Liigu edasi põhisisu juurde

Korteriühistulaen

Pika tähtaja ja soodsa intressiga korteriühistulaen on mõeldud korterelamu renoveerimiseks ja selle energiasäästlikkuse tõstmiseks.
 

Kulude kokkuhoid

Energiasäästlikuks muudetud korterelamu hoiab kokku energiat ja elanike küttekulud külmal perioodil vähenevad.

Kinnisvara väärtuse kasv

Renoveeritud fassaad, uus katus, remonditud trepikojad, uued aknad, uuendatud elektri- ja küttesüsteem tõstavad korterite väärtust.

Kokkuhoid teenustasudelt

Ühistu kontole tehtavatele maksetele kehtivad elanikele soodustused. Korteriühistu pakett aitab ühistul kokku hoida teenustasudelt.

Lisainfo

Helo_Koskinen.png

Helo Koskinen
ärikliendi finantseerimise regioonijuht
+372 525 2905
helo.koskinen@cooppank.ee

Anne-Mai_Sallaste.png

Anne-Mai Sallaste
ärikliendisuhete juht
+372 664 0734
anne-mai.sallaste@cooppank.ee

Deniss_Gorbushin.png

Deniss Gorbušin
ärikliendisuhete juht
+372 664 0774
deniss.gorbusin@cooppank.ee

Merit_Mangli.png

Merit Mängli
ärikliendisuhete juht
+372 664 1886
merit.mangli@cooppank.ee

Dmitri-Zhelnovatõi.png

Dmitri Želnovatõi
ärikliendisuhete juht
+372 669 0935
dmitri.zelnovatoi@cooppank.ee

Kersti Maisvee

Kersti Maisvee
ärikliendisuhete juht
+372 511 9144
kersti.maisvee@cooppank.ee

Villi Hunt

Villi Hunt
ärikliendisuhete juht
+372 5331 5160
villi.hunt@cooppank.ee

Aleksandr_Tsekmazov.png

Aleksandr Tšekmazov
kaubanduse finantseerimise juht
+372 669 0992
aleksandr.tsekmazov@cooppank.ee

Deiro_Kaju.png

Deiro Kaju
ärikliendisuhete juht
+372 664 0759
deiro.kaju@cooppank.ee

Ervin_Jogi.png

Ervin Jõgi
ärikliendisuhete juht
+372 782 8761
ervin.jogi@cooppank.ee

Madis-Hunerson.png

Madis Hünerson
ärikliendisuhete juht
+372 515 2819 
madis.hunerson@cooppank.ee

Irina-Jermolajeva.png

Irina Jermolajeva
ärikliendisuhete juht
+372 669 0976
irina.jermolajeva@cooppank.ee

Ligia Tenina

Ligia Tenina
ärikliendisuhete juht
+372 505 7543
ligia.tenina@cooppank.ee 

 • Laenusumma maksimaalselt 90% tehtavate tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 200 eurot korterite üldpinna ühe ruutmeetri kohta
 • Tähtaeg kuni 20 aastat
 • Laenusumma väljamaksmine toimub arvete ja aktide alusel ühistu arvelduskontole Coop Pangas
 • Renoveerimistööde ajaks maksepuhkus kuni 12 kuud
 • Intress 6 kuu EURIBOR + riskimarginaal
 • Tagatis
  - varaliste õiguste pant korteriühistu liikmete kohustustele
  - KredEx käendus, eraisiku või juriidilise isiku käendus, tähtajaline hoius või hüpoteek kinnisasjale
 • Hinnakiri
 • Korteriühistu peab olema registreeritud korteriühistuna vähemalt 6 kuud enne laenu taotlemist
 • Korteriühistus peab olema vähemalt 6 korterit
 • Ühistu liikmete võlad ühistule ei tohi moodustada rohkem kui 10% viimase 6 kuu arvete kogusummast
 • Puuduvad ajatamata maksevõlgnevused krediidi- ja finantseerimisasutuste, maksuameti ning kommunaalteenuste osutajate ees
 • Laenutaotlus
 • Pädev üldkoosoleku otsus laenu võtmise kohta, mis on vastu võetud lihthäälteenamusega, kui põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet
 • Finantsaruanded
  - viimase 2 majandusaasta aastaaruanded
  - jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali lõpu seisuga
 • Teostatavate tööde lühikirjeldus, eelarve, ajakava, ehituspakkumiste koopiad, vajadusel projektid, ehitusluba
 • Aruanne viivisvõlgnevuses korterite kohta (arv, võlgnevuse suurus jms)
 • Ehitaja kirjalik kinnitus ettevõtte vähemalt 2-aastase tegevuse ja varasema sarnaste tööde teostamise kogemuse kohta; kirjalik kinnitus teostatavatele töödele vähemalt kaheaastase garantii andmise kohta; eelneva majandusaasta aastaaruanne
 • Väljavõte korteriühistu maksekonto(de)st vähemalt viimase 6 kuu kohta juhul, kui korteriühistu ei ole Coop Panga arveldusklient