Blogi

Laen kinnisvara tagatisel – mõistlik võimalus laenamiseks

Kodu ・ 05.12.2017

Laen kinnisvara tagatisel ehk hüpoteeklaen võib olla mõistlik lahendus kinnisvaraomanikule, kes soovib panga abiga rahastada mõnd oma väljaminekut. Kinnisvara tagatisel laenu intressid on reeglina tunduvalt madalamad kui tagatiseta laenudel, kuid erinevalt eluasemelaenust ja sarnaselt väike- ja tarbimislaenudele ei sea pank piiranguid kinnisvara tagatisel laenu kasutamise osas.

Palusime appi Coop Panga kinnisvara tagatisel laenude äriliini juhi Karin Ossipova, et selgitada välja, mis on kinnisvara tagatisel laenu ja eluasemelaenu erinevused ning kellele ja milleks need mõeldud on.

Mille poolest erineb kinnisvara tagatisel laen eluasemelaenust?

Kinnisvara tagatisel laen ehk hüpoteeklaen on eluasemelaenule sarnane selle poolest, et mõlema laenu tagatisena kasutatakse kinnisvara. Otstarbelt on laenud aga erinevad – kui eluasemelaen on mõeldud kodu ostmiseks, siis kinnisvara tagatisel laenu kasutusvõimalused on laiemad.

Milleks kinnisvara tagatisel laenu kasutatakse?

Kinnisvara tagatisel laenu puhul saab laenuvõtja ise otsustada, kuidas laenuraha kasutada – olgu selleks eluaseme renoveerimine, lisakinnisvara soetamine, uue mööbli ja kodutehnika ostmine, ettevõtlusega alustamine, olemasoleva äri edendamine, pikale reisile minek või muude unistuste elluviimine.

Mis summas ja perioodiks saab laenu kinnisvara tagatisel taotleda?

Kinnisvara tagatisel laenu summavahemik on 5000-100 000 eurot ja maksimaalne tagasimakse tähtaeg 20 aastat.

Kellele on laen kinnisvara tagatisel mõeldud?

Kinnisvara tagatisel laen sobib inimesele, kes omab Eestis kinnisvara ja on nõus seda laenu tagatiseks pantima. Muidugi peab laenuvõtjal olema ka regulaarne sissetulek igakuiste laenumaksete tasumiseks. Laenu taotleja peab olema vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, Euroopa Liidu elamisõigust või Eestis alalist või tähtajalist elamisluba omav isik.

Kui suur peab olema laenu taotleja sissetulek?

Laenu saamiseks on vajalik regulaarne igakuine sissetulek minimaalselt 450 eurot. Sissetulekuna arvestatakse nii palka, juhatuse liikme tasusid, vanaduspensionit, tulusid ettevõtlusest (sh FIE) kui ka peretoetusi, üüritulu, elatist ja stipendiume. Laenu võib taotleda ka välismaal tööl käiv ja palka saav inimene. Kui inimesel on uus töökoht, siis soovitame laenu taotlemisel oodata katseaja lõppemist.

Kas laenu taotlejal võib olla muid finantskohustusi ja teisi laene?

Juba olemasolevate igakuiste laenude tagasimaksed koos planeeritavaga ei tohiks ületada 40% igakuisest keskmisest sissetulekust. Laenu saamiseks on oluline, et taotlejal ei oleks kehtivaid maksehäireid ja maksehäired peaksid olema lõppenud vähemalt 9 kuud tagasi.

Kas kinnisvara tagatisel laen sobib mikro- või väikeettevõtte omanikele?

Sobib küll. Esiteks, arvestame laenutaotleja sissetulekuna tulusid ettevõtlusest ehk dividende ning palka, aga ka juhatuse liikme tasu. Teiseks, analüüsime ettevõtte finantsseisu. Ettevõtte varade maht peaks olema vähemalt 5000 eurot ning keskmine käive vähemalt 2000 eurot kuus.

Kas tagatiseks kasutataval kinnisvaral võib juba olla hüpoteek?

Coop Pangas laenu tagatisena kasutataval kinnisvaral võib olla eelnevalt Coop Panga (Eesti Krediidipanga) kasuks seatud hüpoteek.

Kas vajalik on kinnisvara hindamisakt?

Kinnisvara eksperthinnang on reeglina vajalik. Väiksemate laenusummade puhul ja siis, kui tagatiseks kasutatakse tüüpkortereid, teeme laenuotsuse ka ilma eksperthinnanguta. Enne lepingu sõlmimist tuleb eksperthinnang tagatise turuväärtuse kohta siiski pangale esitada.

Milline oleks minimaalne kinnisvara väärtus laenu taotlemiseks?

Minimaalset tagatise väärtust fikseeritud ei ole, kuid tuleb arvesse võtta, et maksimaalne laenusumma saab ulatuda 75% kinnisvara eksperthinnangu väärtusest. Näiteks kui kinnisvara väärtuseks on hinnatud 50 000 eurot, siis saab maksimaalne laenusumma olla 37 500 eurot. Täpne protsent ja laenusumma sõltub aga tagatise asukohast, likviidsusest ning ehituslikust seisukorrast, mistõttu on iga laenuotsus personaalne.

Kui suur on kinnisvara tagatisel laenu intress ?

Kinnisvara tagatisel laenu intress on seotud 6 kuu Euriboriga ja algab 4,5 protsendist. Näiteks 20 000-eurose laenu puhul, mille tagasimakse tähtaeg on 15 aastat, oleks igakuiseks laenumakseks 153 eurot. Lisandub ühekordne lepingutasu 1% laenusummalt ehk 200 eurot.

Miks on kasulik taotleda laenu Coop Pangast?

Coop Panga eeliseks on otsustusprotsessi kiirus ja soodne laenuintress. Me eristume kindlasti ka oma nõustamiskompetentsi osas, seda nii finantseerimise vallas kui tagatisega seotud aspektides. Oleme valmis analüüsima iga laenutaotlust personaalselt ja süvitsi ka juhul, kui sissetulekud pärinevaid mikro- või väikeettevõtlusest või kui taotleja varasemas maksekäitumises on olnud objektiivselt põhjendatud probleeme.

Vaata lisainfot kinnisvara tagatisel laenu kohta.

esita taotlus

Jaga:

Viimased postitused