Blogi

MediaCard Image

Kliendilood: verinoor ülikool, mis käib ajaga kaasas

Ettevõtlus ・ 29.09.2023

Mille poolest erineb Tallinna Ülikool teistest Eesti ülikoolidest?

Kui ülikoolid enamasti on sellised suhteliselt traditsioonilised ja konservatiivsed, aeglaselt muutuvad asutused, siis Tallinna Ülikool on noor organisatsioon. Tallinna Ülikool on tegelikult Eesti suurima liitumisprojekti tulemus kõrgharidusmaastikul, kus siis pandi ühte asutusse kokku mitu erinevat kõrgkooli, mitu erinevat teadusasutust. 2005. aastal loodud ülikoolina oleme verinoor asutus ning sellisena, ma loodan, dünaamiline, kiiremini reageeriv ja võibolla ka tegutsemisvõimelisem justnimelt muutuste osas.

Mis on Tallinna Ülikooli kõige olulisemad eesmärgid?

Tallinna Ülikooli eesmärgiks on parandada elu Eestis, muuta see teaduspõhisemaks, muuta meie elu targemaks. Tallinna Ülikool teeb seda nii erialaspetsialistide ettevalmistamise teel läbi kõikide oma erialade ja õppekavade kui ka läbi otsese teadmussiirde ühiskonda. Meie teadlased osalevad kõikvõimalikes avalikes organisatsioonides, võtavad sõna, osalevad riigi ülesehitamises, ministeeriumite poolt loodud komisjonides. Selle kõige eesmärk on tekitada olukord, kus Eesti inimesed oleksid võimelised kriitiliselt mõtlema, oleksid allikakriitilised, oskaksid kõigest sellest infomõrast üles leida usaldusväärset informatsiooni ja, väga oluline asi, saaksid aru, kuidas teadus töötab.

Kui me võtame meie hiljutise koroonakriisi, siis tuli väga hästi välja, et meil küll oli loodud võimekus ühiskonnas inimeste vaktsineerimiseks, kuid meil puudus juurdepääs inimestele ja see oli justnimelt umbusaldus teadusliku mõtteviisi vastu. Niiet Tallinna Ülikooli eesmärk on sellist sorti probleeme ennetada ja ületada.

Mis on Tallinna Ülikooli suurim edulugu?

Ma arvan, et seesama liitumisprojekt – seda me võiksime edulooks lugeda. Kui see 2005. aastal tehti, siis toodi need asutused kokku, aga hiljem oli vaja hakata nende asutuste praktikaid kokku sulandama, ühitama, ühtset pinda looma. Seda selleks, et me suudaks anda edasi seda, mida ülikool kõige rohkem peab andma ehk teaduspõhist haridust meie üliõpilastele.

Kuidas Coop Pank aitab Tallinna Ülikoolil edukas olla?

Coop Pank pakub meile kvaliteetset finantsteenust. On selge, et igasugused liitumisprojektid ja arendusprojektid vajavad suuremahulisi rahade liigutamisi ja paigutamisi. Näiteks oleme me toonud siia Narva maantee kampusesse kokku enamuse meie ülikooli linnakust. Oleme selle üle väga uhked, et meil on Tallinna kesklinnas selline kompaktne kampus – selle kõige võimaldamisel on Coop Pank mänginud oma rolli.

Coop Pank toetab kohalikke ettevõtteid ja organisatsioone, mis panustavad siinse elu edendamisse. Igal kuul tutvustame ühte oma äriklienti, kes muudab oma tegevusega Eesti elu paremaks.

Video

Jaga:

Viimased postitused