Liigu edasi põhisisu juurde

Arvelduskonto

Arvelduskonto avamine on esimene samm igapäevapanganduse toodete kasutamiseks. Arvelduskontoga seotakse kõik igapäevaste rahaasjade korraldamiseks vajalikud pangateenused – arveldused, pangakaardid, raha kogumine jne. Arvelduskonto olemasolul on sul võimalik kasutada Coop Panga pangakaarte, internetipanka ning hoiustada.

Konto avamiseks pead enda isiku tuvastama, külastades meie pangakontorit või valitud Coopi kauplustes asuvat pangapunkti. Pangaesindusse tulles võta palun kaasa kehtiv isikut tõendav dokument – ID kaart, pass või juhiluba.

Selleks, et edaspidi jõuaksid laekumised Sinu arvelduskontole Coop Pangas, ära unusta teavitada oma tööandjat. Palga ületoomise avaldus edasta oma ettevõtte personalitöötajale, raamatupidale või isikule, kes vastutab palga väljamaksete eest. Avalduse palga laekumise konto muutmiseks leiad siit.

Toetuste, pensionide või vanemahüvitiste suunamiseks uuele arvelduskontole tuleb teavitada Sotsiaalkindlustusametit. Vajaliku vormi selleks leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Pensioni ületoomiseks täida avaldus ja edasta see digitaalselt allkirjastatult Sotsiaalkindlustusametisse aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee või vii piirkondlikku esindusse. Teine võimalus on tuua avaldus meie kontorisse ja edastame selle ise. Avalduse pensioni laekumise konto muutmiseks leiad siit.

 

Arvelduskonto info

Ava kõik

Meie arvelduspaketid koondavad ühes teenustasus kokku kõik olulised igapäevased pangateenused, mida kliendid enim tarbivad – arvelduskonto, kaardimaksed, ülekanded ja sularaha tehingud. Pakettidega soovime pakkuda kindlust, mugavust ja samas teha pangateenust ka soodsamaks.

Selleks, et oma igapäevaseid pangateenuseid soodsamalt tarbida, soovitame valida just Sulle sobiv arvelduspakett.

Meie pakett nimega Rahn on mõeldud inimesele, kes elab ja töötab alaliselt Eestis ning kelle igapäeva arveldusteenuste pank on Coop Pank. Pakett Rändrahn on aga mõeldud inimesele, kellele lisaks meeldib või on vajadust lisaks ka rohkem reisida, või kes sooritab oste internetis ning vajab seetõttu suuremat paindlikkust. Valides enda vajadustele vastava arvelduspaketi, ei pea Sa igapäevaseid pangatoiminguid ei muretsema, et maksad enim kasutatavate teenuste eest midagi lisaks.

Arvelduskontol olev raha teenib intressi. Intress arvestatakse kuu miinimumjäägilt ja ümardatakse kahe kohani peale koma.

Kuu jooksul arvestatud intresse summas alla 0,05 euro välja ei maksta ja järgmisesse perioodi edasi ei kanta.

Arvelduskontodel ja hoiustel oleva raha tagab Tagatisfond, kes hüvitab hoiused 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses.

Täpsem info Tagatisfondi kodulehel www.tf.ee.

Lapsele saab konto avada lapsevanem (seaduslik esindaja). Konto avamiseks peab lapsevanem esitama lapse sünnitunnistuse või sünnitõendi ning enda isikuttõendava dokumendi. Kui laps on vähemalt 6-aastane, saab lapsele tellida Coop Panga deebetkaardi, millele lapsevanem saab määrata sobivad päeva ja kuulimiidid. Esimese konto ja kaardi avamine on lapsele tasuta, paketiga liitudes puudub ka igakuine kuutasu. Lapsele raha kogumiseks on Coop Pangas võimalik avada lastehoius.

Alates 1. jaanuarist 2018 on eraisikust residendile makstavad arvelduskonto- ja hoiuseintressid tulumaksuga maksustatavad. Maksustamiskohustus laieneb ka nendele lepingutele, mis on sõlmitud enne 1. jaanuarit 2018, kuid mille väljamakse toimub 2018. aastal või hiljem.

Tulumaksu peab pank kinni arvelduskonto- või hoiuseintresside väljamakse tegemise hetkel ning kannab kinnipeetud tulumaksu Maksu- ja Tolliametile. Klient tulumaksu tasumiseks ise midagi täiendavalt tegema ei pea. Intressidelt makstava tulumaksu suuruseks on 20%.

Avades hoiused investeerimiskontolt, on võimalik teenitavatelt intressidelt tulumaksu tasumist edasi lükata. Investeerimiskonto puhul on kliendil kohustus ise pidada arvestust ning deklareerida kõik investeerimiskontol toimunud sisse- ja väljamaksed. Tulumaksu tasumise kohustus tekib, kui investeerimiskonto sissemaksed ületavad väljamaksed. Investeerimiskonto kasutusele võtuks tuleb pangas avada uus arvelduskonto, määrata see investeerimiskontoks ning teha sealt kaudu tehingud finantsvaraga, millelt soovite tulumaksu edasi lükata.  

Küsimuste korral palume tutvuda Tulumaksuseadusega ja pidada nõu Maksu- ja Tolliametiga.

Tutvu Coop Panga hinnakirjaga.