Liigu edasi põhisisu juurde

Hea klient! Levimas on pankade nimel saadetavad petusõnumid, mille abil püüavad kelmid saada ligipääsu kliendi pangakontole. Kahtluse korral ära ava sõnumiga saadetud veebiaadresse. Loe lisaks.

Korteriühistulaen

Pika tähtaja ja soodsa intressiga korteriühistulaen on mõeldud korterelamu renoveerimiseks ja selle energiasäästlikkuse tõstmiseks.
 

Finantseering kuni 90%
Paindlik laenugraafik
Renoveerimiseks maksepuhkus

Paindlikud tagasimaksed

Coop Panga korteriühistulaenuga on võimalik teha kuni 30 aastane laenugraafik, millega vähendad igakuiseid tagasimakseid.
 

Esita taotlus    

Kulude kokkuhoid

Energiasäästlikuks muudetud korterelamu hoiab kokku energiat ja elanike küttekulud külmal perioodil vähenevad.

Kinnisvara väärtuse kasv

Renoveeritud fassaad, uus katus, remonditud trepikojad, uued aknad, uuendatud elektri- ja küttesüsteem tõstavad korterite väärtust.

Kokkuhoid teenustasudelt

Ühistu kontole tehtavatele maksetele kehtivad elanikele soodustused. Korteriühistu pakett aitab ühistul kokku hoida teenustasudelt.

Lisainfo

 • Laenusumma maksimaalselt 90% tehtavate tööde maksumusest
 • Laenugraafiku pikkus kuni 20 aastat, energiasäästu eesmärgil tehtavatel töödel maksimaalselt kuni 30 aastat
 • Laenusumma väljamaksmine toimub arvete ja aktide alusel ühistu arvelduskontole Coop Pangas
 • Renoveerimistööde ajaks maksepuhkus kuni 12 kuud
 • Intress 6 kuu EURIBOR + riskimarginaal
 • Tagatis
  - varaliste õiguste pant korteriühistu liikmete kohustustele
  - KredEx käendus, eraisiku või juriidilise isiku käendus, tähtajaline hoius või hüpoteek kinnisasjale
 • Hinnakiri
 • Korteriühistu peab olema registreeritud korteriühistuna vähemalt 6 kuud enne laenu taotlemist
 • Korteriühistus peab olema vähemalt 3 korterit
 • Ühistu liikmete võlad ühistule ei tohi moodustada rohkem kui 10% viimase 6 kuu arvete kogusummast
 • Puuduvad ajatamata maksevõlgnevused krediidi- ja finantseerimisasutuste, maksuameti ning kommunaalteenuste osutajate ees
 • Laenutaotlus
 • Korteriühistu protokolli näidis
 • Pädev üldkoosoleku otsus laenu võtmise kohta koos osalenud liikmete registreerimislehega, mis on vastu võetud lihthäälteenamusega, kui põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet
 • Finantsaruanded
  - viimase 2 majandusaasta aastaaruanded
  - jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
 • Teostatavate tööde lühikirjeldus, eelarve, ajakava, ehituspakkumiste koopiad, vajadusel projektid, ehitusluba
 • Aruanne viivisvõlgnevuses korterite kohta
 • Väljavõte korteriühistu maksekonto(de)st vähemalt viimase 6 kuu kohta juhul, kui korteriühistu ei ole Coop Panga arveldusklient
 • Kinnisturaamatu väljavõte korteriomanike kohta
 • Majandamiskava, kus on sees ka taotletav laen
 • Suuremate teenuseosutajate viimased arved, mis näitavad võlgnevuse puudumist
 • Vajadusel ehitise ekspertiis või energiaaudit

Villi Hunt

Villi Hunt
ärikliendisuhete juht
+372 5331 5160
villi.hunt@cooppank.ee