Blogi

MediaCard Image

Kuidas kodu ehitamiseks laenu saada?

Kodu ・ 16.05.2024

Kodu ehitamine annab võimaluse luua see täpselt enda ja oma pere soovide järgi. Ent kuna kodu ehitamine on üsna kallis, võib iga eelarve väliselt kulutatud euro olla rahakotile üsna kurnav. Sellepärast on oluline enne ehitama asumist teha ära piisav eeltöö ja koostada realistlik eelarve.

Coop Panga kogemus näitab, et valdavalt kipub tegelik ehituskulu algset eelarvet ületama ja sellepärast on tähtis ehituse eelarvet prognoosida võimalikult täpselt ning seejärel arvestada ka puhvriga.

Ehituse käigus kipuvad tegelikud kulud sageli prognoose ületame seetõttu, et prognoosi aluseks võetakse odavaimad materjalid, kuid töö käigus viiakse end täpsemalt kurssi eri hinnaklassis materjalide erinevustega ning seejärel hakatakse sageli eelistama kvaliteetsemaid ja kallimaid tooteid.

Mõnikord juhtub ka seda, et välja valitud ehitaja satub erinevatel põhjustel raskustesse ja on sunnitud enne ehituse lõppemist nö pillid kotti panema. Seda riski aitab maandada põhjalik taustakontroll ehituspartneri valikul. Uurida tasuks nii seda, milline on tema ehituskogemus kui ka seda, kas ettevõte on majandustegevuse registris end registreerinud. Ehtajalt tasub küsida ka referentse varem tehtud töödele ning miks mitte tagasisidet tema varasemate klientide käest.

Eelarve planeeri varuga

Meie kogemus koostöös heade klientidega näitab, et keskmiselt läheb kodu ehitamine algselt planeeritud eelarvest umbes 10 protsenti kallimaks. Seega on eelarvele 10-protsendise varu juurde arvestamine Sinu enda huvides, et kodu saaks valmis planeeritud ajaks ja laenu tagatiseks ei jääks pooleliolev maja, mille valmimisaeg on teadmata.

Kui enamasti ehitab pere endale kodu korra elus, siis pank analüüsib mitmeid koduehitamise projekte nädalas. Neid projekte rahastades oleme kogenud palju õppetunde ja seetõttu on pankade nõutav dokumentatsioon ehituslaenu taotlemisel mahukam kui valmis kodu ostu puhul.

Muuhulgas arvutab pank välja laenutaotleja maksimaalse võimaliku laenusumma, mis on vajalik juhuks, kui peaks ilmnema, et esialgu soovitud laenust ei piisa ehituse lõpetamiseks. Sellisel juhul on oluline, et lisalaenu väljastamise ajaks oleks ehitatava kodu turuväärtus juba piisav lisalaenu tagamiseks.

Enne ehituse alustamist tasub läbi mõelda ka see, kas ehituse lisarahastamiseks on olemas sääste või varasid, mida vajadusel müüa. Tagavaraplaan tasub läbi arutada ka laenuhalduriga, kes oskab eksperdina hinnata vara väärtust ja likviidsust.

Tee koostööd ehitusspetsialistidega

Skeptilisemalt suhtub pank kodu ehitamise projektidesse, mille puhul klient soovib maja valmis ehitada ise, ilma spetsialistide abita. Kogemusega ehitaja kaasamine on oluline, sest kodu ehitades peab suutma hinnata nii ehitusmaksumust kui ka oma sõnu tegudega kinnitama. See tähendab, et maja on vaja valmis ehitada nii, et sellele ka kasutusluba/-teatis antakse.

Iseehitajate puhul võib tekkida ka küsimus, et kuidas on võimalik kellelgi leida selline ajaline ressurss, mis lubaks korraga pühenduda maja ehitamisele ja oma põhitööle, millega teenitakse laenu teenindamiseks ja elamiseks vajaminev raha. Kui varem rahastasid pangad sageli ka maju, mida ehitasid omanikud ise, kasutades selleks näiteks sõprade või sugulaste abi, siis nüüd on sellised projektid pigem harvad.

Kodu ehitamiseks pangalaenu taotlemiseks on mul:

  • Ehitusprojekt, sh seletuskiri, plaanid ja vaated.
  • Kohaliku omavalitsuse väljastatud kehtiv ehitusluba.
  • Ehituse eelarve, mis arvestab umbes 10% varuga.
  • Ülevaade omafinantseeringust ja teadmine, millises ehituse etapis seda kasutan.
  • Tehtud taustakontroll ehitaja kohta, kellega plaanin sõlmida ehituslepingu.
  • Leitud ehitustöödele järelvalve teostaja.
  • Kontrollitud, et nii ehitust kui ka järelvalvet toestav ettevõte on registreeritud majandustegevuse registris.
  • Kui ehitatav maja jääb laenu tagatiseks, on mul olemas eksperthinnang, mis sisaldab objekti turuväärtust ja ka maja perspektiivset väärtust pärast selle valmimist.
  • Kui omafinantseeringut napib, siis tean millised on minu võimalused lisatagatise seadmiseks.
  • Alustades ehitamist väljaspool suurlinnu, olen tutvunud Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) pakutava kodu kaaslaenu võimalustega.


Oma kodu ehitamiseks pole olemas häid ja halbu aegu. Ehitust tuleb alati põhjalikult läbi mõelda ja konsulteerida aegsasti pangaga ning ehituse valdkonna ekspertidega. Kui kodu rajamine on läbi kalkuleeritud, kaasatud professionaalsed ehitajad ja olemas on ka tagavara ootamatute kulude katmiseks, siis on suur tõenäosus ka laenutaotlusele positiivne vastus saada.

Jaga:

Viimased postitused