Liigu edasi põhisisu juurde

Hea klient! Levimas on pankade nimel saadetavad petusõnumid, mille abil püüavad kelmid saada ligipääsu kliendi pangakontole. Kahtluse korral ära ava sõnumiga saadetud veebiaadresse. Loe lisaks.

Tuleva II samba pensionifondid

II sammas moodustab olulise osa Sinu tulevasest pensionist. II sambasse läheb igal kuul 2% Sinu palgast, millele riik lisab 4% Sinu palga pealt makstavast sotsiaalmaksust. Õige fondivalik on oluline, sest see mõjutab Sinu tulevast pensionit. Seetõttu saad nüüd meie mobiilipangas vahetada ja valida mugavalt ka II samba fondi.

Ava äpp ja alusta!

Tuleva logo

Maksa madalaid tasusid

Valisime oma pikaajalise kogumise suunal partneriks kodumaise Tuleva, mis pakub ainult madala tasuga fonde. See on tähtis, sest pikaajalisel kogumisel on madalad tasud ainus tõsiseltvõetav tuleviku tootluse ennustaja. Asi on lihtsalt selles, et tasud võetakse pensionivarast maha. Ükski euro, mille fondivalitsejale ära maksad, ei teeni tulevikus sulle tulu. Jälgi, et valitud fondi tasu oleks 0,5% või alla selle.

Vali indeksfond

Tuleva pakub indeksfonde – see tähendab, et fondis koguja omab ligi 3000 maailma juhtiva ettevõtte aktsiaid. Esiteks on nii riskid hajutatud üle mitme riigi, tööstusharu ja ettevõtte ehk munad on ligi 3000 eri korvis. Teiseks, olles nende edukate ettevõtete omanik, saad kasu maailmamajanduse kasvust – nii, kuidas arenevad need ettevõtted, kasvab ka sinu II sammas. Ajalooliselt on indeksfondid näidanud suurimat tootlust. Pea siiski silmas, et mineviku tootlus ei garanteeri tuleviku tootlust.

Tee vastutustundlik valik

Tuleva on pensionikogujate ühistu. Seetõttu ei ole Tuleva ja kogujate huvid vastuolus. Ükski Tuleva klient ei maksa tasudeks rohkem kui 0,38%. Tuleva seisab kõikide Eesti pensionikogujate huvide eest: tänu neile on Eestis indeksfondid, seadus keelab II samba pensionifondist lahkumisel võtta lahkumistasu ning tasudest tuleb rääkida läbipaistvalt.

II samba pensionifondi valik loeb

Kuna II sammas moodustab Sinu tulevikupensionist olulise osa, on tähtis teada, et kõige paremini ennustab pensionifondi tootlust selle tasu. Võid olla kindel, et kui Sinu valitud fondil on suuremad tasud kui 0,5%, siis maksad kopsaka summa teenitud tootlusest pangale, selle asemel, et seda tulevikus ise kasutada. Tasudeks makstud summa sulle aga tootlust ei teeni. Mida varem valid madalate tasudega fondi, seda suurem on otsuse mõju. Näiteks, kui maksad juba 20. eluaastast igal aastal kasvõi 1% võrra madalamaid tasusid, jääb sulle pensioniks maksmata jäänud tasude arvelt 25% rohkem vara. Samas pole otsuseks kunagi hilja. Isegi kui säästad alates 50. sünnipäevast tasudelt igal aastal 1%, koguneb selle arvelt pensioniks ikkagi 10% rohkem vara.

See tähendab, et investeerid omalt poolt täpselt sama palju raha, kuid saad selle väärtust oluliselt kasvatada, kogudes pikaajaliselt madala tasuga fondis.

Arvuta oma võit Tuleva II samba kalkulaatoris.

Tõsta oma panus 2% pealt 6% peale

Seni on inimesed saanud II sambasse panustada 2% brutopalgast ja riik on lisanud sellele 4%. Nüüd saab koguja esitada avalduse, et alates 2025. a suureneks senine 2% II samba sissemaksest kuni 6% peale. Muudatus puudutab üksnes inimese enda sissemakset, riik jätkab sotsiaalmaksu arvelt 4% lisamist, sõltumata inimese panusest.

Soovitame tõsta oma panuse 6% peale, sest Eestis on pensionid madalad. Meil moodustab keskmine pension ligi 40% keskmisest palgast, kuid Euroopa Liidu keskmine on ligi poole suurem. Teise samba sissemakse suurendamine on hea võimalus säästa automaatselt ja tulumaksuvabalt oma tuleviku heaks.

Lisainfo

Täiendame pidevalt oma klientidele pakutavate teenuste valikut ja pakume alates 18. detsembrist 2023 võimalust Coop Panga mobiilipanga vahendusel investeerida Tuleva pensionifondidesse. Koostöö eesmärk on aidata Eesti inimestel paremini raha koguda.

Tuleva jagab Coop Pangaga palju sarnaseid väärtusi: mõlemad ettevõtted põhinevad kodumaisel kapitalil. Tuleva ja Coop panustavad Eesti inimeste majandusliku heaolu edendamisse. Kahe ettevõtte ühine eesmärk on innustada Eesti inimesi raha kogumise peale mõtlema – ka nende inimeste seas, kes tänaseks pole seda erinevatel põhjusel veel teinud. Koostöö I etapis luuakse Coopi klientidele võimalus alustada Coopi veebi kaudu kogumist Tuleva III sambas.

Tuleva koostöö Coop Pangaga tagab kolmepoolse võidu: nii panga, pensioniühistu kui klientide jaoks ehk saavutame päriselt olukorra, kus 1+1=3.

Tuleva on ühistuline varahaldusettevõte, mille eesmärgiks on kasvatada Eesti inimeste vara, luues kõikidele soovijatele paremaid tingimusi raha pikaajaliseks investeerimiseks. Tuleva asutajate seas on Tõnu Pekk, Indrek Neivelt, Taavet Hinrikus, Kadi Lambot ja mitmed teised tuntud Eesti inimesed. Tänaseks on Tuleva III sambast saanud üks Eesti suurimaid pensionifonde. Tuleva põhimõteteks on madalad tasud ja ainult head fondid.

Tuleva tõi Eestisse kaasaegsed, madalate kuludega indeksifondid. Indeksfond on investeerimisfond, mis püüab matkida turu keskmist tootlust, investeerides kõikidesse või peaaegu kõikidesse turul olevatesse varadesse proportsionaalselt. Indeksfondid on passiivse investeerimise vorm, mis tähendab, et fondijuht ei ürita aktiivselt valida aktsiaid või muid varasid, mis võiksid turu keskmist tootlust ületada. Indeksfondidel on tavaliselt madalad tasud.

Teine sammas ehk kohustuslik kogumispension on osa pensionisüsteemist. Kohustuslikku kogumispensioni kogutakse 6% ulatuses inimese brutopalgast. Sellest 2% panustab inimene ise ja 4% panustab riik. Kui inimene ei ole kohustuslikust kogumispensionist väljunud, peetakse maksed automaatselt kinni palgast. Kohustusliku kogumispensioni varasid on võimalik kasutada kas pensionieas või süsteemist väljudes.

Kolmas sammas ehk vabatahtlik kogumispension on samuti osa pensionisüsteemist. Kolmandasse sambasse on võimalik teha makseid enda soovitud aegadel ning ka sinna kogutud raha on võimalik võtta kasutusele enda soovitud ajal.

Kolmanda samba sissemaksed on omakorda tulumaksuvabad kuni 15% ulatuses sinu tulumaksuga maksustatavast brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas.

Kogumispension ehk II sammas põhineb eelfinantseerimisel – töötades Eestis, kogud enda pensioni ise, makstes oma brutopalgast 2% pensionifondi. Riik lisab sellele töötaja palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4%. Sissemaksed toimuvad automaatselt.

Täiendav kogumispension ehk III sammas on täiendav vabatahtlik kogumisvõimalus, mille sissemaksete sageduse ja suuruse saad ise otsustada ja sissemakseid tuleb seadistada ise. Igaüks saab kolmandasse sambasse suunata kuni 15% brutosissetulekust (mitte rohkem kui 6000 eurot aastas) tulumaksuvabalt.

Kuni 1. jaanuarini 2024 suunati II sambasse 6% inimese brutopalgast. Sellest 2% panustas inimene ise ja 4% lisas riik. Alates 1. jaanuarist 2024 saab aga tõsta II samba sissemakse suuruse 2% pealt ka 4% või 6% peale. Seejuures riik lisab endiselt omalt poolt 4%.

Sissemakse suurust saad vaadata ja muuta Tuleva veebi sisse logides igal ajal, kuid uue protsendi järgi hakkavad maksed liikuma 2025. aasta 1. jaanuaril. Edaspidi hakkavad enne novembri lõppu esitatud avaldused kehtima järgmise aasta jaanuari algusest.

Teil on võimalik oma olemasolevad fondiosakud mõne teise pensionifondi osakute vastu vahetada või jätta olemasolevad samasse fondi alles ja suunata uued igakuised sissemaksed teise fondi. Pensionifondi osakute vahetamine on tasuta.

Teise samba uued sissemaksed saab suunata ainult ühte fondi, see on aktiivne fond. Aktiivset fondi saab muuta avalduse alusel ja igal ajal. Avaldus jõustub koheselt ja uued sissemaksed hakkavad laekuma uude pensionifondi juba järgmisest sissemaksest.

Teise sambasse kogunenud osakuid saab vahetada teise fondi kolm korda aastas määratud tähtaegadel. Vahetusavalduse esitamise tähtajad on 31. märts, 31. juuli ja 30. november. Avalduse saab esitada Tuleva veebilehel või Pensionikeskuse lehel. Fondi saate vahetada ka oma panga internetipangas.

Täpsemate küsimuste puhul saab küsida lisainfot tuleva@tuleva.ee või 644 5100.

Tulevas on võimalik koguda kolmes fondis:

  • Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond on II samba fond, mis investeerib 100% maailma majandust vedavatesse börsiettevõtetesse, mis sobib kogujatele, kel vanust alla 55 aasta. Sobib kogumiseks, kui vara kasutusele võtmine on veel kaugel ja eesmärk on teenida pikaajaliselt parimat võimaliku tootlust.
  • Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond on II samba fond, mis investeerib 100% maailma võlakirjaturule ja võib sobida osaliselt kogujatele, kel pensioniiga lähenemas ja kelle jaoks on aktsiaturu kõikumise vastuvõetamatu. Selles fondis kogumisel on madalam risk, kui aktsiates ja ka väiksem võimalik tulu.
  • Tuleva III Samba Pensionifond on III samba fond, mis investeerib 100% maailmaturu aktsiatesse samamoodi, nagu meie II samba aktsafondki. See fond sobib kogumiseks kui vanust alla 55 eluaasta. Üle 55-aastastele, sobib see fond kombinatsioonis madala riskiga fondi või pangahoiusega. Kui soovid saavutada parimat võimalikku tootlust ning sind ei vii endast välja turu lühiajalised kõikumised.

Täpsemalt loe ja küsi lisa Tuleva kodulehelt.

Vali madalate tasudega pensionifond. Tuleva sai alguse, kui Tõnu Pekk, Annika Uudelepp, Taavet Hinrikus, Indrek Neivelt ja teised kaasamõtlejad hakkasid uurima, miks nende pensionisäästud nii väikesed on, jõudes arusaamiseni, et pankade kõrged tasud on enamiku tootlusest ära söönud. Seepeale loodi Tuleva ühistu, kus pensionifondide raha paigutatakse madala tasuga indeksfondidesse.

Tuleva usub passiivsesse investeerimisse. See tähendab lihtsalt, et sissemakstud raha jagatakse mitme tuhande maailma suurimate ettevõtete aktsiate või valitsuste võlakirjade vahel ära. Nii on riskid kenasti hajutatud. Edasi on tarvis eelkõige kannatust, et kursil püsida ja mitte kuulata pangatellerite hirmutusi ega müügimeeste meelitusi. Investeerimisfonde, mis investeerivad passiivselt, nimetatakse indeksfondideks.

Tuleva pensionifondid keskenduvad pikaajalisele tootlusele ja ei muretse lühiajaliste kõikumiste pärast. Lühiajalise riski maandamine oleks kulukas ja vähendaks pensionikogujate võimalust saavutada pensioniks võimalikult hea tootlus oma varale.

Tuleva ei tegele ennustamisega ega püüa turgu üle kavaldada, vaid investeerib faktide põhjal. Pensionikogujate raha hajutatakse maailma edukaimate ettevõtete aktsiate vahel, sest see on tõestatult toonud valdavale osale maailma investoritest parima tulemuse.

Tuleva hoiab kulud väga madalal ja panustab ainult pensionikogujatele väärtust loovatele tegevustele, sest mida kõrgemon pensionifondi valitsemistasu, seda vähem raha jääb kogujale endale pensioniks. Tuleva ei kuluta raha kallitele reklaamikampaaniatele, lühiajaliste riskide maandamisele ega müügimeeste armeedele.

Interneti- ja mobiilipanga kasutamine on lihtne, päriselt ka!

Hoia oma rahaasjadel silma peal just seal, kus oled Sina. Coop Panga interneti- ja mobiilipanga kasutamine on tõeliselt mugav ja lihtne. Proovi järele!