Ettevõtte varakindlustus

Varakindlustus

Varakindlustus on kindlustuslahendus, mis kaitseb ootamatute kahjude eest, mis võivad tekkida näiteks tulekahju, varguse, loodusõnnetuse või muude ootamatute sündmuste tõttu.

Ettevõtte vara alla kuulub:

  • Kinnisvara ja seadmed
  • Kaup
  • Tooraine (pool- ja valmistoodang)
  • Vastutaval hoiul olev vara

Hea kindlustuslahendus tagab ettevõttele kahju korral täiendava finantseeringu oma äritegevuse jätkamiseks. Ettevõtte vara kindlustamisel soovitame kaaluda ka ärikatkemise ja kinnisvarast tuleneva vastutuse kindlustamist.

Varakindlustuse turustaja on Coop Kindlustusmaakler AS.

Küsi pakkumist
Riskide hindamine

Kaardistame tegevusalast tulenevad võimalikud riskid ja erinevate kahjude mõju ettevõtte tegevusele.

Kindlustuslahendus

Kohandame kindlustuskaitse vastavalt reaalsele olukorrale. Vajadusel laiendame olemasolevaid standardseid kindlustingimusi vastavalt ettevõtte majandustegevusele.

Kahjujuhtumite lahendamine

Õnnetuse korral nõustame ning aitame sõlmida kokkuleppeid.