Liigu edasi põhisisu juurde

Korteriühistulaen

Kodu ei ole pelgalt see, mis jääb nelja seina vahele. Kodu on ka see, mis jääb korteriuksest väljapoole – hubane trepikoda, turvaline välisuks, nägus majafassaad ja kvaliteetne katus. Kui Sinu majal pole mõni neist kõige paremas korras, tasub kindlasti mõelda remondile. Abiks on korteriühistu laen, mis mõeldud just korterelamu renoveerimiseks ja selle energiasäästlikkuse tõstmiseks.

Pika tähtaja ja soodsa intressiga korteriühistulaen võimaldab teha suuremaid investeeringuid nõudvaid töid ja tõsta seeläbi kinnisvara väärtust ning vähendada igakuiseid kulutusi.

 • katuse vahetamine, välisseinte soojustamine ja fassaadi renoveerimine
 • akende vahetus, trepikodade remont
 • elektri- ja küttesüsteemi uuendamine
 • heakorra- ja haljastustööd
 • ehitus- ja renoveerimistöödega kaasnevate ekspertiisi- ja projekteerimiskulude katmine jne
   

Korteriühistulaen

Ava kõik
 • laenusumma maksimaalselt 90% tehtavate tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot korterite üldpinna ühe ruutmeetri kohta Tallinnas ja 80 eurot mujal Eestis
 • tähtaeg kuni 12 aastat
 • laenusumma väljamaksmine toimub arvete ja aktide alusel ühistu arvelduskontole Coop Pangas
 • renoveerimistööde ajaks maksepuhkus kuni 12 kuud
 • intress 6 kuu euribor + riskimarginaal
 • tagatis
  • varaliste õiguste pant korteriühistu liikmete kohustustele
  • KredEx käendus, eraisiku või juriidilise isiku käendus, tähtajaline hoius või hüpoteek kinnisasjale

Vajalikud dokumendid

 • laenutaotlus
 • pädev üldkoosoleku otsus laenu võtmise kohta, mis on vastu võetud lihthäälteenamusega, kui põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet
 • finantsaruanded
  • viimase 2 majandusaasta aastaaruanded
  • jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
 • teostatavate tööde lühikirjeldus, eelarve, ajakava, ehituspakkumiste koopiad, vajadusel projektid, ehitusluba
 • aruanne viivisvõlgnevuses korterite kohta (arv, võlgnevuse suurus jms)
 • ehitaja kirjalik kinnitus ettevõtte vähemalt 2-aastase tegevuse ja varasema sarnaste tööde teostamise kogemuse kohta; kirjalik kinnitus teostatavatele töödele vähemalt kaheaastase garantii andmise kohta; eelneva majandusaasta aastaaruanne
 • väljavõte korteriühistu maksekonto(de)st vähemalt viimase kuue (6) kuu kohta juhul, kui korteriühistu ei ole Coop Panga arveldusklient


Nõuded taotlejale

 • korteriühistu peab olema registreeritud korteriühistuna vähemalt 6 kuud enne laenu taotlemist
 • korteriühistus peab olema vähemalt 6 korterit
 • ühistu liikmete võlad ühistule ei tohi moodustada rohkem kui 10% viimase 6 kuu arvete kogusummast
 • puuduvad ajatamata maksevõlgnevused krediidi- ja finantseerimisasutuste, maksuameti ning kommunaalteenuste osutajate ees


Laenu taotlemiseks

Tutvu Coop Panga hinnakirjaga.

Hüpoteek tähendab Sinu jaoks seda, et kui laenu tagasi ei maksta, siis on pangal õigus Sulle kuuluv korter või maja koos maaga maha müüa.

Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi, pöördub pank Sinu poole ja annab Sulle võimaluse kohustus täita.

Laenusaaja kohustuse täitmisega on Sul võimalik ära hoida panditud korteri või maja müük, samuti vältida täiendavate kulude tekkimist ning kohtuvaidlusi. Sul on õigus nõuda laenusaajalt Sinu poolt tasutud summade hüvitamist.

Enne kui annad hüpoteegi seadmiseks nõusoleku

 • Kaalu hoolega, kas oled valmis riskima ja loobuma endale kuuluvast korterist või majast, kui laenu tagastamisega tekivad probleemid. ·
 • Otsusta, kelle ja milliste kohustuste täitmist oled valmis tagama.
 • Sul on õigus nõuda nii notarilt kui ka pangalt sõlmitavate lepingute projekte. Nende saamisel tutvu hoolikalt lepingute sisuga.
 • Võta julgesti ühendust nii panga kui ka notaribürooga, et leida vastuseid tekkinud küsimustele. Vajadusel kasuta õigusabi.

Kui hakkad allkirjastama notariaalset lepingut

 • Kuula väga tähelepanelikult notari selgitusi.
 • Ära karda küsida, kui midagi jääb arusaamatuks.
 • Kontrolli, et lepingusse saaks kirja just see, milles oled nii laenusaaja kui ka pangaga kokku leppinud.

Kui lepingud on alla kirjutatud

 • Ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub laenulepingu täitmine. Kui laenusaaja Sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka.
 • Anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoni number, e-posti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab Sinuni.
 • Tutvu hoolikalt panga poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele.

Käendus on lubadus täita teise inimese või ettevõtte (laenusaaja) eest tema rahaline kohustus. Anna käendus üksnes inimesele või ettevõttele, keda Sa tead, tunned ja usaldad.

Ära unusta! Käendus on Sinu kohustus tagada käendatava lepingu täitmine.

Kuna käendusega võtad Sa endale rahalise kohustuse, on alati mõistlik küsida nõu spetsialistilt.

Enne kui annad käenduse

 • Kaalu hoolega, kas kohustuse täitmine on Sulle jõukohane
 • Hinda hoolikalt oma maksevõimet ja anna käendus üksnes sellises summas, mida Sa oled suuteline tasuma (käendaja vastutuse maksimaalmäär).
 • Tutvu hoolikalt panga poolt ettevalmistatud käenduslepingu ja laenulepingu projektidega.
 • Võta julgesti ühendust pangatöötajaga, et leida vastuseid tekkinud küsimustele.

Kui hakkad allkirjastama käenduslepingut

 • Kuula väga tähelepanelikult pangatöötaja selgitusi nii laenulepingu kui ka käenduslepingu kohta.
 • Ära karda küsida, kui midagi jääb arusaamatuks.
 • Kontrolli, et Sinu kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress) oleksid käenduslepingus õiged.

Kui käendusleping on alla kirjutatud

 • Ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub laenulepingu täitmine. Kui laenusaaja Sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka.
 • Anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoninumber, e-posti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab Sinuni.
 • Tutvu hoolikalt panga poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele.

Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi

 • Pank pöördub Sinu poole ja annab Sulle võimaluse kohustus täita.
 • Ära siis unusta, et oled võtnud endale kohustuse ja pead laenusaaja eest kohustuse täitma.
 • Võla tasumisega on Sul võimalik ära hoida täiendavate kulude tekkimine ning kohtuvaidlused.
 • Sul on õigus nõuda laenusaajalt Sinu poolt tasutud summade hüvitamist.

Käendaja taotlus