Blogi

Mis saab kodulaenust, kui laenuvõtja sureb?

Kodu ・ 09.03.2023

Pärijate väljaselgitamiseks tuleb pöörduda notari poole, kes viib läbi pärimismenetluse. Kui pärima õigustatud isik soovib pärandist loobuda, tuleb tal esitada vastav avaldus notarile. Pärandist loobumise tähtaeg on piiratud – seda saab teha vaid kolme kuu jooksul alates hetkest, kui pärija saab teada pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Kui pärija varem ei teadnud, et tal on õigus pärida, siis hakkab tähtaja arvestus jooksma hetkest, kui notar on saatnud talle sellekohase teate.

Kui isik pärandist loobumise avaldust õigeaegselt ei tee, loetakse ta pärandi vastu võtnuks. Pärandi vastu võtnud pärijatele läheb üle pärandvara – kõik pärandaja õigused ja kohustused, sh ka pangalaenude tagastamisega seotud kohustused. Täpsemalt selgitab pärandi vastuvõtmise või sellest loobumisega seotud tagajärgi ning toiminguid notar.

Kui pärandvaraga on seotud pangalaen, soovitame potentsiaalsetel pärijatel laenu väljastanud pangaga ühendust võtta esimesel võimalusel. Kui pank saab teada laenusaaja surmast enne kui pärijad pangaga ühendust võtsid, teeb ka panga esindaja jõupingutusi võimalike pärijatega kontakti saamiseks, et leppida kokku, kuidas, millises summas ning kas üldse makstakse laenu tagasimakseid kuni pärimistunnistuse väljastamiseni.

Mitme laenusaajaga laenulepingu korral toimub laenu tagasimaksmine teiste laenusaajate poolt tavalises korras. Surnud laenusaaja sissetulekud võisid olla aga peamiseks laenu tagastamise allikaks ning kaaslaenusaaja maksevõimest ei pruugi piisata kogu laenu jäägi tagastamiseks esialgselt kokku lepitud tingimustel. Sellisel juhul tuleb samuti pangaga ühendust võtta, et edasised tegevused läbi arutada. Pärijad võivad näiteks omavahel kokku leppida, kes laenu tasumise enda peale võtab. Tuleb silmas pidada, et pärijate vahel kodulaenu kohustuste jagamine eeldab ka panga nõusolekut.

Kuni ei ole väljastatud pärimistunnistust, pole selgunud ka tegelikud pärijad ja seni ei ole võimalik laenulepingus muudatusi teha – näiteks pole võimalik sel ajal kehtestada maksepuhkust ega lepingut pikendada. Veelgi keerulisemaks teeb olukorra see, kui pärijateks on alaealised lapsed. Nende nimel tehingute tegemisel kohustuste võtmiseks tuleb lapsevanemal või eestkostjal taotleda eelnevalt kohtu nõusolekut.

Laenusaajal tasub juba laenu võttes ette mõelda, mis saab siis, kui temaga midagi juhtub, kes on tema pärijad ja kuidas tema kohustuste ning muu varaga asju aetakse. Need aspektid saab notariga läbi arutada ning vormistada vajalikud korraldused. Mõelda tuleks ka laenu- või elukindlustuse peale ja seda eriti juhul, kui laenuvõtja sissetulek on peamiseks allikaks kodulaenu tagasimaksete tegemisel.

Jaga:

Viimased postitused