Liigu edasi põhisisu juurde

Kogumishoius

Kogumishoius on hea võimalus raha säästmiseks, et mõni suurem unistus täide viia. Nii saate koguda kindla eesmärgi nimel, näiteks puhkusereis, kodu - või auto remont või mõni muu suurem eesmärk, mis ootab täitmist.

Kogumist saad alustada juba väiksest summast ning kasutades meie mugavat internetipanka on võimalik hoiustatavat summat igal hetkel suurendada.

  • mugav viis raha säästmiseks
  • kogumist saab alustada juba väikesest summast
  • hoiusele saab igal ajal raha juurde maksta

Hoiuste info

Ava kõik

kehtivad alates 26.06.2017

  EUR
6-8 kuud 0,30%
9-11 kuud 0,40%
12-17 kuud 0,60%
18-23 kuud 0,90%
24 kuud 1,00%

Intressimäärad igakuise intressimaksega on väiksemad 0,05% võrra. Kontoris sõlmitud hoiuselepingu korral on intressimäärad 0,10% võrra madalamad.

Alates 1. jaanuarist 2018 on eraisikust residendile makstavad arvelduskonto- ja hoiuseintressid tulumaksuga maksustatavad. Maksustamiskohustus laieneb ka nendele lepingutele, mis on sõlmitud enne 1.jaanuarit 2018, kuid mille väljamakse toimub 2018. aastal või hiljem.

Tulumaksu peab pank kinni arvelduskonto- või hoiuseintresside väljamakse tegemise hetkel ning kannab kinnipeetud tulumaksu Maksu- ja Tolliametile. Klient tulumaksu tasumiseks ise midagi täiendavalt tegema ei pea. Intressidelt makstava tulumaksu suuruseks on 20%.

Avades hoiused investeerimiskontolt, on võimalik teenitavatelt intressidelt tulumaksu tasumist edasi lükata. Investeerimiskonto puhul on kliendil kohustus ise pidada arvestust ning deklareerida kõik investeerimiskontol toimunud sisse- ja väljamaksed. Tulumaksu tasumise kohustus tekib, kui investeerimiskonto sissemaksed ületavad väljamaksed. Investeerimiskonto kasutusele võtuks tuleb pangas avada uus arvelduskonto, määrata see investeerimiskontoks ning teha sealt kaudu tehingud finantsvaraga, millelt soovite tulumaksu edasi lükata.  

Küsimuste korral palume tutvuda Tulumaksuseadusega ja pidada nõu Maksu- ja Tolliametiga.

Lepingu ennetähtaegselt lõpetamisel pank jooksva perioodi eest intressi ei maksa.

  • kogumishoius pakub mugavat võimalust koguda raha kindla eesmärgi nimel (nt puhkusereis, remont vms)
  • kogumist saad alustada väiksest summast (10 eurot) ning teha hoiusele kogu lepingu kehtivuse ajal juurdemakseid vastavalt oma soovile ning võimalustele
  • kogumishoiust saad sõlmida vaid eurodes tähtajaga 6-24 kuud
  • intressid kannab pank Sinu poolt lepingus näidatud arvelduskontole
     

Tutvu Coop Panga kogumishoiuse tingimuste ja hoiustaja teabelehega.

Tutvu Coop Panga hinnakirjaga.

Hoiused tagab Tagatisfond, kes hüvitab hoiused 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. Täpsem info Tagatisfondi kodulehel www.tf.ee.