Liigu edasi põhisisu juurde

Rahavedu

Kuigi kaardimaksevõimalusi tekib järjest enam juurde, pole sularaha kadumist maksevahendina niipea oodata. Vajalikus koguses vahetusraha olemasolu igas teeninduspunktis tagab klienditeeninduse ladusa laabumise.

Oluline on raha operatiivne ning turvaline toimetamine ettevõtte kontole, seejuures on heaks lahenduseks sularahaveo teenus. Rahavedu sisaldab turvariske ja ajakulu, mistõttu soovitame selle jätta professionaalse teenusepakkuja hoolde.

Coop Panga partner G4S Eesti AS pakub üle Eesti sularaha transpordi, õigsuse kontrolli, arveldusarvele kandmise ja teisi sularahakäitlust puudutavaid lahendusi.

Personaalse pakkumise saamiseks saatke palun päring.

Rahaveo info

Ava kõik

Kliendi saadetud raha loetakse üle, kontrollitakse selle õigsust ja summa kantakse kliendile kontole.

Juhul kui kliendi poolt saatelehele märgitud rahasumma ei ühti G4S kassiiri loetuga, vormistatakse vastavalt kas üle- või puudujäägi akt, mis edastatakse kliendile e-kirja teel.

Vahetusraha tellimise korral hõlmab rahatöötlus raha komplekteerimist ning pakendamist turvapakendisse.

Sularaha transporditakse kliendipunktidest G4S rahatöötluskeskustesse, kus see üle loetakse, kontrollitakse ja kantakse kliendi kontole.

Teenuse kirjeldus

  • rahaveose lähtekoht ehk kliendipunkt asub Eestis
  • rahaveose sihtkoht on kliendi konto Eestis tegutsevas kommertspangas
  • teenust osutatakse kõikidel nädalapäevadel (eelnevalt kokkulepitud teenindamise ajal)
  • saadetises olev sularaha loetakse üle ja kontrollitakse rahatähtede õigsust
  • raha kantakse kliendi pangakontole hiljemalt rahaveole järgneval pangapäeval kella 17:00

Kliendi arvelt debiteeritud raha transport kliendipunkti (nt kasutavad seda teenust kauplused, et saada õige kogus vahetusraha järgmise päeva alustamiseks).

Teenuse kirjeldus

  • rahaveose lähtekoht on kliendi konto Eestis tegutsevas kommertspangas
  • rahaveose sihtkoht on tellimuses määratud kliendipunkt (vedu tehakse Eesti piires)
  • teenust osutatakse kliendi igakordse tellimuse alusel. Rahaveo tellimus tuleb esitada üks pangapäev enne tellimuse täitmise päeva hiljemalt kella 16:00. Klient tagab, et tellitava rahasumma vaste on tellimuse esitamise hetkel tema arveldusarvel.
  • rahaveo tellimus täidetakse kas samaaegselt raha äraveoga (juhul kui klient on tellinud G4Silt ka raha äraveo teenuse) või eelnevalt kokkulepitud ajal
  • kliendil on võimalus raha tellida paberraha 100 kaupa ja münte tropsidena