Blogi

MediaCard Image

Tulude deklareerimine on alanud: mida kinnisvara omanikuna silmas pidada?

Hea teada ・ 19.02.2024

Inimese kogutulust on lubatud maha arvata üldine maksuvaba tulu, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused ning täiendava kogumispensioni sissemaksed. Maksuvaba tulu määr sõltub sissetulekust.

Füüsilisel isikul on õigus tulust maha arvata endale eluasemeks soetatud elamu või korteri laenu või liisingu intressid, kuid seadus sätestab siin maha arvatavate intresside maksimaalse ülempiiri. Eluasemelaenu intresse võib maksustatavast tulust maha arvata kuni 300 eurot, tulumaksutagastus on sellest 20 protsenti ehk maksimaalselt 60 eurot.

Seda maksusoodustust saab sellel aastal kasutada viimast korda. Eluasemelaenu intresside andmed tuleks Maksu- ja Tolliametile saata enne, kui asutakse deklaratsiooni esitama. Nii toimides on need andmed deklaratsioonil kohe eeltäidetuna olemas. Näiteks Coop Panga kliendid saavad tõendi makstud intresside kohta ehk intressitõendi Maksu- ja Tolliametile edastada internetipangast, valides menüüst „Laenud ja liisingud“ avaneb vaade „Intressitõend MTA-le“, mille saab ühe nupuvajutusega ametile edastada. Paberkandjal intressitõendi saamiseks tuleb pöörduda klienditoe poole või lähimasse Coop Panga kontorisse. Tulust saab maha arvata ainult ühe eluasemelaenu intressid.

Tulust maha arvamata intressi jäägi üleandmine abikaasale
Kui tasutud laenuintress ületab isiku maksustatavat tulu või 300 euro piiri, siis võib isik tulust maha arvamata intressi jäägi oma abikaasale üle anda. Intressi jäägi võib abikaasale üle anda, kui ollakse abielus kalendriaasta lõpu seisuga ja kui abikaasade varasuhteks on varaühisus. Kui abikaasal on piisavalt maksustatavaid tulusid, saab abikaasa intressi jäägi oma maksustatavast tulust maha arvata. Inimene ei pea intressi jääki ise arvutama. Tuludeklaratsiooni esitamisel e-MTAs kuvatakse see maksuarvutuse käigus ja jäägi tekkimisel saab inimene oma tuludeklaratsiooni märkida abikaasa andmed, kellele jääk üle kantakse.

Maksusoodustuse saaja peab olema nii laenusaaja, kinnisvara omanik kui ka elanik
Maksusoodustuse õigus on vaid inimesel, kes on ise nii laenusaaja kui ka eluaseme omanik ja laenuga ostetud kinnisvara peab olema ka tema elukoht. Need laenuvõtjad, kes ei ole laenuga seotud kinnisvara omanikud, peavad oma intressimaksete info tuludeklaratsioonilt ise eemaldama.

Content Image

Tulumaksu arvestamine laenu käendamisel või kaaslaenutaotlemisel
Laenu käendajal intresside maha arvamisele õigust ei ole, isegi mitte siis, kui ta on eluaseme omanik. Kui eluase on kaasomandis ja kinnisvaral on kaks omanikku, kes on mõlemad ka laenusaajad, siis saavad ka mõlemad eluasemelaenu intresse deklareerida ja tulust maha arvata ning seda proportsionaalselt omandi osale.

Tulu arvestamine kinnisvara müügi korral
Tulumaksu tuleb tasuda kinnisvaraga teenitud tulult ehk ostu- ja müügihinna vahelt. Näiteks, kui inimene ostis kinnisvara 20 000 euroga ja müüs 50 000 euroga, siis tuleb 20% tulumaksu tasuda 30 000-euroselt tulult. Kui müüja suudab tšekkide alusel tõendada kinnisvara parendamiseks tehtud investeeringuid, näiteks vahetati majal katus või osteti korterisse uus köögimööbel, siis need kulud saab tulust maha arvestada.

Tulu deklareerimine oma kodu müügi puhul
Kinnisvara müümisel pole tarvis tulumaksu tasuda juhul, kui müüakse oma eluruum ning seda võib tulumaksuvabalt teha iga kahe aasta tagant. Kui müüakse eluasemelaenuga ostetud kodu, siis laenuintresse saab tulust maha arvata kuni müügitehinguni, st kuni vara võõrandamiseni ehk kuupäevani, millal omand läks üle teisele isikule.

Tulumaksuvabastus tagastatud vara ja suvila müügi korral
Lisaks oma kodu müümisele on tulumaksuvaba ka õigusvastaselt võõrandatud ja tagastatud vara ja ostueesõigusega erastamise teel saadud vara müük. Tulumaksu ei pea tasuma ka sellise aiamaja või suvila müümisel, mille kinnistu pole suurem kui 2500 ruutmeetrit ja mis on olnud müüja omandis vähemalt kaks aastat.

Tulumaksu arvutamine pärandi või kinkelepingu puhul
Kui soovitakse müüa pärandiks saadud eluruumi või elamut, mida pärija kasutas enne müüki elukohana ja eelneva kahe aasta jooksul ei ole ta ühtegi elukohta müünud, siis pärandi müügist saadud tulule tulumaksukohustust ei rakendu.

Kui müüakse aga pärandi või kinketehingu alusel saadud vara, mida müüja pole kasutanud elukohana, siis määratakse vara esialgseks hinnaks null eurot ja sellise vara müümisel tuleb tulumaks tasuda kogu müügihinna ulatuses. Näiteks kui lapselaps müüs vanavanemalt pärandiks saadud korteri 100 000 euro eest, mille vanavanem soetas 70 000 euro eest, siis ei saa vanavanema tasutud ostuhinda maha arvestada ja tulumaks tuleb tasuda kogu müügihinnalt.

Enammakstud tulude tagastamisel mõtle hoolega läbi, kuidas tagastatud raha targalt kasutada. See võib olla hea viis kogumisega alustamiseks.

Jaga:

Viimased postitused