Liigu edasi põhisisu juurde

Õppelaen

Coop Pank lõpetas alates 01.01.2018 uute õppelaenu lepingute sõlmimise. Sõlmitud õppelaenu lepingute alusel teostame korduvrahastusi jätkuvalt.


Haridus on investeering tulevikku. Mitte mingil juhul ei tohiks õppetee alustamata või poolikuks jääda põhjusel, et selleks pole hetkel raha.

Riiklikult tagatud laen õppekulude katteks lahendab hoobilt Su hariduse finantseerimise mured ning loob ideaalse pinnase edukaks eluks kaugemas tulevikus. Õppelaenu abil saab tasuda õppemaksu, soetada vajalikke õppevahendeid ja katta elamis- ning muid kulusid, mis kaasnevad õppimisega Eestis või välismaal.

Õppelaen aitab pühenduda õpingutele

 • riigi poolt tagatud laen õpilastele ja üliõpilastele
 • õppelaenu intressimäär on 5% aastas
 • 2017/2018 õppeaastal on laenusumma kuni 1920 eurot

Õppelaenu info

Ava kõik

Õppelaenu on õigus saada Eesti Vabariigi kodanikul või Eesti Vabariigis alalist elamisluba omaval kodanikul

 • kes õpib Eestis või välismaal osa- või täiskoormusega ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või keskhariduse baasil kutsekoolis
 • kellel ei ole maksehäireid panga või kolmandate isikute ees
 • kes ei ole akadeemilisel puhkusel

Laenusaajal võib olla kehtiv õppelaenuleping ainult ühe õppelaenu väljastava pangaga.

Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • laenutaotlus
 • isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)
 • välisriigis õppimise korral õppeasutuse tõend, kus on näidatud õppekava, õppevorm, õppekoormus, õpingute algus, nominaalne õppeaeg, ISCED (International Standard Classification of Education) taseme kood. Kui tõend ei ole eesti, inglise või vene keeles, on vaja esitada ka tõendi tõestatud tõlge.

Paluge käendajatel sõlmida Coop Panga käenduslepingud.

Käendajatel tuleb pangale esitada

 • oma andmetega ankeet
 • käendaja isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)
 • kolme kuu konto väljavõte, kui töötasu ei ole laekunud Coop Panka

Kui käenduste asemel on tagatiseks kinnisvara, siis esitage pangale koos muude dokumentidega tagatisvara eksperthinnang, mille on koostanud Coop Panga poolt aktsepteeritud kinnisvarafirma.

Esmataotleja õppelaenulepinguid ning nendega seotud käenduslepinguid saab sõlmida kõigis Coop Panga kontorites. Õppelaenu hakatakse välja maksma alates 15. septembrist, välja arvatud esmakursuslased, kellele makstakse laen välja alates 1. oktoobrist.

Õppelaenusaajatele, kellel on juba varasematest aastatest Coop Pangaga sõlmitud kehtiv laenuleping, kantakse laenusumma maksekontole automaatselt. Kui laenusaaja ei soovi saada laenusumma automaatset väljamaksmist, on vajalik esitada vastavasisuline avaldus internetipangas või pangakontoris enne 15. septembrit.

Käendaja taotlus

Õppelaenu tagatiseks on kahe täisealise Eesti Vabariigi kodaniku või Eestis alalise elamisloa alusel viibiva isiku käendus või hüpoteek Eestis asuvale kinnisvarale.

 • ajateenistuses viibimise ajaks peatub õppelaenu intressi arvestamine ja laenu tagasimaksmine
 • kuni 3-aastase lapse ühele vanemale peatub õppelaenu intressi arvestamine ja laenu tagasimaksmine kuni lapse 3-aastaseks saamiseni - arst-residendil peatub õppelaenu intressi arvestamine ja laenu tagasimaksmine residentuuri lõpetamiseni
 • laenusaaja surma korral on laenusaaja pärijal, käendajal, tagatise omanikul või kolmandal isikul õigus taotleda riigilt õppelaenu kompenseerimist
 • 80-100%-liselt püsivalt töövõimetuks tunnistatud tudeng saab taotleda riigilt õppelaenu täies ulatuses tasumist
 • laenusaaja lapse sügava puude tuvastamise korral tasub riik ühe lapsevanema õppelaenu täies ulatuses

Soodustusi saab taotleda, esitades pangale vastavasisulise avalduse. Täpsemat infot küsi eralaenuhaldurilt.

Krediidi kulukuse esialgne määr on 5,3% aastas järgmistel näidistingimustel: krediidisumma 1920€, lepingutasu 2€, fikseeritud intress 5% aastas, tarbija poolt makstav kogusumma 1974€ ja tagasimaksete summa 1972€.

Määr on arvestatud eeldusel, et krediidisumma võetakse kasutusse viivitamata ja täies mahus ning tagastatakse ühe aasta jooksul kaheteistkümne võrdse tagasimaksena võrdsete ajavahemike järel.

Tutvu Coop Panga hinnakirjaga.

Käendus on lubadus täita teise inimese või ettevõtte (laenusaaja) eest tema rahaline kohustus. Anna käendus üksnes inimesele või ettevõttele, keda Sa tead, tunned ja usaldad.

Ära unusta! Käendus on Sinu kohustus tagada käendatava lepingu täitmine.

Kuna käendusega võtad Sa endale rahalise kohustuse, on alati mõistlik küsida nõu spetsialistilt.

Enne kui annad käenduse

 • Kaalu hoolega, kas kohustuse täitmine on Sulle jõukohane
 • Hinda hoolikalt oma maksevõimet ja anna käendus üksnes sellises summas, mida Sa oled suuteline tasuma (käendaja vastutuse maksimaalmäär).
 • Tutvu hoolikalt panga poolt ettevalmistatud käenduslepingu ja laenulepingu projektidega.
 • Võta julgesti ühendust pangatöötajaga, et leida vastuseid tekkinud küsimustele.

Kui hakkad allkirjastama käenduslepingut

 • Kuula väga tähelepanelikult pangatöötaja selgitusi nii laenulepingu kui ka käenduslepingu kohta.
 • Ära karda küsida, kui midagi jääb arusaamatuks.
 • Kontrolli, et Sinu kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress) oleksid käenduslepingus õiged.

Kui käendusleping on alla kirjutatud

 • Ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub laenulepingu täitmine. Kui laenusaaja Sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka.
 • Anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoninumber, e-posti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab Sinuni.
 • Tutvu hoolikalt panga poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele.

Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi

 • Pank pöördub Sinu poole ja annab Sulle võimaluse kohustus täita.
 • Ära siis unusta, et oled võtnud endale kohustuse ja pead laenusaaja eest kohustuse täitma.
 • Võla tasumisega on Sul võimalik ära hoida täiendavate kulude tekkimine ning kohtuvaidlused.
 • Sul on õigus nõuda laenusaajalt Sinu poolt tasutud summade hüvitamist.