Liigu edasi põhisisu juurde

Lastehoius

Lastehoius on mõeldud raha kogumiseks Sinu lapsele, et katta iseseisva elu alustamisega seotud kulutusi või muid suuremaid väljaminekuid, näiteks õppemaks ülikoolis, uus arvuti või telefon, uue auto või oma kodu sissemakse.

  • lastehoius on mõeldud lapsele raha kogumiseks
  • ühekordne lisaboonus lepingu sõlmimisel
  • täiendavate juurdemaksete võimalus

Lastehoiuse kalkulaator

aastat
EUR

2.0 % + 50 EUR

Hoiuste info

Ava kõik

Lastehoiuse intress on hoiutoodetest kõige kõrgem. Intressi arvestamine toimub igapäevaselt lastehoiuse kontol päeva lõpus olevalt jäägilt.

Kehtiv intressimäär on 2%.

Alates 1. jaanuarist 2018 on eraisikust residendile makstavad arvelduskonto- ja hoiuseintressid tulumaksuga maksustatavad. Maksustamiskohustus laieneb ka nendele lepingutele, mis on sõlmitud enne 1.jaanuarit 2018, kuid mille väljamakse toimub 2018. aastal või hiljem.

Tulumaksu peab pank kinni arvelduskonto- või hoiuseintresside väljamakse tegemise hetkel ning kannab kinnipeetud tulumaksu Maksu- ja Tolliametile. Klient tulumaksu tasumiseks ise midagi täiendavalt tegema ei pea. Intressidelt makstava tulumaksu suuruseks on 20%.

Avades hoiused investeerimiskontolt, on võimalik teenitavatelt intressidelt tulumaksu tasumist edasi lükata. Investeerimiskonto puhul on kliendil kohustus ise pidada arvestust ning deklareerida kõik investeerimiskontol toimunud sisse- ja väljamaksed. Tulumaksu tasumise kohustus tekib, kui investeerimiskonto sissemaksed ületavad väljamaksed. Investeerimiskonto kasutusele võtuks tuleb pangas avada uus arvelduskonto, määrata see investeerimiskontoks ning teha sealt kaudu tehingud finantsvaraga, millelt soovite tulumaksu edasi lükata.  

Küsimuste korral palume tutvuda Tulumaksuseadusega ja pidada nõu Maksu- ja Tolliametiga.

Lepingu ennetähtaegselt lõpetamisel pank jooksva perioodi eest intressi ei maksa.

Hoiuse saab sõlmida lapsevanem ja hoius lõpeb lapse 18-aastaseks saamisel, viimane võimalus lastehoiust teha on lapse 15. sünnipäeval. Hoiuse sõlmimisel kannab pank omalt poolt lastehoiusele ühekordse lisaboonusena stardikapitaliks 50 eurot.

Raha võivad igal ajal ja ükskõik mis summas kanda lastehoiusele nii vanemad, vanavanemad, laps ise kui ka kõik teised. Igal aastal tuleb lastehoiusele maksta vähemalt 72 eurot. Kui hoius on kehtinud vähemalt kolm aastat, on lapse 7-, 10- või 15-aastaseks saamisel võimalik tema sünnipäevakuu jooksul hoiusel olevat raha lepingut katkestamata välja võtta.

Tutvu Coop Panga lastehoiuse tingimuste ja hoiustaja teabelehega.

Tutvu Coop Panga hinnakirjaga.

Hoiused tagab Tagatisfond, kes hüvitab hoiused 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. Täpsem info Tagatisfondi kodulehel www.tf.ee.