Liigu edasi põhisisu juurde

Kasutushoius

Kasutushoius on paindlik võimalus vaba raha hoiustamiseks, nii on sul olemas tagavara ettenägematute kulutuste või ootamatute olukordade tekkimisel (nt hambaravi, katkise kodumasina asendamine vms).

  • paindlik viis raha hoiustamiseks
  • hoiusele saab igal ajal raha juurde maksta
  • hoiusel olevat raha saab kas osaliselt või kogusummas kasutada

Hoiuste info

Ava kõik

Intressi makstakse kasutushoiuse päevajäägilt, kogu päevajäägi ulatuses 0,02% aasta baasil.

Kuu jooksul arvestatud intresse summas alla 0,05 euro välja ei maksta.

Alates 1. jaanuarist 2018 on eraisikust residendile makstavad arvelduskonto- ja hoiuseintressid tulumaksuga maksustatavad. Maksustamiskohustus laieneb ka nendele lepingutele, mis on sõlmitud enne 1.jaanuarit 2018, kuid mille väljamakse toimub 2018. aastal või hiljem.

Tulumaksu peab pank kinni arvelduskonto- või hoiuseintresside väljamakse tegemise hetkel ning kannab kinnipeetud tulumaksu Maksu- ja Tolliametile. Klient tulumaksu tasumiseks ise midagi täiendavalt tegema ei pea. Intressidelt makstava tulumaksu suuruseks on 20%.

Avades hoiused investeerimiskontolt, on võimalik teenitavatelt intressidelt tulumaksu tasumist edasi lükata. Investeerimiskonto puhul on kliendil kohustus ise pidada arvestust ning deklareerida kõik investeerimiskontol toimunud sisse- ja väljamaksed. Tulumaksu tasumise kohustus tekib, kui investeerimiskonto sissemaksed ületavad väljamaksed. Investeerimiskonto kasutusele võtuks tuleb pangas avada uus arvelduskonto, määrata see investeerimiskontoks ning teha sealt kaudu tehingud finantsvaraga, millelt soovite tulumaksu edasi lükata.  

Küsimuste korral palume tutvuda Tulumaksuseadusega ja pidada nõu Maksu- ja Tolliametiga.

Lepingu ennetähtaegselt lõpetamisel pank jooksva perioodi eest intressi ei maksa.

  • kasutushoiusele igal ajal teha täiendavaid sissemakseid
  • kasutushoiusel olevat raha on võimalik kas kogusummas või osaliselt igal ajal kasutada
  • kasutushoiust saad sõlmida eurodes
     

Tutvu Coop Panga kasutushoiuse tingimuste ja hoiustaja teabelehega.

Tutvu Coop Panga hinnakirjaga.

Hoiused tagab Tagatisfond, kes hüvitab hoiused 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. Täpsem info Tagatisfondi kodulehel www.tf.ee.