Liigu edasi põhisisu juurde

Rahavedu

Kuigi kaardimaksevõimalusi tekib järjest juurde, pole sularaha kadumist niipea oodata.

Rahavedu on piisavalt riskantne ja ajakulukas, mistõttu soovitame selle jätta professionaalse teenusepakkuja hoolde. Coop Panga partner G4S Eesti AS pakub üle Eesti sularaha transporti ja õigsuse kontrolli, arveldusarvele kandmise teenust ning teisi sularahakäitlust puudutavaid lahendusi.

G4Sil on kolm rahatöötluskeskust – Tallinnas, Tartus ja Jõhvis –, kus töödeldakse kuus kokku ligi miljard eurot. Sularaha veo ja töötlemisega tegeleb G4Sis ligi 250 inimest. G4Si teenindada on üle 750 sularahaautomaadi, 90 pangakontorit ja üle 450 juriidilisest isikust ettevõtja üle Eesti.

Personaalse pakkumise saamiseks saada meile palun päring.

Rahaveo info

Ava kõik

Kliendi saadetud raha loetakse üle, kontrollitakse selle õigsust ja summa kantakse kliendile kontole.

Juhul kui kliendi poolt saatelehele märgitud rahasumma ei ühti G4S kassiiri loetuga, vormistatakse vastavalt kas üle- või puudujäägi akt, mis edastatakse kliendile e-kirja teel.

Vahetusraha tellimise korral hõlmab rahatöötlus raha komplekteerimist ning pakendamist turvapakendisse.

Sularaha transporditakse kliendipunktidest G4Si rahatöötluskeskustesse, kus see üle loetakse, kontrollitakse ja kliendi kontole kantakse.

Teenuse kirjeldus

  • rahaveose lähtekoht ehk kliendipunkt asub Eestis
  • rahaveose sihtkoht on kliendi konto Coop Pangas
  • teenust osutatakse kõikidel nädalapäevadel (varem kokku lepitud teenindamise ajal)
  • saadetises olev sularaha loetakse üle ja kontrollitakse rahatähtede õigsust
  • raha kantakse kliendi pangakontole hiljemalt rahaveole järgneval pangapäeval kella 17ks

Kliendi arvelt debiteeritud raha transport kliendipunkti (nt kauplused, kes soovivad saada õige koguse vahetusraha järgmise päeva alustamiseks).

Teenuse kirjeldus

  • rahaveose lähtekoht on kliendi konto Coop Pangas
  • rahaveose sihtkoht on tellimuses määratud kliendipunkt (vedu tehakse Eesti piires)
  • teenust osutatakse kliendi igakordse tellimuse alusel. Rahaveo tellimus tuleb esitada üks pangapäev enne tellimuse täitmise päeva hiljemalt kella 16:ks. Klient tagab, et tellitava rahasumma vaste on tellimuse esitamise hetkel tema arveldusarvel.
  • rahaveo tellimus täidetakse kas samaaegselt raha äraveoga (juhul kui klient on tellinud G4Silt ka vastava teenuse) või varem kokku lepitud ajal
  • kliendil on võimalus raha tellida paberrahana 100 kaupa ja münte tropsidena