Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus kaitseb kolmandate isikute nõuete ja kahjude eest, mille võib põhjustada kindlustatud isiku tegevus või hooletus.

Äritegevuse käigus võivad tekkida olukorrad, kus ettevõte või selle esindajad on vastutavad kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest. Vastutuskindlustus kaitseb äriühingut kolmandate isikute poolt esitavate õiguslike nõuete eest. See hõlmab olukordi, kus ettevõte või selle töötajad tekitavad kolmandatele isikutele vara- või isikukahju ning nõutakse selle eest vastutust.

Kindlustus hüvitab nii tekkinud nõude/kulud (mitte kahju tekitamisega seotud kulud) kui ka õigusabi- ja ekspertiisikulud.

Vastutuskindlustuse turustaja on Coop Kindlustusmaakler AS.

Küsi pakkumist

Peamised vastutuskindlustused

Ettevõtte tegevusvastutus

Kaitseb olukordades, kus ettevõte võib kahjustuda kolmandate isikute esitatud nõuete või kohtuvaidlustega, mis aitab vähendada õigusprotsessidega seotud finantskoormust ja tagab vajaliku õiguskaitse.

Tootevastutus

Kohandame kindlustuskaitse vastavalt reaalsele olukorrale. Vajadusel laiendame olemasolevaid standardseid kindlustingimusi vastavalt ettevõtte majandustegevusele.

Tööandjavastutus

Kaitseb kahjude eest, mis on tekkinud töötajale tööülesandeid täites.