Garantii

Garantii aitab tagada erinevaid lepingust tulenevaid riske ja kohustusi nii kohalikus kui ka rahvusvahelises äritegevuses.

Coop Panga poolt väljastatud garantiikiri annab Sinu koostööpartnerile kindlustunde, et Sinu ettevõtte poolt lepinguliste kohustuste mittetäitmisel saab ta Coop Pangalt garantiikirjas kokkulepitud summa.

Pakume eri liiki garantiisid, et saaksid leida endale sobivaima.

Garantiide liigid

Ettemaksegarantii - Pank tagab garantii saajale teostatud ettemaksu tagastamise juhul, kui garantii tellija ei suuda täita lepingujärgseid kohustusi.

Maksegarantii - Pank tagab garantii saajale kaupade või teenuste eest tasumise juhul, kui garantii tellija ei ole maksetähtpäevaks oma maksekohustust täitnud.

Pakkumisgarantii - Pank tagab avaliku pakkumise korraldajale (garantii saajale) kulude hüvitamise juhul, kui pakkumise tegija loobub pakkumisest, ei sõlmi pakutud tingimustel lepingut või ei esita garantii saajale pärast lepingu sõlmimist täitmise garantiid.

Täitmise garantii - Pank tagab hüvitise tasumise garantii saajale, kui garantii tellija ei täida lepingus kokku lepitud tingimusi.

Garantiiaja garantii - Pank tagab garantii saajale hüvitise juhuks, kui garantii tellija ei kõrvalda puudusi tarnitud kaupades või tehtud töödes.

Tolligarantii - Pank tagab tollimaksude tasumise kohustust Maksu- ja Tolliameti ees.

Tule nõustamisele

Garantii - hea teada