahvusvahelises panganduses käibiva praktika tõttu riskipõhiselt lisaks ka USA OFAC sanktsioone, mille kohta leiab infot siit: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists

Eritähelepanu all on enamuste sanktsioonidega seotult kahesuguse kasutusalaga kaubad (dual use goods). Need on kaubad, sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel, kaasa arvatud kaubad, mida saab kasutada nii rahuotstarbelisel eesmärgil, st mitte lõhkeainena, kui ka abivahendina tuumarelvade või muude tuumalõhkeseadmete tootmisel.  Nõukogu määrus (EÜ) nr 428/2009, 5. mai 2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks, reguleerib seda, mis on kahesuguse kasutusalaga kaubad.

Rahvusvaheliste sanktsioonide ja panganduses kehtivate muude reeglite tõttu on kolmandate riikidega (s.o riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu ega ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik) arveldamisel oluline, et vastaspoole makseinfo sisaldaks tema aadressi ning makse selgitus kajastaks korrektselt tehingu sisu, samuti et ärikliendid oleksid kursis riikide, kus neil äritegevus on, suhtes kehtestatud piirangutega, kuna piirangu rikkumine tahtlikult või teadmatusest võib muuhulgas põhjustada rahalist kahju (näiteks makse viibimise või blokeerimise tõttu).

Euroopa Liit kehtestab sanktsioone määrusega, mis on liikmesriikidele ja ka liidus asuvatele juriidilistele isikutele täitmiseks kohustuslikud ja otsekohalduvad. Siseriiklikult on sanktsioonide valdkond reguleeritud rahvusvahelise sanktsiooni seaduses, mis käsitleb nii seda, kes ja missuguseid sanktsioone kehtestab ning missugused on erikohustusega isikute kohustused ja mis õigused on sanktsiooni subjektidel.

Järelevalvet pankade üle rahvusvaheliste sanktsioonide valdkonnas teostab Eesti Finantsinspektsioon.

Euroopa Liit on kehtestanud Valgevene suhtes mitmeid piiranguid, mille kohta leiab täpsemat infot Välisministeeriumi lehelt ja Euroopa Liidu sanktsioonikaardilt.

Venemaa sõjalisest agressioonist Ukrainas tingitud sanktsioonide tõttu lõpetas Coop Pank AS alates 08.04.2022 maksete tegemise Venemaa ja Valgevene pankadesse. Piirang kehtib ka Venemaa ning Valgevene pankade tütarettevõtetele, mis võivad olla registreeritud või tegutseda väljaspool Venemaad või Valgevenet.

Alates 19.08.2022 lõpetas Coop Pank AS ka Venemaalt ja Valgevenest maksete vastuvõtmise. See tähendab, et alates 19.08.2022 ei ole võimalik Coop Pank AS-is avatud kontole võtta vastu makseid, mis on algatatud:

  • Venemaa ja Valgevene pankadest või muudest finantsasutustest, samuti eeltoodud pankade või muude finantsasutuste EL-is tegutsevate tütarettevõtete kaudu;
  • ettevõtetelt, mis on asutatud mujal kui Venemaal ja Valgevenes, kuid mille omanikud on enam kui 50% ulatuses pärit Venemaalt ja Valgevenest;
  • Venemaal ja Valgevenes asutatud ettevõtetelt mis tahes muudest pankadest või finantsasutustest.

Lisaks võib Coop Pank AS loobuda tehingu teostamisest, kui tuvastab kauba tarneahelas või muul viisil osaleva Venemaa või Valgevene vastaspoole või kauba või teenuse lõppsaaja on Venemaa või Valgevene isik. Erandjuhtudel võetakse vastu Venemaa ja Valgevenega seotud makseid, mis on seotud Eesti riiklike huvidega või humanitaarsete põhjustega, näiteks toetused või pensionid. Lisaks võimaldame erandjuhtudel ja mõjuvatel põhjustel oma klientidel võtta vastu makseid seoses Venemaa või Valgevenega seotud äridest väljumisega

Samuti ei ava uusi Coop Pank AS kontosid Venemaa või Valgevene kodanikele, kellel puudub kehtiv Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi või Šveitsi elamisluba ega võimalda neil teostada juhuti tehtavaid tehinguid.

Euroopa Liit on kehtestanud Venemaale ning Ukraina Krimmi, Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja oblastitele laiaulatuslikud sanktsioonid, mille kohta leiab täpsemat infot Välisministeeriumi lehelt ja Euroopa Liidu sanktsioonikaardilt.

Venemaa sõjalisest agressioonist Ukrainas tingitud sanktsioonide tõttu lõpetas Coop Pank AS alates 08.04.2022 maksete tegemise Venemaa ja Valgevene pankadesse. Piirang kehtib ka Venemaa ning Valgevene pankade tütarettevõtetele, mis võivad olla registreeritud või tegutseda väljaspool Venemaad või Valgevenet.

Alates 19.08.2022 lõpetas AS Coop Pank ka Venemaalt ja Valgevenest maksete vastuvõtmise. See tähendab, et alates 19.08.2022 ei ole võimalik Coop Pank AS-is avatud kontole võtta vastu makseid, mis on algatatud:

  • Venemaa ja Valgevene pankadest või muudest finantsasutustest, samuti eeltoodud pankade või muude finantsasutuste EL-is tegutsevate tütarettevõtete kaudu;
  • ettevõtetelt, mis on asutatud mujal kui Venemaal ja Valgevenes, kuid mille omanikud on enam kui 50% ulatuses pärit Venemaalt ja Valgevenest;
  • Venemaal ja Valgevenes asutatud ettevõtetelt mis tahes muudest pankadest või finantsasutustest.

Lisaks võib Coop Pank AS loobuda tehingu teostamisest, kui tuvastab kauba tarneahelas või muul viisil osaleva Venemaa või Valgevene vastaspoole või kauba või teenuse lõppsaaja on Venemaa või Valgevene isik.

Erandjuhtudel võetakse vastu Venemaa ja Valgevenega seotud makseid, mis on seotud Eesti riiklike huvidega või humanitaarsete põhjustega, näiteks toetused või pensionid. Lisaks võimaldame erandjuhtudel ja mõjuvatel põhjustel oma klientidel võtta vastu makseid seoses Venemaa või Valgevenega seotud äridest väljumisega.

Samuti ei ava uusi Coop Pank AS kontosid Venemaa või Valgevene kodanikele, kellel puudub kehtiv Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi või Šveitsi elamisluba ega võimalda neil teostada juhuti tehtavaid tehinguid.

Krimmi, Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja oblastitega seotud makseid teostab Coop Pank AS ulatuses, millega ei rikuta rahvusvahelist sanktsiooni ning maksete menetlemine võtab tavapärasest kauem aega.