Blogi

Kuidas arvestada tulude deklareerimisel eluasemelaenu intresse

Rahatarkus ・ 13.02.2020

Tuludeklaratsioonis võetakse kuni 300 euro ulatuses arvesse ka eelmisel aastal tasutud eluasemelaenu intresse.

See tähendab, et eluasemelaenu intressidelt saab üks inimene tulumaksu tagasi taotleda maksimaalselt 60 eurot. Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise äriliini juht Karin Ossipova tõi välja olulisemad punktid, mida seoses kodulaenuga tulude deklareerimisel arvestada.

Füüsilisel isikul on õigus tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamisel võetud laenu või liisingu intressid. Internetipanga kaudu saab edastada maksuametile intressiinfo, mis kantakse eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Pank ei edasta andmeid Maksu- ja Tolliametile automaatselt, kuid seda saab laenuvõtja ise teha väga lihtsalt, märkides internetipangas linnukesega, et soovib andmete edastamist.

Eluasemelaenu intresse võib maksustatavast tulust maha arvata kuni 300 eurot, tulumaksutagastus on sellest 20 protsenti ehk maksimaalselt 60 eurot. Kui intresse maksti rohkem, siis maha arvamata intressijäägi saab üle kanda abikaasale, näidates oma tuludeklaratsioonis ära tema andmed.

Maha arvata saab vaid oma kodu intressimakseid
Tulust saab maha arvata ühe eluasemelaenu intressid. Kui deklaratsiooni esitajal on mitu eluasemelaenu, siis tuleb teha otsus, millise laenu andmed läbi internetipanga tuludeklaratsioonile kantakse.

Maksusoodustuse õigus on vaid inimesel, kes on ise nii laenusaaja kui ka eluaseme omanik ning laenuga ostetud kinnisvara peab olema ka tema elukoht.

Pank ei edasta maksuametile infot laenuga soetatud eluaseme omaniku kohta. Internetipangas on laenuintresside kohta eeltäidetud info nähtav kõigil eluasemelaenu võtjatel, nii põhilaenusaajal kui ka kaaslaenajal. Need laenuvõtjad, kes ei ole laenuga seotud kinnisvara omanikud, peavad oma intressimaksete info tuludeklaratsioonilt ise eemaldama.

Laenu käendajal intresside mahaarvamisele õigust ei ole, isegi mitte siis, kui ta on eluaseme omanik. Kui eluase on kaasomandis ja kinnisvaral on kaks omanikku, kes on mõlemad ka laenutaotlejad, siis saavad eluasemelaenu intresse deklareerida ja tulust maha arvata proportsionaalselt omandi osale mõlemad.

Maksuameti nõudmisel tuleb tõendada laenu kasutamise sihtotstarvet, näiteks ehituslaenu puhul võidakse küsida ehitusluba või -projekti.

Kui kodulaenu kasutati lisaks kodu soetamisele või ehitamisele ka muuks otstarbeks – näiteks mööbli soetamiseks – saab tulust maha arvata vaid kodu soetamiseks saadud laenuosa eest makstud intressid. Remondi tegemisel ei ole õigust eluasemelaenu intresse tulust maha arvata.

Tulu deklareerimine kodu müügi puhul
Kui kinnisvaramüügilt tuleb üldjuhul tasuda tulumaksu, siis oma kodu müümisel tulumaksu tasuda ei tule. Kui müüakse eluasemelaenuga ostetud kodu, siis laenuintresse saab tulust maha arvata kuni müügitehinguni, st kuni vara võõrandamiseni ehk kuupäevani, millal omand läks üle teisele isikule.

Kui samal aastal lõpetatakse ühe eluaseme soetamiseks võetud laenuleping ja sõlmitakse uus leping teise eluaseme soetamiseks, võib tulust maha arvata mõlema lepingu alusel makstud intressid. Seda tohib teha ainult juhul, kui intresse ei maksta samaaegselt.

Lisainfot eluasemelaenude intresside kohta leiab täpsemalt Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Jaga:

Viimased postitused