Liigu edasi põhisisu juurde

Garantii

Garantii aitab tagada erinevaid lepingust tulenevaid riske ja kohustusi nii kohalikus kui ka rahvusvahelises äritegevuses. Pakume eri liiki garantiisid, et saaksid leida sobivaima.

Panga tagasivõetamatu kohustus

Coop Panga poolt väljastatud garantiikiri annab Sinu koostööpartnerile kindlustunde, et Sinu ettevõtte poolt lepinguliste kohustuste mittetäitmisel saab ta Coop Pangalt garantiikirjas kokkulepitud summa.

Rahvusvahelised reeglid

Garantiide väljastamisel lähtume rahvusvahelise URDG 758 („Uniform Rules for Demand Guarantees”) reeglistikust ja Eesti seadustest.

Lihtne maksenõude esitamine

Pangagarantii on iseseisev kohustus ja ei ole ostu-müügilepinguga juriidiliselt seotud. Maksenõude esitamine on lihtne ja garantiikirjas kokkulepitud summa maksab pank esimesel nõudmisel.

Lisainfo

Helo_Koskinen.png

Helo Koskinen
ärikliendi finantseerimise regioonijuht
+372 525 2905
helo.koskinen@cooppank.ee

Villi Hunt

Villi Hunt
ärikliendisuhete juht
+372 5331 5160
villi.hunt@cooppank.ee

Deniss_Gorbushin.png

Deniss Gorbušin
ärikliendisuhete juht
+372 664 0774
deniss.gorbusin@cooppank.ee

Merit_Mangli.png

Merit Mängli
ärikliendisuhete juht
+372 664 1886
merit.mangli@cooppank.ee

Svetlana Szegfü.png

Svetlana Szegfü
ärikliendisuhete juht
+372 528 6718
svetlana.szegfu@cooppank.ee

Kersti Maisvee

Kersti Maisvee
ärikliendisuhete juht
+372 511 9144
kersti.maisvee@cooppank.ee

Irina_Jermolajeva.png

Irina Jermolajeva
ärikliendisuhete juht
+372 522 6938
irina.jermolajeva@cooppank.ee

Aleksandr_Tsekmazov.png
Aleksandr Tšekmazov
kaubanduse finantseerimise juht
+372 669 0992
aleksandr.tsekmazov@cooppank.ee

Deiro_Kaju.png

Deiro Kaju
ärikliendisuhete juht
+372 664 0759
deiro.kaju@cooppank.ee

Ervin_Jogi.png

Ervin Jõgi
ärikliendisuhete juht
+372 782 8761
ervin.jogi@cooppank.ee

Madis-Hunerson.png

Madis Hünerson
ärikliendisuhete juht
+372 515 2819
madis.hunerson@cooppank.ee

Ligia Tenina

Ligia Tenina
ärikliendisuhete juht
+372 505 7543
ligia.tenina@cooppank.ee

Svetlana Tanina

Svetlana Tanina
ärikliendisuhete juht
+372 5197 1766
Svetlana.tanina@cooppank.ee

 

 

 

 

 

 

 • Ettemaksegarantii
  Pank tagab garantii saajale teostatud ettemaksu tagastamise juhul, kui garantii tellija ei suuda täita lepingujärgseid kohustusi.
 • Maksegarantii
  Pank tagab garantii saajale kaupade või teenuste eest tasumise juhul, kui garantii tellija ei ole maksetähtpäevaks oma maksekohustust täitnud.
 • Pakkumisgarantii
  Pank tagab avaliku pakkumise korraldajale (garantii saajale) kulude hüvitamise juhul, kui pakkumise tegija loobub pakkumisest, ei sõlmi pakutud tingimustel lepingut või ei esita garantii saajale pärast lepingu sõlmimist täitmise garantiid.
 • Täitmise garantii
  Pank tagab hüvitise tasumise garantii saajale, kui garantii tellija ei täida lepingus kokku lepitud tingimusi.
 • Garantiiaja garantii
  Pank tagab garantii saajale hüvitise juhuks, kui garantii tellija ei kõrvalda puudusi tarnitud kaupades või tehtud töödes.
 • Tolligarantii
  Pank tagab tollimaksude tasumise kohustust Maksu- ja Tolliameti ees.
 • Eestis registreeritud äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja
 • Arvelduskonto olemasolu Coop Pangas
 • Viimased 6 kuud arveldamine Coop Pangas või mõnes muus pangas
 • Soovitav eelnev garantii- või laenukogemus
 • Taotlus
 • Finantsaruanded
  - viimase 2 majandusaasta aastaaruanne (auditeeritud aastaaruanne, kui on auditeerimiskohustus ja aruanne pole esitatud äriregistrile)
  - jooksva majandusaasta kvartalite finantsaruanded, mis ei ole vanemad kui 2 kuud
 • Garantii kasutamise, garanteeritavate kohustuste täitmise tagamise kirjeldus
 • Garantii vormistamise aluseks olevad dokumendid – koostööleping, tellimus, arve, garantiivormi projekt vms
 • Tagatisvara eksperthinnang

Tutvu ka Coop Panga hinnakirjaga.

Pangagarantii on panga tagasivõetamatu kohustus, mistõttu käsitleme garantii taotlemist samaväärselt mistahes teise krediiditoote taotlemisega.

Aktsepteeritavad tagatised

 • Hüpoteek kinnisasjale (maatükk, hoonestusõigus, korteriomand)
 • Tähtajaline hoius
 • KredEx käendus
 • MES käendus
 • Kommertspant põhivarale ja muule vallasvarale
 • Transpordivahendi registerpant
 • Eraisiku või juriidilise isiku käendus
 • Muud Coop Panga poolt aktsepteeritavad tagatised