Liigu edasi põhisisu juurde

Tuleva III Samba Pensionifond

Järjepidev kogumine ja raha kasvatamine kindlustab Sulle mugavama tuleviku. Mida varem kogumisega alustad, seda efektiivsemalt saad raha enda jaoks tööle panna. Selleks toome lisaks igapäevasele säästmisele ja tähtajalisele hoiustamisele Sinuni ka pikaajalise kogumislahenduse – III samba fondi. Meie mobiilipangas saad nüüd avada madalate tasudega Tuleva III Samba Pensionifondi.​

Ava äpp ja alusta!

Tee tark otsus – vali madala tasuga fond

Oleme oma pikaajalise kogumise suunal valinud partneriks just kodumaise Tuleva. Tegemist on ühistuga, mis on loodud pensionikogujate endi poolt selleks, et kindlustada Eesti inimestele parimatel tingimustel raha kogumine tuleviku tarbeks. Pikaajalisel kogumisel on madalad tasud ainus tõsiseltvõetav tuleviku tootluse ennustaja. Pensionifondi avamine või liigutamine Tulevasse võtab vaid mõne minuti ja on tasuta.

Pane maksusoodustus enda jaoks tööle

Pensionifondid ei ole tegelikult midagi muud, kui üks efektiivne viis oma raha tulevikuks koguda ja kasvatada. III sambasse kantud summalt maksab riik järgmise aasta tuludeklaratsiooniga tulumaksu tagasi. Tulumaksutagastus on piiratud kuni 15% sinu brutopalgast või kuni 6000 euroga olenevalt, kumb piir enne ette tuleb.​

Indeksfondid on näidanud ajalooliselt suurimat tootlust

Tuleva III Samba Pensionifond on indeksfond – see tähendab, et fondis koguja omab ligi 3000 maailma juhtiva ettevõtte aktsiaid. Esiteks on nii riskid hajutatud üle mitme riigi, tööstusharu ja ettevõtte ehk munad on ligi 3000 eri korvis. Teiseks, olles nende edukate ettevõtete omanik, saad kasu maailmamajanduse kasvust – nii, kuidas arenevad need ettevõtted, kasvab ka sinu III sammas. Pea siiski silmas, et mineviku tootlus ei garanteeri tuleviku tootlust.

Järjepidev kogumine tagab meelerahu

Hakka kohe pihta – kasvõi väikeste summadega. Kõige mugavam on sõlmida kogumiseks igakuine püsimakse. Isegi, kui pensioniiga paistab liiga kauges tulevikus, lood endale kogudes võimaluse elustandardite hoidmiseks ka tulevikus. Võta pensioniks kogunenud summa kasutusele tulevikus, aga naudi meelerahu juba täna!

Lisainfo

Täiendame pidevalt oma klientidele pakutavate teenuste valikut ja pakume alates 18. detsembrist 2023 võimalust Coop Panga mobiilipanga vahendusel investeerida Tuleva pensionifondidesse. Koostöö eesmärk on aidata Eesti inimestel paremini raha koguda.

Tuleva jagab Coop Pangaga palju sarnaseid väärtusi: mõlemad ettevõtted põhinevad kodumaisel kapitalil. Tuleva ja Coop panustavad Eesti inimeste majandusliku heaolu edendamisse. Kahe ettevõtte ühine eesmärk on innustada Eesti inimesi raha kogumise peale mõtlema – ka nende inimeste seas, kes tänaseks pole seda erinevatel põhjusel veel teinud. Koostöö I etapis luuakse Coopi klientidele võimalus alustada Coopi veebi kaudu kogumist Tuleva III sambas.

Tuleva koostöö Coop Pangaga tagab kolmepoolse võidu: nii panga, pensioniühistu kui klientide jaoks ehk saavutame päriselt olukorra, kus 1+1=3.

Tuleva on ühistuline varahaldusettevõte, mille eesmärgiks on kasvatada Eesti inimeste vara, luues kõikidele soovijatele paremaid tingimusi raha pikaajaliseks investeerimiseks. Tuleva asutajate seas on Tõnu Pekk, Indrek Neivelt, Taavet Hinrikus, Kadi Lambot ja mitmed teised tuntud Eesti inimesed. Tänaseks on Tuleva III sambast saanud üks Eesti suurimaid pensionifonde. Tuleva põhimõteteks on madalad tasud ja ainult head fondid.

Tuleva tõi Eestisse kaasaegsed, madalate kuludega indeksifondid. Indeksfond on investeerimisfond, mis püüab matkida turu keskmist tootlust, investeerides kõikidesse või peaaegu kõikidesse turul olevatesse varadesse proportsionaalselt. Indeksfondid on passiivse investeerimise vorm, mis tähendab, et fondijuht ei ürita aktiivselt valida aktsiaid või muid varasid, mis võiksid turu keskmist tootlust ületada. Indeksfondidel on tavaliselt madalad tasud.

Teine sammas ehk kohustuslik kogumispension on osa pensionisüsteemist. Kohustuslikku kogumispensioni kogutakse 6% ulatuses inimese brutopalgast. Sellest 2% panustab inimene ise ja 4% panustab riik. Kui inimene ei ole kohustuslikust kogumispensionist väljunud, peetakse maksed automaatselt kinni palgast. Kohustusliku kogumispensioni varasid on võimalik kasutada kas pensionieas või süsteemist väljudes.

Kolmas sammas ehk vabatahtlik kogumispension on samuti osa pensionisüsteemist. Kolmandasse sambasse on võimalik teha makseid enda soovitud aegadel ning ka sinna kogutud raha on võimalik võtta kasutusele enda soovitud ajal.

Kolmanda samba sissemaksed on omakorda tulumaksuvabad kuni 15% ulatuses sinu tulumaksuga maksustatavast brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas.

Kogumispension ehk II sammas põhineb eelfinantseerimisel – töötades Eestis, kogud enda pensioni ise, makstes oma brutopalgast 2% pensionifondi. Riik lisab sellele töötaja palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4%. Sissemaksed toimuvad automaatselt.

Täiendav kogumispension ehk III sammas on täiendav vabatahtlik kogumisvõimalus, mille sissemaksete sageduse ja suuruse saad ise otsustada ja sissemakseid tuleb seadistada ise. Igaüks saab kolmandasse sambasse suunata kuni 15% brutosissetulekust (mitte rohkem kui 6000 eurot aastas) tulumaksuvabalt.

III sammas on täiendav kogumispension, mis võimaldab ise paindlikult sissemakseid teha ja neid soovi korral muuta või peatada. Riik on teinud III sambas kogumiseks olulise maksusoodustusesissemaksetelt tagastatakse tulumaks. Lähemalt saab lugeda Pensionikeskuse või Tuleva kodulehelt, miks koguda III sambasse või küsi lisa, helistades Tuleva üldisele kontaktnumbrile 644 5100.

Kolmandas sambas kogumise alustamine on lihtne ja käib valikuavalduse alusel, mille saad esitada Coop Panga mobiilipanga vahendusel Tuleva iseteeninduse keskkonnas. Kohe peale avalduse esitamist saad alustada kogumist ning teha sissemakseid.

Kui Sul ei ole III sammas veel avatud, siis palun logi läbi Coop Panga mobiilipanga oma pensionikontole ja täida lihtne avaldus. Saad ise otsustada, kas teed ühekordse sissemakse või seadistad püsikorralduse. Kui sul on III sammas teises pangas ja soovid seda üle tuua Tuleva fondi, saad seda teha samuti avalduse alusel.

PS! Tuleva III sambasse saab avalduse teha kogumise alustamiseks III sambas, kui inimene pole täna veel mujal III samba fondis kogumist alustanud. Teine võimalus on tuua üle III sammas ka mujalt III samba fondist. Rakenduses ei saa teha avaldusi kogumaks mujal III samba fondides ega tuua III samba vara üle osaliselt mujalt fondist.

Kui täna juba kogutakse kuskil III samba fondis, saab Tuleva fondis alustada kogumist ka lihtsalt sissemaksega Tuleva III Samba Pensionifondi.

Võta meiega ühendust, kui soovid lisainfot Tuleva pensionifondidega liitumise kohta läbi Coop Panga: kogumine@cooppank.ee või helista 664 1824.

Teil on võimalik oma olemasolevad fondiosakud mõne teise pensionifondi osakute vastu vahetada või jätta olemasolevad samasse fondi alles ja suunata uued igakuised sissemaksed teise fondi. Pensionifondi osakute vahetamine on tasuta.

Teise samba uued sissemaksed saab suunata ainult ühte fondi, see on aktiivne fond. Aktiivset fondi saab muuta avalduse alusel ja igal ajal. Avaldus jõustub koheselt ja uued sissemaksed hakkavad laekuma uude pensionifondi juba järgmisest sissemaksest.

Teise sambasse kogunenud osakuid saab vahetada teise fondi kolm korda aastas määratud tähtaegadel. Vahetusavalduse esitamise tähtajad on 31. märts, 31. juuli ja 30. november. Avalduse saab esitada Tuleva veebilehel või Pensionikeskuse lehel. Fondi saate vahetada ka oma panga internetipangas.

Täpsemate küsimuste puhul saab küsida lisainfot tuleva@tuleva.ee või 644 5100.

Tulevas on võimalik koguda kolmes fondis:

  • Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond on II samba fond, mis investeerib 100% maailma majandust vedavatesse börsiettevõtetesse, mis sobib kogujatele, kel vanust alla 55 aasta. Sobib kogumiseks, kui vara kasutusele võtmine on veel kaugel ja eesmärk on teenida pikaajaliselt parimat võimaliku tootlust.
  • Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond on II samba fond, mis investeerib 100% maailma võlakirjaturule ja võib sobida osaliselt kogujatele, kel pensioniiga lähenemas ja kelle jaoks on aktsiaturu kõikumise vastuvõetamatu. Selles fondis kogumisel on madalam risk, kui aktsiates ja ka väiksem võimalik tulu.
  • Tuleva III Samba Pensionifond on III samba fond, mis investeerib 100% maailmaturu aktsiatesse samamoodi, nagu meie II samba aktsafondki. See fond sobib kogumiseks kui vanust alla 55 eluaasta. Üle 55-aastastele, sobib see fond kombinatsioonis madala riskiga fondi või pangahoiusega. Kui soovid saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei vii endast välja turu lühiajalised kõikumised.

Täpsemalt loe ja küsi lisa Tuleva kodulehelt.

Vali madalate tasudega pensionifond. Tuleva sai alguse, kui Tõnu Pekk, Annika Uudelepp, Taavet Hinrikus, Indrek Neivelt ja teised kaasamõtlejad hakkasid uurima, miks nende pensionisäästud nii väikesed on, jõudes arusaamiseni, et pankade kõrged tasud on enamiku tootlusest ära söönud. Seepeale loodi Tuleva ühistu, kus pensionifondide raha paigutatakse madala tasuga indeksfondidesse.

Tuleva usub passiivsesse investeerimisse. See tähendab lihtsalt, et sissemakstud raha jagatakse mitme tuhande maailma suurimate ettevõtete aktsiate või valitsuste võlakirjade vahel ära. Nii on riskid kenasti hajutatud. Edasi on tarvis eelkõige kannatust, et kursil püsida ja mitte kuulata pangatellerite hirmutusi ega müügimeeste meelitusi. Investeerimisfonde, mis investeerivad passiivselt, nimetatakse indeksfondideks.

Tuleva pensionifondid keskenduvad pikaajalisele tootlusele ja ei muretse lühiajaliste kõikumiste pärast. Lühiajalise riski maandamine oleks kulukas ja vähendaks pensionikogujate võimalust saavutada pensioniks võimalikult hea tootlus oma varale.

Tuleva ei tegele ennustamisega ega püüa turgu üle kavaldada, vaid investeerib faktide põhjal. Pensionikogujate raha hajutatakse maailma edukaimate ettevõtete aktsiate vahel, sest see on tõestatult toonud valdavale osale maailma investoritest parima tulemuse.

Tuleva hoiab kulud väga madalal ja panustab ainult pensionikogujatele väärtust loovatele tegevustele, sest mida kõrgemon pensionifondi valitsemistasu, seda vähem raha jääb kogujale endale pensioniks. Tuleva ei kuluta raha kallitele reklaamikampaaniatele, lühiajaliste riskide maandamisele ega müügimeeste armeedele.

Kui kannad kolmanda samba fondi raha, siis aasta lõppedes läheb sissemakstud summa automaatselt sinu tuludeklaratsiooni ning riik maksab sulle deklaratsiooni esitamise järel sissemaksult tasutud tulumaksu tagasi. Sa pead ise jälgima, et sissemaks ei ületaks 15% sinu aastasest brutotulust või 6000 eurot (kumb iganes on väiksem).

Kui palud tööandjal oma brutopalgast otse kolmandasse sambasse kanda, siis tööandja sellelt raha tulumaksu kinni ei peagi ja seda omakorda tuludeklaratsiooniga ka välja ei maksta. Seega, kui 100 euro sulle palgana maksmisel peaks tööandja kinni 20 eurot tulumaksu ja sina saad kontole 80, siis kolmandasse sambasse laekub sulle kogu 100 eurot. Siinkohal peab tööandja arvet, et tema poolt tehtud sissemaksed ei ületaks 15% sinu aastapalgast või 6000 eurot.

III sambasse saavad koguda ka need, kes ei ole II sambaga liitunud või on II sambas kogumise lõpetanud.

Võta meiega ühendust, kui soovid lisainfot Coop Panga kaudu Tuleva pensionifondidega liitumise kohta: kogumine@cooppank.ee või helista 664 1824 Täpsemate fondi vahetamise küsimuste puhul küsi lisainfot: tuleva@tuleva.ee või helista 644 5100

Kui Sa oma küsimusele vastust ei leidnud, loe ja küsi lisa Tuleva kodulehel

Interneti- ja mobiilipanga kasutamine on lihtne, päriselt ka!

Hoia oma rahaasjadel silma peal just seal, kus oled Sina. Coop Panga interneti- ja mobiilipanga kasutamine on tõeliselt mugav ja lihtne. Proovi järele!