Liigu edasi põhisisu juurde

Hea klient! Levimas on petukõned, kus kelmid tutvustavad end pangatöötajana ja püüavad pankade nimel raha või kliendi andmeid (nt PIN-kood) välja petta. Kahtluse korral lõpeta kõne ja teavita meid juhtunust. Loe täpsemalt, kuidas petukõnesid ära tunda eiaitah.ee

Rahavedu

Ehkki erinevaid maksmisvõimalusi tekib järjest juurde, ei kao veel sularaha kuhugi. Vahetusraha olemasolu igas teeninduspunktis on vajalik sujuvaks klienditeeninduseks. Kuna rahavedu on piisavalt riskantne ja ajakulukas, soovitame selleks kasutada professionaalset teenusepakkujat - G4S Eesti ASi.
 

Saada päring

 

Professionaalne abi

Coop Panga partner G4S Eesti AS pakub üle Eesti sularaha transporti ja õigsuse kontrolli, arvelduskontole kandmise teenust ning teisi sularahakäitlust puudutavaid lahendusi.

Kiire ja turvaline

Kasutades rahaveole orienteeritud teenusepakkujat, võid olla kindel, et raha jõuab kiiresti ja turvaliselt ettevõtte kontole.

Kättesaadav kõikjal

G4Sil on rahatöötluskeskused Tallinnas, Tartus ja Jõhvis. G4Si teenindada on üle 90 pangakontori, 750 sularahaautomaadi ja 450 juriidilisest isikust ettevõtja üle Eesti.

Vaata lisaks

Kliendi saadetud raha loetakse üle, kontrollitakse selle õigsust ja summa kantakse kliendile kontole. Juhul kui kliendi poolt saatelehele märgitud rahasumma ei ühti G4S kassiiri loetuga, vormistatakse vastavalt kas üle- või puudujäägi akt, mis edastatakse kliendile e-kirja teel.

Vahetusraha tellimise korral hõlmab rahatöötlus raha komplekteerimist ning pakendamist turvapakendisse.

Sularaha transporditakse kliendipunktidest G4Si rahatöötluskeskustesse, kus see loetakse üle, kontrollitakse ja kantakse kliendi kontole.

Teenuse kirjeldus

  • Rahaveose lähtekoht ehk kliendipunkt asub Eestis
  • Rahaveose sihtkoht on kliendi konto Coop Pangas
  • Teenust osutatakse kõikidel nädalapäevadel (varem kokku lepitud teenindamise ajal)
  • Saadetises olev sularaha loetakse üle ja kontrollitakse rahatähtede õigsust
  • Raha kantakse kliendi pangakontole hiljemalt rahaveole järgneval pangapäeval kella 17-ks

Kliendi kontolt debiteeritud raha transport kliendipunkti (nt kauplused, kes soovivad saada õige koguse vahetusraha järgmise päeva alustamiseks).

Teenuse kirjeldus

  • Rahaveose lähtekoht on kliendi konto Coop Pangas
  • Rahaveose sihtkoht on tellimuses määratud kliendipunkt (vedu tehakse Eesti piires)
  • Teenust osutatakse kliendi igakordse tellimuse alusel. Rahaveo tellimus tuleb esitada üks pangapäev enne tellimuse täitmise päeva hiljemalt kella 16-ks. Klient tagab, et tellitava rahasumma vaste on tellimuse esitamise hetkel tema arvelduskontol.
  • Rahaveo tellimus täidetakse kas samaaegselt raha äraveoga (juhul kui klient on tellinud G4Silt ka vastava teenuse) või varem kokku lepitud ajal
  • Kliendil on võimalus raha tellida paberrahana 100 kaupa ja münte tropsidena