Blogi

Maja ehitamine laenuga

Kodu ・ 04.08.2022

Ettevalmistus laenu taotlemiseks

Laen maja ehitamiseks väljastatakse siis, kui pank on saanud tutvuda terve laenuprojektiga, et analüüsida sinu kui laenutaotleja sissetulekuid ja kulusid. Pank arvestab senist maksekäitumist ja tarbimisharjumusi – soovituslikult võiksid sinu igakuised finantskohustused jääda alla 30-40% sissetulekust.

Mõtle läbi, kui suur on sinu enda poolt ehitusse panustatav raha ning millises ehitusetapis finantseerid ehitust oma vahenditega. Pank ei soovi reeglina finantseerida ehitust teadmata, kas planeeritud vahenditest jätkub maja valmis ehitamiseks mõistliku ajaperioodi jooksul või mitte.

Pank soovib enne laenu väljastamist analüüsida ka finantseeritavat objekti. Maja puhul pööratakse tähelepanu nii projektile tervikuna kui ka ehitatava maja otstarbele ning asukohale. Pangale tuleb esitada ülevaade kogu projekti maksumuse kohta, sealhulgas ehituse hinnapakkumised või sõlmitud ehituslepingud, vahel soovitakse näha ka ehitusprojekti.

Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • ehitusprojekt;
  • ehitusluba või ehitusteatis;
  • ehitustööde teostamise leping või eelleping, kui töid teostab ehitusettevõtja;
  • leping omaniku järelevalve teostamise kohta;
  • kinnisvara eksperthinnang, mis sisaldab nii hetke kui perspektiivset turuväärtust.


Üks sagedasemaid küsimusi kodulaenu taotlemisel on krundi olemasolu kohta – kas on vaja, et krunt on olemas või saab selle ostmist pank finantseerida. Üldjuhul pank ainult krundi ostmist kodulaenuga ei finantseeri. Kui tead, et soovid osta ainult krundi ning maja ehitust pole plaanis alustada, saad kasutada eralaenu.

Kui sul krunti veel pole ja soovid selle lisada kodulaenu summa hulka, siis on vaja lisatagatist lisaks krundi tagatisele. Selleks sobib näiteks pereliikme kinnisvara, mille saab vabastada siis, kui maja on valmis.

Omafinantseering

Kui vajad laenu maja nullist ehitamiseks, kuid piisav raha omafinantseeringuks puudub, on vajalik lisatagatise olemasolu. Seda seetõttu, et poolelioleva ehitise tagatisena aktsepteerimise väärtus on oluliselt väiksema määraga kui valmis või peaaegu valmis majal.

Võttes maja ehitamiseks kodulaenu, on oluline teadvustada maja asukohaga kaasnevat riski. Kuigi ehitamise maksumus on enam-vähem samas suurusjärgus üle Eesti, siis nii mõneski piirkonnas ei pruugi valminud maja turuhind katta ehituskulusid.

Nii võib juhtuda, et müügi hetkel ei pruugi maja hind katta täies mahus laenujääki. Seda riski aitab maandada piisavalt suur omafinantseering, olgu see raha või lisatagatis.

Samuti võib vajadus omafinantseeringu järgi tekkida ehitusetappide vahepeal, kui on vaja kasutada isiklikku raha ehitustööde finantseerimiseks või lõpetamiseks ajal, mil pank ei ole veel uut laenuosa väljastanud.

Pank väljastab laenu mitmes osas

Pank teeb otsuse maja finantseerimise kohta peale laenutaotluse ja vajalike dokumentide esitamist. Positiivse vastuse korral sõlmitakse kliendiga laenuleping ning üldjuhul on laenusaajal kohustus ehitamist alustada 6 kuu jooksul. Elamu peaks valmima laenulepingu sõlmimisest hiljemalt 18 kuu jooksul.

Kuna maja ehitamine toimub etappidena, siis väljastab pank kodulaenu osade kaupa vastavalt tagatisvara väärtuse kasvule. See tähendab, et pank maksab välja osa laenust ja klient investeerib selle maja ehitusse, tõstes niiviisi selle turu- ja tagatisvara väärtust.

Coop Pangas ei pea järgmiseks laenuosa väljamakseks eksperthinnangut esitama. Pank analüüsib juba enne ehituse perioodi, mis etapis on maja valmidusaste, tagatise aktsepteerimise määr ning lepib kokku laenu väljastamise summad ja etapid. Valmiskujul tagatise väärtuse hindamisel lähtub pank eksperthinnangus välja toodud perspektiivsest turuväärtusest.

Kui maja on valmis, siis tuleb vajalikud dokumendid korda ajada ning aasta jooksul kasutusluba pangale esitada.

Kui oled sobiva lahenduse välja valinud, täida kodulaenu taotlus. Kui soovid enne taotluse täitmist meie laenuhalduriga nõu pidada, siis lepi kokku sobiv aeg siin ja arutame asjad läbi.

Jaga:

Viimased postitused