Liigu edasi põhisisu juurde

Riigid, millega seotud arveldused on piiratud

Rahvusvaheliste sanktsioonide ja seadusest tulenevate nõuete tõttu pank alljärgnevalt loetletud riikidega seotud tehinguid üldjuhul ei teosta. Tärniga on eraldi esile tõstetud riigid, millistega ei ole võimalik tehinguid teha ulatuslike rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu.

Albaania Liibüa*
Afganistan Lõuna-Sudaan
Alžeeria Malaisia
Ameerika Samoa Mali
Araabia Ühendemiraadid Malta
Bahama saared Maroko
Bahrein Mauritaania
Bangladesh Mosambiik
Botswana Nigeeria
Burkina Faso Niger
Põhja Korea* Omaan
Egiptus Pakistan
Etioopia Palestiina
Filipiinid Panama
Ghana Puerto Rico
Guam Samoa
Haiti Saudi Araabia
Indoneesia Somaalia
Iraan* Sri Lanka
Iraak Sudaan
Jeemen Süüria
Jordaania Trinidad ja Tobago
Kaimanisaared Tuneesia
Kambodža Türgi
Katar Uganda
Kongo UK Neitsisaared
Kuuba* USA Neitsisaared
Kuveit Usbekistan
Liibanon* Valgevene
* Riigid, millega seotud makseid pank ei tee.  

 

Info rahvusvaheliste sanktsioonide kohta

Ava kõik

Pangad on kohustatud rakendama Euroopa Liidu (EL) ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) poolt kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone. Info rahvusvaheliste sanktsioonide ning valdkonna kohta üldiselt, koos viidetega asjakohastele õigusaktidele ja juhistele on leitav siit: https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid ja www.sanctionsmap.eu.

Rahvusvahelisi sanktsioone tuleb rakendada kliendisuhte loomisel ja selle kestel. Sanktsioonidega seotud kontrollid mõjutavad pangas nii siseriiklikke kui ka välismakseid. Praktikas võib see tähendada seda, et kontrolli sattunud välkmakset ei saa välkmaksena teostada, makse teostatakse tavapärasest aeglasemini ja/või makse kohta küsitakse täiendavat infot, kas panga enda poolt või korrespondentpanga või teise tehingu poole panga nõudmisel. Tehingu kohta võidakse sanktsiooni rikkumise kahtluse kõrvaldamiseks küsida täiendavat infot ja dokumente. Sõltuvalt piirangust võib pangal tekkida kohustus tehing blokeerida või tagasi lükata, samuti võib teha teise tehingupoole pank või korrespondentpank.

Lisaks EL ja ÜRO sanktsioonidele võivad sanktsioone ja piiranguid kehtestada ka teised riigid üksikult. Coop pank kohaldab rahvusvahelises panganduses käibiva praktika tõttu riskipõhiselt lisaks ka USA OFAC sanktsioone, mille kohta leiab infot siit: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists

Eritähelepanu all on enamuste sanktsioonidega seotult kahesuguse kasutusalaga kaubad (dual use goods). Need on kaubad, sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel, kaasa arvatud kaubad, mida saab kasutada nii rahuotstarbelisel eesmärgil, st mitte lõhkeainena, kui ka abivahendina tuumarelvade või muude tuumalõhkeseadmete tootmisel.  Nõukogu määrus (EÜ) nr 428/2009, 5. mai 2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks, reguleerib seda, mis on kahesuguse kasutusalaga kaubad.

Rahvusvaheliste sanktsioonide ja panganduses kehtivate muude reeglite tõttu on kolmandate riikidega (s.o riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu ega ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik) arveldamisel oluline, et vastaspoole makseinfo sisaldaks tema aadressi ning makse selgitus kajastaks korrektselt tehingu sisu, samuti et ärikliendid oleksid kursis riikide, kus neil äritegevus on, suhtes kehtestatud piirangutega, kuna piirangu rikkumine tahtlikult või teadmatusest võib muuhulgas põhjustada rahalist kahju (näiteks makse viibimise või blokeerimise tõttu).

Euroopa Liit kehtestab sanktsioone määrusega, mis on liikmesriikidele ja ka liidus asuvatele juriidilistele isikutele täitmiseks kohustuslikud ja otsekohalduvad. Siseriiklikult on sanktsioonide valdkond reguleeritud rahvusvahelise sanktsiooni seaduses, mis käsitleb nii seda, kes ja missuguseid sanktsioone kehtestab ning missugused on erikohustusega isikute kohustused ja mis õigused on sanktsiooni subjektidel.

Järelevalvet pankade üle rahvusvaheliste sanktsioonide valdkonnas teostab Eesti Finantsinspektsioon.

Euroopa Liit on kehtestanud Valgevene suhtes mitmeid piiranguid, mille kohta leiab täpsemat infot Välisministeeriumi lehelt: https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid ja www.sanctionsmap.eu

Kliendi jaoks tähendavad panganduses need piirangud seda, et tehingud, mis on seotud finantssanktsiooni subjektidega või sanktsioneeritud tegevusalaga või muu piiranguga tuleb pankadel sõltuvalt tehingust kas külmutada või tagasi lükata. Piirangute rakendamise kohustus võib põhjustada vastava piirkonnaga seotud tehingute tavapärasest aeglasema teostamise ja täiendavate küsimuste ja dokumentide küsimise pankade enda poolse suurema analüüsimise vajaduse või korrespondentpankade või teise tehingupoole panga poolt kohaldatavate hoolsusmeetmete tõttu.

Detailsed piirangud on loetletud määruses (EL) 2022/355 mis on kättesaadav: https://www.fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid#muudatused-valgevene

Euroopa Liit on kehtestanud Venemaale ning Krimmi ja Sevastopoli piirkonnaga seotud mitmeid piiranguid, mille kohta leiab täpsemat infot Välisministeeriumi lehelt: https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid ja www.sanctionsmap.eu

Kliendi jaoks tähendavad panganduses need piirangud seda, et tehingud, mis on seotud finantssanktsiooni subjektidega või sanktsioneeritud tegevusalaga või muu piiranguga tuleb pankadel sõltuvalt tehingust kas külmutada või tagasi lükata. Piirangute rakendamise kohustus võib põhjustada vastavate piirkondadega seotud tehingute tavapärasest aeglasema teostamise ja täiendavate küsimuste ja dokumentide küsimise pankade enda poolse suurema analüüsimise vajaduse või korrespondentpankade või teise tehingupoole panga poolt kohaldatavate hoolsusmeetmete tõttu.